Výzva vládě Spojeného království k opatřením proti plýtvání potravinami

Podle nové zprávy řetězce Tesco a Světového fondu na ochranu přírody (WWF), která se zabývá udržitelným rozvojem, dochází v Británii ročně ke zničení více než šesti milionů porcí poživatelných potravin předtím, než se dostanou za brány britských farem.

Společná zpráva nazvaná Hidden Waste (Skryté plýtvání) vyzývá britskou vládu k urychlenému přijetí opatření k řešení problému plýtvání komoditami a potravinami na britských farmách, které podle odhadů dosahuje 3,3 milionu tun ročně, což představuje čtvrtinu všech zničených a znehodnocených potravin ve Spojeném království.

Ilustrační fotografie

Zpráva přichází v době, kdy pokračující nárůst životních nákladů vyvíjí stále větší tlak na finance spotřebitelů. V dokumentu Hidden Waste se navíc uvádí, že plýtvání potravinami na farmách výrazně převyšuje celkový odpad vznikající ve výrobě, maloobchodě a pohostinství, a ohrožuje potravinové zabezpečení Spojeného království.

„Tato situace ukazuje, proč je naléhavě potřeba jednat, abychom napravili náš nefunkční potravinový systém. Vláda Spojeného království a podniky napříč potravinářským sektorem musí přijmout opatření na podporu zemědělců při snižování potravinových ztrát a plýtvání na farmách v rámci širšího úsilí o snížení plýtvání v celém potravinovém systému,“ uvedla výkonná ředitelka pro propagaci a kampaně WWF Kate Norgroveová.

Stavebnictví zažívá v Británii po pandemii boom. V čem jsou šance pro české firmy?

Ke zjištěním se vyjádřila také ředitelka pro kvalitu společnosti Tesco Sarah Bradburyová: „Je naprosto nepřijatelné, aby se dobrými potravinami plýtvalo, a to především nyní, kdy některé rodiny těžce zápasí, aby si mohly dovolit nákup jídla. Zpráva hraje zásadní roli při osvětlování skrytého plýtvání potravinami. V rámci Tesca se snažíme problém plýtvání potravinami řešit a nedávno jsme oznámili, že do roku 2025 urychlíme naše plány na snížení plýtvání potravinami v provozech na polovinu, což je o pět let dříve, než byl náš původní cíl.“

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí

Doporučujeme