Význam malých družic roste. Češi v Utahu ukázali, že mají co nabídnout

České firmy se v americkém Utahu utvrdily, že přes značnou konkurenci dokážou jejich inovativní řešení v oblasti malých družic oslovit i v mezinárodním měřítku.

Pro Česko byla účast na konferenci SmallSat Expo na tamní univerzitě fakticky prvním vstupem mezi již dlouhodobě vytvářenou komunitu klíčových hráčů v oblasti inovativních technologií SmallSats.

Ilustrační fotografie

Již 37. ročník konference SmallSat Expo proběhl na Utah State University začátkem srpna. Českou republiku reprezentovali zástupci Brněnského kosmického klastru – Brno Space Cluster, který spojuje zástupce firem, univerzit a výzkumných center, společně pracujících na projektech pro Evropskou vesmírnou agenturu. Konference propojuje zástupce vlád, průmyslu, velkých korporací a akademické obce. Té letošní se zúčastnilo na 4000 účastníků a více než 260 komerčních vystavovatelů ze 44 zemí světa.

ExportMag.cz: Španělsko chce vyslat vlastní raketu do vesmíru

Zástupci českých firem, jejichž účast byla finančně podpořena projektem na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), měli možnost představit své inovativní projekty a špičkové technologie, absolvovali několik zasedání věnovaných diskuzi o obchodních modelech, tržních trendech a investičních příležitostech. Součástí byla také B2B setkání v odvětví malých družic.

Nebývalý nárůst počtu družic

V uplynulém desetiletí došlo v oblasti vesmíru k nebývalému nárůstu počtu družic. S více než 4000 provozními družicemi na oběžné dráze se zvýšily obavy z kosmického odpadu a možných kolizí. S rostoucím počtem družic a dalších komerčních vesmírných aktivit je stále důležitější mít nástroje pro řízení vesmírného provozu. Vládní agentury, jako jsou NASA, FCC (Federal Communication Commisssion) a Space Force USA, výrazně investují do technologií, které zachovají a umožní svobodu navigace ve vesmíru.

I když existují větší platformy, jejichž cílem je plnit podobné úkoly, malé družice (dále jen SmallSats) představují účinný a ekonomický způsob, jak zabránit přetíženým oběžným drahám a snížit potřebu provozních družic provádět orbitální manévry, aby se vyhnuly nekontrolovanému odpadu. Technologie roje zvyšuje efektivitu těchto typů operací, protože roje družic SmallSat by mohly být umístěny na oběžnou dráhu před většími družicemi a mohly by účinně „zametat“ volnou cestu pro hlavní družici mise.

Ilustrační fotografie

Kromě toho jsou SmallSats důležitými nositeli vesmírné ekonomiky, kdy pozorování Země, komunikace a další služby jsou dnes velmi často provozované právě na malých družicích. Zatímco SmallSats nadále hrají nepostradatelnou roli v širší vesmírné ekonomice, analytici NSG (National System for Geospatial Intelligence) předpokládají v příštích deseti letech jejich další nárůst. Společnosti, které pracují na využití SmallSatů pro servis na oběžné dráze a řízení kosmického provozu, zaznamenávají již v současnosti nárůst poptávky po službách, protože potřeba udržovat bezpečnou navigaci ve vesmíru bude stále důležitější.

Konference uvedla několik zajímavých novinek v satelitním průmyslu. Společnost Momentus představila svoji první satelitní platformu M 1000 založenou na orbitálním přenosovém prostředku Vigoride. Nízkonákladová platforma nabízí velkou kapacitu a špičkový výkon až 3 kW. Společnost Moog předvedla svou malou satelitní pohonnou jednotku pro solární pole (SADA), kompaktní řešení napájení pro polohování solárních polí. Tato inovace nabízí lepší účinnost pro malé družice.

Češi zachytávají nové trendy

Potenciál nárůstu SmallSats a inovací v této oblasti si uvědomují i české firmy, které se zabývají výrobou komponentů a subsystémů v oblasti SmallSats. Vstup Česka do Evropské kosmické agentury v roce 2008 vytvořil první předpoklad k tomu, aby se ČR mohla podílet na přípravě špičkových technologií a pokrokových aplikací družicových systémů, které pak nacházejí uplatnění v celé řadě oborů, jako jsou doprava, logistika, zemědělství, řízení nakládání s přírodními zdroji, sledování životního prostředí nebo smart cities.

K rozvoji kosmických aktivit přispívá i Národní kosmický plán ČR 2020–2025 směřující k tomu, aby Česka hrálo významnou roli v rámci mezinárodního společenství v oblasti kosmických aktivit a souvisejících oblastech a aby se tak zvyšoval vliv ČR na evropské i globální scéně. V neposlední řadě hraje významnou roli i to, že v Praze sídlí agentura EUSPA European Global Navigation Satellite Systems Agency). Díky tomu přichází na trh více vesmírných aplikací a produktů, které pocházejí z České republiky.

Řešení českých firem

Účast českých firem TRL Space, Zaitra, CORAC Engineering, World from Space, Groundcom a Spacemanic, na SmallSat Expu v Utahu tak představovala skvělou příležitost, jak na tyto aktivity navázat. České firmy v průběhu týdenního programu představily partnerům, potenciálním zákazníkům a dodavatelům inteligentní řešení zpracovávání dat pro vesmírné mise, zahrnující edge computing a umělou inteligenci, modulární škálovatelná a odolná telekomunikační řešení pro vesmírné aktivity. Prezentovaly také své know-how, pokud jde o poskytování letově ověřených, inovativních a spolehlivých nanosatelitních řešení a řešení pozemních stanic na míru.

Zástupci českých firem na konferenci v Utahu | Foto: Jana Přikrylová, ZÚ

Kromě panelových diskuzí a prezentací konference poskytla také platformu pro navazování kontaktů a sdílení znalostí. Účastníci měli možnost navázat kontakty se špičkami v tomto odvětví včetně zástupců vesmírných agentur NASA, JAXA, obrovských korporací Airbus, Mitsubishi Electric USA, či v poslední době rychle rostoucí SpaceX.

Konference také nabídla cennou platformu pro zkoumání nových pokroků, diskuzi o průmyslových trendech a podporu inovací v sektoru malých družic. To potvrzuje i vyjádření jednoho z účastníků mise Libora Pala z TRL Space: „Z mého pohledu šlo o velmi úspěšnou konferenci, na které jsem získal spoustu nových kontaktů, zajímavé postřehy a větší přehled o aktuální situaci na trhu ve space průmyslu.“

A dodává: „V průběhu konference jsem navštívil i technické side meetingy, kde byly prezentovány aktuální trendy, aktuální technické vymoženosti. Tyto poznatky budu používat i prezentovat v naší společnosti pro další mise a projekty. Tím, že konference koncentruje společnosti z celého světa, došlo k velké úspoře mého času na hledání společností a kontaktů potřebných pro naše projekty, cestování na osobní schůzky a také k možnosti hledat společnosti, o kterých u nás v Evropě nevíme.“

Generální konzulát v Los Angeles bude na základě vyjádření zúčastněných firem usilovat o podporu účasti České republiky na zmiňované akci i v příštím roce. Jde o obor, ve kterém dosahujeme vynikajících výsledků a který potvrzuje naši vyspělost v oblasti inovativních technologii. To působí pozitivně i na potvrzení našeho dobrého jména ve světě a vytváří důvěru v naše technologie i pro další obory.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Los Angeles (Spojené státy americké). Autorka: Jana Přikrylová, ekonomická diplomatka.

• Oblasti podnikání: Kosmický průmysl

Doporučujeme