Výzva Odpovědně 2030 apeluje na firmy, aby investovaly do svého udržitelného rozvoje a tím podpořili obnovu české ekonomiky

Navzdory pandemie se jednotlivé firmy i státy snaží pokračovat v naplňování mezinárodních závazků ve snižování globálních hrozeb, konkrétně změn klimatu. Bez jejich aktivního přístupu totiž hrozí oteplení planety v průměru o více než 2 °C.

Podle OSN je však nutné srazit nárůst teploty pod 1,5. V Praze se na toto téma konalo online fórum udržitelného podnikání UP! 2021, které spojilo evropské i tuzemské představitele státu, firem a nevládního sektoru. Ve světle nejnovějších událostí se tak zesiluje apel a úsilí firem při plnění těchto závazků. Společnosti se shodly, že je třeba urychleně jednat a začít investovat do řešení, která sníží emisní stopu České republiky.

Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová zde zdůraznila, ve své video zdravici z Davoského fóra, nutnost reflektování klimatických změn, ztráty biodiverzity a dalších fenoménů souvisejících s devastací životního prostředí člověkem. Současnou pandemii pak vnímá jako důsledek neudržitelného jednání naší civilizace. „Musíme se z této krize poučit a změnit způsob, jakým žijeme a podnikáme, musíme se zaměřit na klíčové hodnoty, které jsou pro nás důležité.“ Dovolává se proto na firmy, aby v této situaci nerezignovaly na principy udržitelného a odpovědného podnikání, ale naopak se snažily tuto oblast posilovat a rozvíjet. 

Radní hl. m. Prahy Vít Šimral pak uvedl, že Praha má v rámci udržitelného rozvoje poměrně ambiciózní cíle, které jsou v souladu s evropskými i národními koncepčními programy. „V rámci klimatického závazku jsme si jako hlavní cíl vytkli kompletní dekarbonizaci Prahy, tedy snížení emisí na 0 % do roku 2050. Střednědobým cílem pak je snížit do roku 2030 podíl emisí o 45 % oproti roku 2010.“

Zástupci firem argumentovali, že i oni mají ambiciózní cíle, které hodlají dostát. Za firmu TESCO hovořil pan Ján Kondáš, Head of Communication, který potvrdil, že se firma snaží pokračovat ve své strategii udržitelného podnikání, jenž se zaměřuje na tři základní oblasti: „…tou první je boj proti plýtvání potravinami. Naším cílem do roku 2025 je, aby žádné jídlo, které je vhodné ke konzumaci, nepřišlo v našich obchodech nazmar. Druhou oblastí je snižování objemu plastového odpadu, všechny naše obaly budou do roku 2025 plně recyklovatelné či opětovně použitelné. Třetí oblastí je boj proti klimatickým změnám: zde je cílem do konce roku 2030 získávat až 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2050 snížit uhlíkovou stopu o 100 %.“

Zuzana Holá, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání ve Vodafone Czech Republic pak potvrdila, že po celou dobu pandemie firma úzce spolupracuje se zákazníky a pomáhají jim s adaptací na nové výzvy – posílit připojení, navýšit rychlost či digitalizací procesů. „Spolupracovali jsme i se státem, ať už formou rozesílání informačních SMS či podporou e-Roušky. Co se jednotlivců týče, technologie jsou nezbytně nutné pro běžný život nás všech a zvýšená podpora digitalizace a online vzdělávání je pro nás samozřejmostí: spolupracujeme s celou řadou měst, městských částí či přímo škol. Poskytujeme pomoc, modemy, připojení, laptopy, telefony – například rodinám samoživitelů. Systematická podpora digitalizace a online vzdělávání nejen dětí, ale i seniorů je naším cílem i pro letošní rok,“ doplňuje Holá.

K jednomu z nejdiskutovanějších témat, jak by se Evropa měla stát uhlíkově neutrální – se vyjádřil i pan Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva ORLEN Unipetrol. „Změny v energetickém sektoru znamenají obrovské investice. Abychom v naší skupině dosáhli cílů uhlíkové neutrality, je třeba investic ve výši 140 miliard Kč. Nejde tedy jen o to nastavit na evropské úrovni ambiciózní cíle, ale poskytnout firmám také podporu, rámec či zastřešení – jednoduše způsob, jak získat nástroje k realizaci potřebných změn. Vizi dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 však plně sdílíme a pevně věřím, že ji sdílejí i zástupci ostatních průmyslových firem v našem odvětví,“ uvedl pan Wiatrak.

Uhlíkové neutrality chtějí dosáhnout i ostatní firmy. „V našich pivovarech chceme dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030,“ nastínil Ivan Tučník, manažer pro institucionální vztahy a firemní odpovědnost v Plzeňském Prazdroji. Dodává, že se na problematiku dívají v kontextu celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Do roku 2050 pak chce být firma kompletně uhlíkově neutrální. Pan Tučník však dodává, že obrovským problémem je cirkularita obalů. Chceme, aby všechny naše obaly byly buď vratné nebo plně recyklovatelné a zároveň skutečně recyklované. Hodláme též snížit skládkování odpadu z našich provozů na nulu. Zaměřujeme se ale taky na lidi – klademe důraz na diverzitu a inkluzi, stejně jako na bezpečnou konzumaci. V této oblasti je jednou z klíčových ambicí 25% podíl nealkoholických nápojů v našem portfoliu.“

Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost, neziskové organizace, která akci pořádala uvedla, že vrcholní manažeři si uvědomují naléhavost této doby. „Loňský rok nám malé i velké firmy odevzdaly rekordní počet přihlášek a strategií do unikátního ratingu TOP Odpovědná firma. Navzdory pandemické krizi se české podniky adaptují a transformují. Zaznamenali jsme řadu nových iniciativ a partnerství, firmy aktivně směřují k udržitelnému a odpovědnému podnikání, a to je dobrá zpráva,“ říká. Z toho titulu nabízí firmám aktivní spolupráci, a to v rámci výzvy Odpovědně 2030 a v návaznosti na fórum plánuje uspořádat sérii kulatých stolů Odpovědné Česko. Firmy zde dostanou příležitost diskutovat a jednat nad aktuální problematikou udržitelného a odpovědného podnikání, které je teď velmi zatíženo pandemickou situací i legislativními požadavky.

Redakčně upravená tisková zpráva platformy Byznys pro společnost

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme