Výzva k předkládání projektů PROPEA pro rok 2022 pro Bulharsko

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit českých firem v zahraničí PROPEA pro rok 2022.

V rámci projektů PROPEA poskytují akreditované expertní subjekty působící v zahraničí s podporou ZÚ služby ekonomické diplomacie českým firmám, které v příslušném teritoriu působí, nebo se ke vstupu na cílový zahraniční trh připravují.

Projekty PROPEA sledují posun od podpory jednorázových obchodních operací českých firem k posilování jejich trvalé přítomnosti v zahraničí, která s sebou nese i vyšší přidanou hodnotu pro vnější ekonomické vztahy ČR.

Cílem programu PROPEA je:

  • poskytnout českým firmám na zahraničních trzích kvalitní služby;
  • snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční trhy;
  • do budoucna podpořit české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají spíše investiční charakter;
  • posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích.

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí.

Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Zájemci o realizaci projektu PROPEA v Bulharsku předkládají návrh projektu na identifikačním formuláři na e-mailovou adresu commerce_sofia@mzv.cz nejpozději do 20. října 2021.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko).

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme