Výzva pro dodavatele a distributory energie ke shovívavosti vůči spotřebitelům

Rada Energetického regulačního úřadu žádá všechny účastníky energetického trhu, aby při řešení možných problémů se zákazníky i ostatními účastníky trhu přihlíželi k omezením vyvolaným pandemií COVID-19. U drobných spotřebitelů hrozí v důsledku zásahu vyšší moci zejména potíže s opožděnými platbami. U velkých odběratelů se jedná především o nevyužití rezervované kapacity v důsledku omezení výroby.

Zákon sice zaručuje spotřebitelům, že pokud nedodrží své smluvní povinnosti vůči dodavateli energie v důsledku zásahu vyšší moci, neměla by jim za takové pochybení hrozit náhrada škody. Nicméně mohou být nadále vystaveni smluvní sankci, a to i v případech, kdy například nemohli odeslat platbu v hotovosti kvůli uzavřené pobočce pošty, karanténě či z jiného relevantního důvodu.

V každém případě však ERÚ doporučuje zákazníkům s dodavatelem komunikovat a o problému ho co nejdříve informovat. Ačkoliv většina dodavatelů kvůli snížení rizika šíření nákazy omezila provoz svých zákaznických center, v provozu zůstávají tzv. call-centra, případně je možné využít elektronickou komunikaci.

Potíže se mohou dotknout i velkých odběratelů energie. Kvůli současným omezením, ať již výroby či konání akcí atd., totiž někteří z nich nemohou využít nasmlouvanou rezervovanou kapacitu. Také v těchto případech žádá ERÚ licencované subjekty, aby při vyjednávání o úpravě smluvních podmínek, na které mají smluvní strany při podobných nenadálých událostech zákonný nárok, vyšly žadatelům co možná nejvíce vstříc.

ERÚ bedlivě sleduje situaci v přenosové soustavě, přepravní soustavě a v distribučních soustavách. Podle dosavadních informací se všichni aktéři energetického trhu důkladně připravili, přijali preventivní opatření a bezpečnost dodávek by neměla být ohrožena.

Zdroj: Rada ERÚ

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme