Výzva k předkládání návrhů projektů ekonomické diplomacie na rok 2024

Ministerstvo zahraničních věcí vyzvalo zastupitelské úřady České republiky v zahraničí (velvyslanectví a generální konzuláty) k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomické diplomacie určených k realizaci v roce 2024.

Návrhy mohou být předkládány od 25. září do 15. října 2023. Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) jsou významným nástrojem podpory českých exportérů. Ekonomičtí diplomaté prostřednictvím PROPED propojují české firmy a zástupce akademické sféry s potenciálními zahraničními partnery a pomáhají identifikovat nové příležitosti na zahraničních trzích.

Ilustrační fotografie

Projekty jsou primárně realizovány zastupitelskými úřady v mnoha podobách, a to jako semináře, konference, kulaté stoly, incomingové mise ze zahraničí do ČR, workshopy, katalogové prezentace či účast českých firem na výstavách a veletrzích. Realizace projektů ekonomické diplomacie je umožněna díky společnému nástroji financování ekonomické diplomacie, na kterém se podílejí sektorová ministerstva.

Návrhy projektů připravují zastupitelské úřady ve spolupráci se zapojenými rezorty a podnikatelskými asociacemi. České firmy a instituce se zájmem o participaci na některém z projektů se mohou obrátit na Klientské centrum pro export či přímo na ekonomické diplomaty na příslušných zastupitelských úřadech ČR. Při přípravě projektů je vhodné se zaměřit na nejperspektivnější sektory spolupráce v jednotlivých teritoriích, uvedené v Mapě globálních oborových příležitostí.

Předložené návrhy poté posoudí mezirezortní komise a rozhodne, které z nich se budou skutečně realizovat. Seznam schválených projektů bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí v sekci ekonomika po zasedání mezirezortní komise na začátku prosince 2023.

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme