Výzva k čerpání dotací na nové traktory z programu IPARD II v Srbsku

Správa pro agrární platby Ministerstva zemědělství Srbska začne od 17. února 2022 přijímat žádosti na dotace z fondu IPARD II na nákup nových traktorů.

Výše jednotlivých subvencí bude upřesněna v těchto dnech, ale očekává se, že dotace budou v rozmezí 60–70 % ceny traktoru. Tato výzva bude sedmá a zároveň poslední v rámci programu IPARD II.

Ilustrační foto

Podle zveřejněných informací je na tuto výzvu vyčleněno 11 milionů EUR. Jedná se také o třetí veřejnou výzvu na udělení dotací na traktory v rámci dosavadní realizace projektů IPARD programu v Srbsku. Tato výzva by měla pomoci i k vyššímu prodeji českých traktorů Zetor v Srbsku, kde tato značka má stále dobré jméno.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Řada zemědělců čekala s nákupem nového traktoru právě na možnost čerpání dotací. V loňském roce byly vypsány výzvy k čerpání subvencí z projektu IPARD II na zemědělskou techniku, ale traktory zahrnuty nebyly. Srbsko v loňském roce udělovalo pouze vlastní dotace na nákup traktorů domácí produkce, přičemž tuto pomoc využilo okolo 1500 farem, které kvůli menším obdělávaným plochám nemohly splnit podmínky pro podporu z projektu IPARD II.

Koncem letošního roku bude ukončen i samotný program IPARD II. V rámci tohoto programu, který byl vypsán na období let 2014–2020, mělo Srbsko z prostředků EU vyčleněno 175 milionů EUR na zvýšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru a jeho přizpůsobení standardům Evropské unie.

Srbsko se již nyní připravuje na program IPARD III, v jehož rámci by z EU na dotace do srbského zemědělství mělo být vyčleněno 288 milionů EUR. I z tohoto programu by mohli mít užitek čeští dodavatelé především zemědělských a potravinářských technologií.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme