Významné investice do zdravotnictví v Portugalsku

V portugalském veřejném i soukromém zdravotnickém sektoru jsou pro léta 2020 až 2023 plánovány investice ve výši 1,75 mld. EUR. Největší část je určena na výstavbu zcela nových nemocnic, ale zároveň dochází i k rozšiřování a modernizaci stávajících zdravotnických zařízení. V současnosti realizované a plánované projekty představují zajímavé dodavatelské příležitosti z hlediska českých podniků.

Portugalská vláda počítá do roku 2023 s veřejnými investicemi do zdravotnictví ve výši 950 mil. EUR, z čehož 102 mil. EUR je obsaženo již ve schváleném státním rozpočtu na rok 2020. Jedná se z velké části o významné strukturální investice, jejichž cílem je posunout státní zdravotnický sektor na kvalitativně vyšší úroveň.

Ke stěžejním investičním projektům patří vybudování šestice zcela nových nemocnic, přičemž ta největší, tzv. Lisabonská východní nemocnice, jež bude realizována na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru, si vyžádá prostředky ve výši 470 mil. EUR. Významnou investicí bude počínaje rokem 2021 i výstavba centrální nemocnice v regionu Alentejo v hodnotě 150 mil. EUR.

Trojici nejnákladnějších projektů uzavírá nová nemocnice na ostrově Madeira, která počítá s vynaložením 62 mil. EUR již v roce 2020. Také další portugalské regiony počítají s menšími zdravotnickými investičními projekty „na zelené louce“. Naopak 91 mil. EUR je v letech 2019 až 2021 investováno do modernizace celkem 10 již existujících zdravotnických zařízení po celé zemi.

Také v oblasti soukromého zdravotnictví jsme v Portugalsku svědky každoročně se zvyšujících investic, jejichž celková hodnota dosahuje 750 mil. EUR. Jen za poslední tři roky realizují soukromé zdravotnické sítě výstavbu 19 nových nemocnic, z nichž 6 bylo otevřeno již v roce 2018, 10 zahajuje provoz v letech 2019 a 2020 a tři zůstávají ve výstavbě. Mimoto probíhají i další menší modernizační či rozšiřující projekty.

Většina soukromých projektů se týká všeobecných nemocnic, nicméně budována jsou i úzce specializovaná pracoviště či kliniky. Jako příklad investice v hodnotě 70 mil. EUR lze jmenovat novou nemocnici skupiny Trofa Saúde v metropoli Porto, která bude zaměřena na špičkovou onkologickou chirurgii a jejíž dokončení se předpokládá ve druhém pololetí 2020. Další soukromá zdravotnická síť José Mello Saúde otevřela v nedávné době nové nemocnice ve městech Coimbra (2018) a Sintra (2019) a v současné době dokončuje nemocnici CUF Tejo v samém srdci hlavního města Lisabonu, která představuje investici ve výši 100 mil. EUR.

Stejná skupina realizovala v loňském roce rozšíření lisabonské nemocnice CUF Descobertas v hodnotě 50 mil. EUR, když na místě vzniklo specializované onkologické centrum. Projekty na výstavbu nových zdravotnických zařízení ohlásily také skupiny Luz Saúde a Lusíadas, které kromě Lisabonu staví také například ve městech Vila Real, Santarém a Braga.

Výše uvedené představuje nemalé příležitosti pro české firmy, a to hned v několika oblastech. Zcela jistě nelze opominout možnosti, které skýtají související projekční a stavební činnosti. Hlavní příležitosti však lze spatřovat v oblasti dodávek nemocničního vybavení, a to zejména přístrojů, nemocničních lůžek, vyšetřovatelských křesel, zdravotnických nástrojů a materiálu, atd.

Velvyslanectví České republiky v Portugalsku disponuje dalšími informacemi a kontakty na konkrétní webové portály, na nichž jsou pravidelně vypisována související výběrová řízení. Patří mezi ně mj. SPMS, což je orgán portugalského ministerstva zdravotnictví, v jehož gesci je nákup nemocničního vybavení a zdravotnického materiálu pro síť veřejného zdravotnictví, ale i kontakty na zodpovědné útvary a osoby v soukromých zdravotnických sítích.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: Ing. Petr Klíma, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Portugalsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme