Výzva MPO podpoří fotovoltaické systémy. Alokace je 4 miliardy korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu fotovoltaických systémů z Národního plánu obnovy. Výzva má přispět ke zvýšení energetické soběstačnosti firem a úspoře provozních nákladů.

Cílem je rozvoj fotovoltaických systémů s možností akumulace a související náhrada fosilních zdrojů energie.

Ilustrační fotografie

„Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů, kterým se musíme vydat nejen v rámci snahy snižovat emise, ale také minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Plánovaná alokace této výzvy ve výši čtyř miliard korun je rozdělena na dvě aktivity. Na aktivitu A, kde žadatel vlastní nemovitost nebo ji má celou v nájmu, jsou připraveny tři miliardy korun. Jedna miliarda korun pak podpoří aktivitu B, kde má žadatel v nájmu pouze část nemovitosti (např. střechy).

Podpora všech firem bez ohledu na velikost

„V souladu s tím, co říkám od svého nástupu do funkce, je prioritou této výzvy co nejvíce podpořit zejména malé a střední podniky z aktivity A. V případě nevyčerpání alokace pro malé a střední podniky je ale možné finanční prostředky realokovat i pro větší podniky,“ dodává ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Zmíněná výzva je průběžná a nesoutěžní. Příjem žádostí spustí MPO 22. března a podávat je bude možné až do 30. června 2022. Výzva je otevřena pro všechny podniky, MPO tak podpoří jak malé a střední podniky, tak i ty velké.

Aukce a zelené bonusy: Solární elektrárny mají novou šanci

Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu je 35 procent a na akumulaci 50 procent (v případě Prahy 45 %) pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost z celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu.

Maximální výše výdajů je stanovena na základě max. měrných cen systémů FVE a akumulace. Reálná výše bude v případě dosažení nižších, než maximálních CZV, stanovena dle dosažených výdajů. Projekty jsou omezeny velikostí 1 MWp (včetně) instalovaného výkonu FVE a velikostí akumulace v kWh maximálně do výše instalovaného výkonu FVE v kWp.

Na základě diskuze s Evropskou komisi MPO upozorňuje na zásadní změny ve výzvě oproti avízu:

  • Při stanovení výsledných výdajů budou v případě dosažení nižších než maximálních CZV vypočtených na základě měrných jednotkových nákladů dle textu výzvy, vstupovat do výpočtu výše podpory nižší, skutečně dosažené náklady.
  • V případě výběru dodavatele, u kterého existuje riziko potenciálního střetu zájmů (bod 10 výzvy), je povinen o této skutečnosti písemně informovat poskytovatele dotace. Zároveň žadatel předloží další dvě cenové nabídky na shodné parametry instalace od subjektů, vůči kterým není ve střetu zájmů. Poskytovatel akceptuje způsobilé výdaje ve výši odpovídající nejnižší z předložených cenových nabídek.
  • Současně MPO upozorňuje na drobnou úpravu interpolačních křivek měrných způsobilých nákladů oproti draftu výzvy.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme