Výzkumníci vyvíjejí novou technologii na odpady, TA ČR je podpořila miliony

Ověřit a vybrat nejlepší postupy zpracování anorganických odpadů a vedlejších produktů průmyslové výroby na produkty s vysokou přidanou hodnotou. To je cílem výzkumníků z ECOCOAL Slag Handling s.r.o. v Ostravě, FF Servis, spol. s.r.o. v Praze a Fakulty stavební, ČVUT v Praze.

Výsledkem výzkumu bude ověření možností výroby mikrofillerů (mikroplniv), hydraulických pojiv, či filtračních materiálů pro filtraci vody a abraziv prostých volného SiO2 pro otryskávání. To vše z odpadů.

Deset milionů pro projekt

Projekt umožní i přípravu kompozitních směsí využitelných například pro lineární 3D tisk a další progresivní technologie využitelné ve stavebnictví. Technologická agentura ČR (TA ČR) podpořila projekt bezmála deseti miliony korun z Programu EPSILON.

Díky tomu se mohou dosud nevyužívané průmyslové odpady (vzduchem chlazené vysokopecní strusky, ocelářské strusky, granulované vysokopecní strusky, stabilizáty vedlejších produktů spalování tuhých fosilních paliv nebo minerální odprašky) dočkat efektivnějšího zužitkování. Dojde tak ke snížení ekologické zátěže i šetření neobnovitelných přírodních zdrojů.

„Nová komplexní a inovativní technologie zpracování umožní podstatné zvýšení využitelnosti průmyslových odpadů. Úspěšné řešení projektu přinese také snížení environmentální zátěže v regionu Moravskoslezského kraje a umožní efektivní využití práce a energie do materiálu již vložených,“ vysvětluje předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Odpad se využije

Jak se tato problematika řešila dosud a v čem je nové řešení lepší? Určitá část těchto materiálů se sice prodává jako produkt – ovšem jen s nízkou přidanou hodnotou pro další zpracovatele. Část těchto materiálů, vzduchem chlazené vysokopecní/ocelárenské strusky, nebo odprašky ze zpracování přírodního či umělého kameniva, byly bez užitku ukládány na deponie.

Výsledky projektu uvedou na trh kvalitnější a cenově dostupnější produkty, které mohou zvýšit množství stavebních projektů a napomoci rozvoji nových progresivních technologií, jako je lineární 3D tisk budov nebo prefabrikovaných prvků libovolných tvarů.

„Projekt je rozložený do čtyř etap, z nichž každá trvá jeden rok. V první etapě jsme provedli odběry a rozbory vstupních materiálů a připravili zařízení pro jejich zpracování. Ve druhé etapě zpracujeme upravené vzorky v laboratořích a ve třetí a čtvrté etapě se pustíme do poloprovozního ověření technologie. Vše dokončíme v roce 2022,“ uvedl Marek Malohlava z firmy ECOCOAL Slag Handling s.r.o.

Základem technologie bude zpracování anorganických odpadních materiálů pomocí kombinace klasických a zcela nových postupů, jako jsou mechanické, respektive mechano-chemické aktivace. Jednou z jejích prvních aplikací je výroba stavebního pojiva „DASTIT®“, které je již řadu let vyráběné pomocí mechanické aktivace ve vysokorychlostních mlýnech na bázi popelů fluidního spalování fosilních paliv.  Ale existuje řada dalších aplikací mechanické, (mechano-chemické) aktivace látek, například vstupních surovin pro lisování dřevovláknitých desek, plniv (fillerů) pro výrobu vstřikolisovaných výrobků na bázi termoplastů, úprava a dílčí aktivace pryže z odpadních pneumatik atd.

Doporučujeme