Vývozní a investiční příležitosti na srbském energetickém trhu

Srbská státní společnost Elektroprivreda Srbije EPS, která je největším producentem elektrické energie v Srbsku plánuje výraznou modernizaci stávajících energetických jednotek a výstavbu několika nových. Společnost zároveň identifikovala více než 50 projektů, které by měly být realizovány v oblasti ochrany životního prostředí do roku 2025.To vytváří mimořádné vývozní a investiční příležitosti pro zahraniční firmy, včetně renomovaných výrobců z České republiky, která má v srbské energetice již dlouhodobě velmi dobré jméno a reference.

V současné době má státní společnost EPS téměř monopolní postavení na srbském energetickém trhu. Celkový výkon energetických jednotek dosahuje 7355 MW, z toho vodní energetika představuje 2965 MW, tepelné elektrárny 4054 MW a kombinované 336 MW. Výroba elektrické energie dosahuje 34 TWh. Přestože společnost EPS investovala za posledních deset let přes 2,9 mld. EUR a na údržbu vynaložila dalších 1,9 mld. EUR, uvažuje v současné době o ještě výraznějším posilování modernizace energetických jednotek, a dokonce o výstavbě nových elektráren. V rámci nového dlouhodobého plánu pro období do roku 2025 uvažuje firma EPS s miliardovými investicemi do těžby energetických surovin, na revitalizaci a ekologizaci stávajících i nových projektů v celkovém objemu 4,9 mld. EUR.

Mezi nové energetické bloky lze uvést plánovanou výstavbu TPP Kostolac B3. Výkon nového bloku elektrárny by měl být 350 MW se superkritickými parametry. S tím souvisí i zvýšení těžby uhlí na dole Drmno z 9 na 12 mil tun ročně. Odhadovaná produkce by měla činit cca 2200 GWh. Dle dostupných informací se jedná o investici v objemu 750 mil. USD.

Další novou energetickou investicí by měla být výstavba větrného parku WF Kostolac. Instalovaná kapacita by měla dosáhnout 66 MW z 20 větrných jednotek. Odhadovaná produkce činí 145 GWh. Náklady investice se předpokládají na úrovni 97 mil. EUR. 

Zajímavé obchodní příležitosti nabídnou rovněž projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Do roku 2027 uvažuje společnost EPS investovat více než 860 mil. EUR, přičemž do oblasti ochrany ovzduší bude alokováno 650,5 mil. EUR, do ochrany půdy 53,7 mil. EUR, do ochrany vody 43,7 mil. EUR a do odpadového hospodářství 115,8 mil. EUR.

Příležitosti pro české společnosti jsou především v rámci subdodávek pro hlavní kontraktory jednotlivých energetických projektů. V některých případech je možné rovněž participovat přímo na zakázkách vypisovaných srbskou státní společností EPS, neboť modernizace bude probíhat v samostatných dílčích fázích. ČR má v tomto ohledu v Srbsku nespornou konkurenční výhodu, protože řadu energetických celků v minulosti již úspěšně realizovala.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Miroslav Čančík, rada-vyslanec.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme