Vývoz zboží z EU do třetích zemí rostl, stále však převažuje obchod uvnitř EU

Evropský statistický úřad Eurostat aktuálně vydal data shrnující vývoj v oblasti obchodu se zbožím EU se třetími zeměmi za rok 2019, která ukazují, že v tomto období EU dosáhla přebytku 197 mld. euro.

Oproti roku 2018 se přebytek zvýšil o 45 mld. euro. Hodnota vývozu z EU do třetích zemí činila v roce 2019 2 132 mld. euro a importu 1 935 mld. euro. Nicméně pro téměř všechny členské státy byl v daném roce nejvýznamnější exportním partnerem jiný členský stát EU, přičemž pro 16 členských států to bylo Německo. Nejvíce ze všech států EU exportovala do Německa ČR, která do této destinace vyvezla 32 % celkově exportovaného zboží. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme