Výzva k předkládání návrhů lokálních transformačních projektů na rok 2022 v Bosně a Hercegovině

Velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na lokální transformační projekty 2022.

Transformační lokální projekty tvoří nedílnou součást rozvojové spolupráce České republiky v Bosně a Hercegovině a jsou každoročně realizovány formou grantů v gesci Velvyslanectví České republiky v Sarajevu.

Podmínky pro předkládání přihlášek pro udělení grantů v programu lokálních transformačních projektů pro rok 2022 jsou následující:

 • Žadatelem musí být subjekt legálně registrován v Bosně a Hercegovině, a jehož hlavní činnost je nezisková.
 • Místní nevládní organizace, občanská sdružení, místní akademické instituce pracující na místních projektech; mezinárodní, mezivládní, multilaterální a náboženské instituce, organizace a agentury, jejichž aktivity se soustředí na místní rozvoj; regionální instituce nebo agentury v oblasti místní samosprávy.
 • Žadatel může předložit pouze jeden návrh.
 • Projekty musí být v souladu s prioritami lidských práv a transformační spolupráce v Bosně a Hercegovině a musí být zaměřeny na jedno z následujících témat:
  • občanská společnost, včetně obránců lidských práv,
  • svoboda projevu a přístupu k informacím, včetně svobody médií,
  • rovná politická a veřejná participace,
  • budování institucí právního státu,
  • rovnost a nediskriminace,
  • ochrana lidských práv v tématech spojených se zaměstnaností a životním prostředím.

Velvyslanectví ČR poskytne grant v max. výši 350 000 CZK (cca 26 000 BAM), částka musí být zaokrouhlena. Granty budou vypláceny v BAM (Aktuální kurz: 1 BAM = 13,182 Kč). Finanční spoluúčast příjemce je minimálně 10 % celkového rozpočtu projektu (aktivity financované v rámci spoluúčasti musí být jasně definovány ve formuláři).

Realizace projektu je únor–říjen 2022.

Identifikační formulář v anglickém jazyce, vyplněný na PC, opatřen razítkem a pověřenou osobou musí být doručen v papírové a elektronické podobě.Termín pro předkládání žádostí: 8. října 2021, 12:00 hod. na adresu:

Razvojna saradnja (TRANS)
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

A zároveň v elektronické podobě na adresu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Pro další informace se neváhejte obracet na Oddělení rozvojové spolupráce Velvyslanectví ČR v Bosně a Hercegovině (tel.: 033 587 052, 033 587 056) nebo na e-mailu: development_sarajevo@embassy.mzv.cz

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina).

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme