Výzkumníci s podporou TA ČR řeší recyklaci solárních panelů i využití odpadu z chovu hmyzu

V Česku vzniklo unikátní konsorcium výzkumných pracovišť a firem s celospolečensky významným zaměřením. Pro své snažení získalo Národní centrum kompetence (NCK) BIOCIRKL na šest let finanční podporu od státní Technologické agentury ČR (TA ČR) ve výši 434 milionů korun.

Cílem NCK BIOCIRKL je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií. Reaguje tak na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu.

Ilustrační fotografie

Náplní projektu je efektivní využití odpadů pocházejících ze zemědělství, živočišné výroby či lesnictví a stavebnictví, elektrozařízení a plastů. Spadá sem i získávání biostimulantů ze „zeleného“ hydrolyzátu z živočišných odpadů či zemědělské rekultivace skládek pro rychle rostoucí dřeviny.

Co s použitými solárními panely?

V neposlední řadě se snaží vytvořit nové biopesticidy pro náhradu chemických pesticidů, katalyzátory pro syntézu petrochemických látek z etanolu na bázi lignocelulózových materiálů a také náhražky ropných produktů z kompletní recyklace plastů.

„Do oblasti zelené energie patří náš další dílčí cíl, a tím je ověření možnosti opětovného využití použitých solárních panelů,“ říká Olga Šolcová z Ústavu chemických procesů AV, jednoho ze subjektů sdružených v NCK BIOCIRKL.

Nové NCK má přitom na co navazovat. Jedenáct subjektů z něj ukončilo v závěru loňského roku velmi úspěšný výzkum v rámci šestnáctičlenného konsorcia tvořícího NCK BIOCIRTECH.

Češi vymysleli inovaci likvidace odpadu, účinnou kosmetiku i nová probiotika pro psy

Zde vymysleli například nové způsoby likvidace odpadu, účinnou dermatologickou kosmetiku, kvalitní ekologické palivo nebo probiotika pro psy ze zbytků z živočišné výroby.

„BIOCIRKL je rovněž zaměřený na efektivní využívání odpadů vznikajících v zemědělství, živočišné výrobě i v elektrotechnických zařízeních či z plastových materiálů, nicméně se zaměřuje na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu. Tedy udržitelnost životního prostředí bez toxických látek, zdravé systémy zásobování potravinami šetrné k životnímu prostředí, snížení poptávky po energii, snížení emisí CO2 nebo udržitelná energie pro budoucnost,“ vysvětluje Olga Šolcová.

Výzkumníci se zabývají i jedlým hmyzem

Právě z tohoto důvodu je jeden z dílčích výzkumných projektů NCK BIOCIRKL zaměřený například na efektivní využití různých dosud nevyužívaných nebo složitě likvidovaných odpadů pro výrobu ekologických hnojiv. Dalším dílčím projektem je využití odpadů ze sladovnického a pivovarského řetězce, či zvýšení nutriční hodnoty jedlého hmyzu při jeho chovu.

S tím souvisí i možnost využití odpadu vznikajícího z tohoto chovu. Výrazného snížení energetické i nákladové náročnosti nejen na chov hmyzu lze pak dosáhnout opětovným použitím renovovaných solárních panelů s účinností až 95 procent oproti původním. Tuto hypotézu výzkumníci z NCK BIOCIRKL ověří v praxi.

A stejně tak otestují možnost využití odpadních plastů v rámci spoluspalování s čistírenskými kaly. „Výrazně by se tím mohla zvýšit výhřevnost pelet, které by tak mohly nahradit neobnovitelné suroviny, fosilní paliva, dřevo, uhlí a plyn. To by zvýšilo i energetickou soběstačnost,“ doplňuje Olga Šolcová.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme