Výzva k podání přihlášek do tendru v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v JAR

Energetická strategie JAR do roku 2030 značí odklon od fosilních paliv, a proto plánuje navýšit podíl obnovitelné energie až na 40 %.

V současné době probíhá již páté kolo projektu na podporu nezávislých producentů obnovitelné energie a zájemci o realizaci těchto projektů v Jihoafrické republice jsou tímto vyzváni k registraci a podávání návrhů. Podat návrh mohou české společnosti přímo, avšak na samotné realizaci je nutné spolupracovat s místním subjektem.

Jihoafrická republika se svými 59 miliony obyvateli i přes společenské a ekonomické výzvy, jimiž v posledních letech prochází, nadále zůstává zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou Afriky, byť v absolutních číslech jí patří druhé místo za Nigérií. Vyspělosti jihoafrické ekonomiky odpovídá i velikost jejího energetického sektoru, což podporuje celková spotřeba elektřiny, která v roce 2018 dosáhla 227 TWh. Podíl JAR na celoafrické produkci elektřiny je úctyhodných 40 %. Více než 80 % elektřiny se v JAR produkuje z uhlí, dále pak z ropy, obnovitelných zdrojů, jádra a zemního plynu.

Do roku 2030 by mělo dojít k navýšení produkční kapacity JAR ze současných přibližně 48 GWh na téměř 78 GWh, a sice za významného přispění čistých zdrojů energie. Za tímto účelem byla koncem roku 2019 zveřejněna revidovaná verze jihoafrické energetické strategie do roku 2030. Tato strategie si klade za cíl snížení tvorby energie z fosilních paliv (zejména uhlí) a postupné zvyšovaní podílu energie z obnovitelných zdrojů, a to přibližně na 40 % do roku 2030, z čehož největší podíl bude mít energie větrná (18 %), dále pak solární a vodní.

Součástí odklonu od fosilních paliv je i program podpory nezávislých producentů obnovitelné energie REIPPPP, v rámci jehož jednotlivých kol se vyzývají zájemci o realizaci projektů obnovitelné energie k podání návrhů, přičemž v současnosti probíhá již 5. kolo.

Cílem 5. kola REIPPPP je vybudování nové kapacity o velikosti 2600 MW, a sice 1600 MW z energie větrné a 1000 MW z energie solární. Minimální velikost jednotlivých projektů je 1 MW a horní hranice u větrných projektů je stanovena na 140 MW a projektů solárních na 75 MW.

Zájemci o realizaci předmětných projektů se musejí nejdříve registrovat na stránkách prostřednictvím portálu nezávislých producentů obnovitelné energie IPP a dále pak je třeba za účelem obdržení relevantní dokumentace zaplatit nevratnou zálohu R 25 000 (cca 38 000 Kč). Současně lze podávat i vícero návrhů, avšak za každý návrh je nutné uhradit uvedenou nevratnou zálohu.

Ačkoliv návrhy projektů mohou podávat české společnosti přímo, k realizaci projektu bude za potřebí spolupráce s místní entitou. Pro bližší informace navštivte oficiální webovou stránku REIPPPP či se neváhejte obrátit na ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Pretorii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika).

• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme