Významná dopravní investice v Rusku – rozvoj Severní mořské cesty

Ruská federace hodlá do roku 2035 investovat velké prostředky do rozvoje Severní mořské cesty a na ni navazujících dalších dopravních spojení. V tomto dlouhodobém výhledu se uvažuje o Severní mořské cestě jako o alternativě lodní dopravy kolem jihu Afriky, případně i přes Suezský průplav.

V roce 2019 se jeden a půl krát zvýšil objem transportu Severní mořskou cestou ve srovnání s předchozím rokem. Jedná se prozatím především o přepravu zkapalněného plynu z ruských nalezišť na Vysokém Severu. Nově se začíná rozvíjet transport ropy z nalezišť na poloostrově Tajmyr. Tam a na dalších severských ložiscích nerostných surovin (Jamal, Gydan) patří k hlavním hráčům, kteří hodlají využívat dopravu Severní mořskou cestou, firmy NovaTEK, Gazprom, Nornikel, Vostokugol, AEON, Něftěgazholding, Lukoil, Rosněfť, Baimskaja a další.

I když objem přepravy na severu roste, tak dosud mezinárodní přeprava zboží tvoří na Severní mořské cestě pouze 2 % z celkového přepraveného objemu. Celkově je to dosud víc než třicetkrát méně, než je přeprava Suezským průplavem. Mezinárodní dopravci vidí severní cestu prozatím ekonomicky nevýhodnou, i když v řadě případů může být až o 14 dní rychlejší, než jiné cesty mezi východní Asií a Evropou.

Firma NovaTEK plánuje výstavbu dvou velkých transportních habů v Murmansku a Petropavlovsku-Kamčatském, aby se urychlila překládka z menších, odolnějších tankerů pro severské podmínky na klasické velkoobjemové tankery. Rosatom, který spravuje flotilu atomových ledoborců, dostal za úkol vybudovat bezpečnostní infrastrukturu Severní mořské cesty. To znamená vybavit ji navigačními, havarijně záchrannými systémy a družicovým spojením. Rovněž plánuje uvést do provozu pět nových atomových ledoborců, přičemž tři z nich se už v Baltických loděnicích blíží dokončení.

Výstavba ještě výkonnějších ledoborců se plánuje v loděnicích Zvězda na Dálném východě. Skupina firem Delo, která disponuje kontejnerovými terminály v přístavech Černého, Baltického a Japonského moře, plánuje zahájit celoroční kontejnerovou přepravu zboží po Severní mořské cestě. Spolu s tímto partnerem hodlá Rosatom nabídnout přepravcům výhodné podmínky pro přepravu zboží mezi Evropou a východní Asií.

Nedávno Rosatom uvedl do provozu a připojil k síti v přístavu Pěvěk na severozápadě Čukotky první plovoucí jaderný blok, který bude kromě přístavu a jeho infrastruktury zásobovat elektrickou energií rovněž Čaunský a Bilibinský region Čukotského autonomního okruhu.

Předpokládá se výstavba dalších plovoucích jaderných elektráren v této oblasti, kde klasická výstavba jaderných elektráren by byla jen velmi obtížně realizovatelná. To vše by mělo zlepšit podmínky přepravy Severní mořskou cestou a tím nejen přilákat mezinárodní dopravce, ale i podpořit rozvoj zatím téměř neobydlené oblasti Ruska.

Pro české dopravní firmy se tak se zahájením kontejnerové dopravy Severní mořskou cestou otevře zajímavá varianta dopravního spojení s východní Asií. Dá se předpokládat, že pro přilákání zákazníků budou na začátku nastavené výhodné dopravní tarify. Pro rozvoj zatím téměř neobydleného území kolem severního pobřeží od Murmansku až po Petropavlovsk-Kamčatskij bude potřeba plno speciálního stavebního zařízení, dopravních a stavebních prostředků i dalších produktů pro zajištění života obyvatel, což může být zajímavá obchodní příležitost pro mnoho dalších českých firem.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Jekatěrinburgu (Rusko). Autor: Martin Vlastník, ekonomický a obchodní konzul.

• Teritorium: Rusko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme