Vývoz potravin z EU v červenci opět rostl

Evropská komise dnes uvedla, že v červenci 2019 se oproti předchozímu roku zvýšil export zemědělsko-potravinářských výrobků z EU do třetích zemí o 12,6 % a činil 13,07 mld. euro.Dovoz se také zvýšil na 9,92 mld. euro. Nejvíce výrobků směřovalo do USA, Činy a Japonska, naopak EU nejvíce dovážela z Ukrajiny, Brazílie a Číny.

• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme