Významné plány v oblasti modernizace infrastruktury v Illinois v USA

V Illinois se plánuje řada ambiciózních projektů, jejichž náklady budou pokryty z federálních, státních i lokálních zdrojů. Pozornost se v příštích letech zaměří na obnovu a přestavbu silnic, letišť, železnic i na systém zásobování vodou.

Modernizace rozvinuté infrastruktury státu Illinois si vyžádá mimořádné investice. Z federálních zdrojů budou využity prostředky schválené v rámci infrastrukturního balíčku v rozsahu 1,2 bil. USD, ze kterého by Illinois mělo získat až 17,81 mld. USD. Ze státních zdrojů jde o tzv. plán „Rebuild Illinois“ určený pro ekonomický rozvoj a infrastrukturu schválený v historicky nejvyšší hodnotě 45 mld. USD. Značná část investic bude směřovat do hlavního ekonomického centra – Chicaga.

Ilustrační fotografie

Oprava, modernizace a rozšíření nadzemní dráhy/metra – to jsou projekty, se kterými Chicago v oblasti veřejné dopravy počítá. Stav nadzemní dráhy je již dlouhodobě nevyhovující, předmětem kritiky je i skutečnost, že z celkem 145 stanic je pouze 103 bezbariérových. V tuto chvíli prochází první fází generální opravy fialovo-červená linka, na její druhou a třetí fázi zatím nebyly vyčleněny zdroje. V plánu je jižní rozšíření červené linky, která je vůbec tou nejvytíženější, náklady na její rozšíření se odhadují na 2,3 mld. USD.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Infrastrukturní balíček dále počítá s investicemi do autobusů s nulovými nebo nízkými emisemi. V současné době má město pouze osm elektroautobusů s tím, že dvacet nových je již objednaných. Dopravní podnik Chicaga však předpokládá kompletní modernizací autobusové flotily čítající 1 800 vozů, a to tak, aby do roku 2030 byly všechny autobusy výlučně na elektrický pohon. Investice však nebudou směřovány jen do nákupu nových elektroautobusů, ale i do potřebné infrastruktury.

Další investice se předpokládají do oblasti rozvoje letišť, a to ve výši 25 mld. USD, ze kterých by 616 mil. USD mělo být určeno na modernizaci letišť v Illinois. Ve fázi plánování je rozšíření letiště O’Hare, předpokládá se zrušení nevyhovujícího terminálu 2 a výstavba nového „globálního terminálu“ za účelem rozšíření počtu mezinárodních letů. Současně je zamýšlena obnova terminálů 1, 3 a 5.

V rámci infrastrukturního balíčku jsou také přepokládány investice ve výši 55 mld. USD do vodovodní infrastruktury, z toho má 1,7 mld. USD získat Illinois, který má nejhustší vodovodní síť v USA. Vzhledem k tomu, že Chicago je městem s vůbec největším množstvím vodovodního potrubí ve Spojených státech, je právě obnova vodovodních systémů jednou z priorit i pro starostku Chicaga Lori Lightfoot.

Ilustrační fotografie

Dopravní průmysl a logistika jsou jedním z klíčových sektorů illinoiské ekonomiky, což je dáno strategickou polohou státu v rámci severoamerického trhu. Dálniční systém je třetím největším v USA, letiště O’Hare v Chicagu je tím vůbec nejpropojenějším. Železniční uzel v Chicagu je největším ve Spojených státech a obsluhuje čtvrtinu veškeré vnitrostátní železniční dopravy a téměř polovinu intermodální přepravy. I proto byly už v roce 2019 investice do rozvoje a modernizace infrastruktury identifikovány jako ty klíčové v rámci plánu revitalizace illinoiské ekonomiky.

Více informací o Rebuild Illinois naleznete na webu Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity. Nyní však v souvislosti se schváleným infrastrukturním balíčkem dostávají plánované projekty nový impuls. Z tohoto důvodu by právě Illinois a potažmo Chicago mohlo být pro české firmy, které by i přes úskalí spojená se zákonem Buy American Act o možném zapojení do rozvoje místní infrastruktury uvažovaly, zajímavou příležitostí.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autorka: Monika Bokšová, ekonomická diplomatka.

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme