Význam politiky soudržnosti pro hospodářský růst EU

Na tiskové konferenci Evropské komise konané 10.10.2022 a týkající se 20. evropského týdne regionů a měst, byl mimo jiné zdůrazněn význam politiky soudržnosti zejména v reakci na krize, kterým EU čelí v souvislosti s budoucím růstem.

Politika soudržnosti je hlavním investičním nástrojem EU a hrála klíčovou roli jak při zeslabování dopadů způsobených Covidem-19, tak při řešení následků války na Ukrajině a bude klíčová i při vypořádávání se s energetickou krizí. Zároveň má i významný vliv na regionální růst a snaží se snížit hospodářské rozdíly na území EU.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme