Význam vědecké spolupráce mezi ČR a Brazílií vzrostl i během pandemie

Význam bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Brazílií v oblasti vědy a výzkumu se v průběhu pandemie covidu-19 nesnížil, ale právě naopak, ekonomické dopady pandemie a reakce na ní zvyšují význam této oblasti spolupráce. Tato hlavní myšlenka byla přítomna v diskuzních příspěvcích všech účastníků videokonference, jež se uskutečnila dne 25. 9. 2020 mezi Technologickou agenturou ČR (TA ČR) a federálním vedením brazilské Národní služby průmyslového vzdělávání (SENAI).

SENAI je největší brazilskou federální vzdělávací a výzkumnou organizací a kromě široké sítě průmyslových škol zahrnuje rovněž 26 výzkumných ústavů.

Videokonference se zúčastnil ředitel Odboru mezinárodní spolupráce SENAI Frederico Lamego a dále Gustavo do Vale Días Rosa a Aline Verena Viotti zodpovědní za programy bilaterální spolupráce SENAI. Z české strany se účastnil místopředseda TAČR Dr. Ing. Zdeněk Kůs, předseda Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace PSP ČR, poslanec Pavel Juříček, velvyslankyně České republiky v Brazílii Sandra Lang Linkensederová a Ing. Jaroslav Joch, CSc. z Ústavu termomechaniky AV ČR.

Velvyslankyně Sandra Lang Linkensederová pozdravila účastníky videokonference a vyjádřila naději, že tato forma virtuálního jednání mezi brazilskou a českou vědeckou obcí povede k uskutečnění nové edice návštěvy české vědecké delegace v BFR v říjnu 2021. Tato návštěva byla již zcela připravena v rámci projektů ekonomické diplomacie MZV ČR na březen 2020, ale kvůli pandemii covidu-19 musela být zrušena. Velvyslankyně zdůraznila, že reakce české i brazilské ekonomiky na pandemii a strategie k překonání jejich následků jednoznačně posilují význam vědy a výzkumu a bilaterální spolupráce v této oblasti.

Ing. Jaroslav Joch, CSc. stručně připomněl historii vědecké spolupráce mezi ČR a Brazílií, která se značně zvýšila po návštěvě vedení SENAI v ČR v květnu 2018 a reciproční návštěvě české vědecké delegace v Brazílii v únoru 2019. Jedním z konkrétních výsledků těchto kontaktů byla i společná výzva mezi TA ČR a SENAI k předkládání sdílených projektů. Na jejím základě nyní například probíhá kooperace mezi českou firmou HiLASE a Výzkumným ústavem SENAI v oblasti laserů v Joinville (stát Santa Catarina). Nyní je cílem prověřit nové možnosti a obnovit fyzické návštěvy mezi vědci, až to stav pandemie dovolí.

Předseda Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace PSP ČR, poslanec Pavel Juříček poděkoval Zastupitelskému úřadu ČR v Brasílii za iniciativu při organizaci videokonference a zdůraznil, že možnosti spolupráce mezi ČR a Brazílií v oblasti vědy, výzkumu a inovací jsou natolik slibné, že je „covidový útlum“ v žádném případě neomezil. Kromě již zmíněných laserů poukázal na možnosti bilaterální spolupráce v oblasti nových energií, automobilovém průmyslu, výrobě léčiv a vakcín, v oblasti umělé inteligence, v oblasti čištění vody a v moderním zpracování odpadů. Vyjádřil naději, že bude možno tyto příležitosti dále konkretizovat během nadcházející návštěvy vědecké delegace z ČR do BFR v říjnu 2021.

Místopředseda TA ČR Dr. Ing. Zdeněk Kůs poukázal na význam toho, že videokonference byla ze strany zastupitelského úřadu připravena jako ryze neformální brainstorming. To umožní širokou výměnu názorů na stav spolupráce a na to, kde se objevují nové příležitosti. Konstatoval, že předběžný termín nové edice vědecké návštěvy z ČR do Brazílie na říjen 2021 nabízí realistickou možnost, že v té době bude již taková akce možná z hlediska pandemie. Ještě předtím by se mohla uskutečnit jednání mezi TA ČR a SENAI na vysoké úrovni.

Ředitel Odboru mezinárodní spolupráce SENAI Frederico Lamego uvedl, že SENAI se aktivně zapojil do boje s pandemií a byl mezi 10 největšími brazilskými investory do výzkumu metod boje proti covidu-19. Nyní například SENAI pořádá nové kurzy rekvalifikace na dálku v 25 státech Brazílie v zájmu snižování ekonomických škod po pandemii. Až to umožní stav pandemie, potvrdil že SENAI má velký zájem o vědeckou výměnu mezi Brazílií a ČR. Jako nové či nadále aktuální směry spolupráce uvedl podporu malých a středních podniků při zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti, digitalizaci, big data, kybernetickou bezpečnost.

Dále zmínil již probíhající spolupráci v oblasti laserů a umělé inteligence a poukázal na velkou perspektivnost spolupráce v oblasti nových energií a při skladování energie. Například Čína již nyní investuje v Brazílii okolo 30 milionů USD do využití vodíku v automobilovém průmyslu a jakožto alternativní energetický zdroj. Vzhledem k velkému zájmu z české strany o tyto zmíněné oblasti F. Lamego přislíbil, že SENAI zašle Zastupitelskému úřadu ČR, TA ČR a Podvýboru pro vědu, výzkum a inovace PSP ČR své aktuální programy a plány, aby bylo možno dále upřesnit nejvíce perspektivní oblasti spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada.

• Teritorium: Brazílie
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme