Výzkumníci chtějí pomoci covidem ohrožené kinematografii

Ztráty tržeb způsobené uzavřením kin v době nouzového stavu vyčíslila Unie filmových distributorů na 218 milionů korun měsíčně. Výzkumníci z Vysoké školy ekonomické chtějí najít způsob, jak tento výpadek řešit do budoucna, pokud by se opakovaly podobné krize jako epidemie covid-19.

I když dojde k opětovnému otevření kin, návštěvnost může zůstat nižší i kvůli obavám lidí ze shromažďování v uzavřených místnostech.

V době pandemie narostl počet diváků sledujících filmy v televizích a na online platformách (včetně pirátství) a mění se i jejich spotřební chování. Tým českých výzkumníků z Vysoké školy ekonomické se snaží tuto oblast ve spolupráci se Státním fondem kinematografie důkladně zmapovat a nabídnout možná řešení.

„Hlavním cílem projektu je identifikovat změny v chování českých filmových diváků vyvolané pandemií covid-19 a umožnit tak kvalitní adaptaci okruhů veřejné podpory Státního fondu kinematografie nové realitě českého filmového trhu,“ vysvětluje Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky, která na uskutečnění projektu poskytla téměř tři miliony korun z Programu ÉTA.

Ohrožení kin a filmových institucí?

Pandemie zasáhla řadu filmových institucí od filmové výroby, přes festivaly a distribuční společnosti až po provozovatele kin a video-on-demand služeb. „Dostupné informace ukazují, že došlo ke změnám filmové spotřeby, které je nutné podrobněji vyhodnotit a prostřednictvím analýzy nabídnout nástroje k redukci následků aktuální situace v přítomnosti i v následujícím období. Bez přípravy na následující vývoj hrozí zánik některých filmových institucí,“ obává se autor výzkumného projektu Jan Hanzlík z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Výzkum chce mimo jiné ukázat, jakými hodnotami české filmy přispívají k rozvoji české společnosti a kultury, a také zda online sledování filmů pomáhá populaci v České republice vyrovnat se s protipandemickými opatřeními. „Z praktického hlediska bude naše závěrečná zpráva sloužit jako pomůcka pro kritické posouzení koncepce veřejného financování kinematografie, deficitů ve filmové nabídce, praxe cílených kampaní a práce s publikem,“ doplňuje Jan Hanzlík.

Některé organizace v době nejpřísnějších opatření zprovoznily nové formy distribuce filmů směrem k divákovi. Výzkum umožní posoudit jejich využitelnost v době uvolňování opatření a případných dalších pandemických vln. Zároveň bude identifikovat také úspěšné příklady ze zahraničí a posoudí jejich aplikovatelnost v českém prostředí.

Jasno bude za rok a půl

„Český filmový průmysl by měl být díky závěrům výzkumu lépe připravený čelit budoucímu vývoji a měl by mít přehled o nástrojích, které mohou podpořit udržitelný rozvoj v době nejistoty,“ dodává Petr Szczepanik, který se na projektu spolupodílí.

Výzkum bude obsahovat jednak analýzu opatření, které přijaly domácí i zahraniční audiovizuální instituce ve vztahu k pandemii a minimalizaci škod. Dále pak dotazníkové šetření tuzemské divácké obce, provedený renomovanou agenturou pro výzkum veřejného mínění na vzorku cca 2 500 respondentů. Součástí výzkumu bude i sběr dat agenturou prostřednictvím rozhovorů či focus groups se zástupci jednotlivých diváckých segmentů. Závěrečná zpráva, která má být hotová v červenci roku 2022, bude k dispozici jak Státnímu fondu kinematografie, tak dalším aktérům působícím ve filmovém průmyslu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme