Výzvy a příležitosti v portugalském automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl má pro portugalskou ekonomiku dlouhodobě velký význam, zemi se historicky podařilo přilákat přímé investice několika světových výrobců motorových vozidel.

Nedávno představený balíček Evropské komise s názvem „Fit for 55“ však předpokládá, že po roce 2035 budou v Evropě moci být prodávány pouze automobily s nulovými emisemi. Vzhledem k tomu, že majitelé portugalských výrobních závodů prozatím nepředstavili plány na jejich přechod směrem k bezemisní produkci, je již nyní zřejmé, že příští roky budou pro domácí automobilový sektor představovat obrovskou výzvu.

Související změny budou skýtat i zajímavé příležitosti pro české podniky, ať už v podobě možných investic či uzavírání technologických a výrobních partnerství s domácími firmami.

Bezmála 99 % produkce motorových vozidel v Portugalsku je v současné době založeno na vozech se spalovacími motory. V roce 2020 bylo vyrobeno 264 tisíc vozů, z nichž 97,9 % směřovalo na export. Přestože ve světovém měřítku a v porovnání například i s ČR je portugalský automotive sektor relativně malý, pro národní hospodářství má nesmírný význam.

V zemi působí dva globální výrobci osobních automobilů: Volkswagen/Autoeuropa a PSA, kteří v roce 2020 vyrobili 192 tisíc, resp. 65 tisíc vozů. Dále jsou zde továrny užitkových vozů a autobusů Mitsubishi Fuso Truck (6 051), Toyota Caetano (1 465) a Caetano Bus (61). Ve zmíněných pěti závodech pracovalo v roce 2020 celkem 7 515 lidí. Pokud se k tomuto počtu připočítají pracovníci subdodavatelských podniků, obchodu, dílen a opraven, jde dohromady o 152 tisíc pracovních míst, tržby ve výši 33 mld. EUR, 15 % exportu a 21 % daňových příjmů portugalského státu.

Přestože výrobci působící v Portugalsku v posledních měsících avizovali masivní investice do přechodu k výrobě elektrických vozů (EV) v krátkodobém i střednědobém horizontu (Volkswagen 35 mld. EUR, Renault 10 mld. EUR, Stellantis 30 mld. EUR), pravdou zůstává, že portugalské továrny těchto společností v tuto chvíli mezi cílové závody nepatří.

Renault se z pochopitelných důvodů soustředí na investice v domácí Francii a Volkswagen si coby strategický pilíř výroby EV a jejich komponent v jihozápadní Evropě vybral Španělsko. Portugalsko tak může v současnosti jen doufat, že německá automobilka začlení svou zdejší továrnu do své iberské strategie v druhém sledu v rámci regionální synergie.

Z podniků působících v automobilovém sektoru tak stále silněji zaznívají hlasy, že portugalská vláda nevynaložila dostatečné úsilí, aby je efektivně podpořila v procesu přechodu na výrobu plně elektrických vozidel. Obrovský rozměr a naléhavost této zdánlivě nezvratné proměny evropského automobilového průmyslu podle podniků vyžadují adekvátní zásah portugalského státu, ať už jde o konkrétní plán v oblasti hospodářské politiky, vytvoření systému pobídek, daňových úlev výhod apod.

Firmy z oboru argumentují, že z deseti největších portugalských vývozců jich sedm působí v automobilovém průmyslu, přičemž zmínění největší výrobci, Volkswagen/Autoeuropa a PSA zaujímají první a sedmou příčku. K dalším významným exportérům patří podniky vyrábějící výfukové systémy pro vozy se spalovacími motory, pro které bude kompletní přeměna výrobního portfolia znamenat obrovskou výzvu. Naopak pro výrobní závody firem, jako jsou například Bosch nebo Continental, bude přechod na elektrickou mobilitu o poznání méně problematický.

Vzhledem k významu odvětví pro národní hospodářství lze očekávat, že portugalská vláda, jejíž důraz na dekarbonizaci a ozelenění ekonomiky je dlouhodobý a konzistentní, v blízké době představí plán na posílení konkurenceschopnosti domácích podniků v překotně se měnícím automobilovém sektoru, a to s důrazem na podporu investic, jako se již v současnosti děje v rámci podpory výroby tzv. zeleného vodíku. Firmy také očekávají větší flexibilitu příslušných byrokratických procesů a zrychlení schvalovacích a licenčních procedur.

Strukturální změny v celém odvětví s sebou přinesou i velmi zajímavé možnosti pro české firmy, které mohou těžit ze skutečnosti, že český sektor automotive je mnohem robustnější, a to nejen pokud jde o objem výroby, ale i co se týká počtu firem v subdodavatelském řetězci. Kromě toho v ČR již výroba plně elektrických automobilů probíhá, což dále posiluje u českých firem unikátní know-how, které budou moci v příštích letech úspěšně uplatnit v partnerstvích s portugalskými podniky automobilového průmyslu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lisabonu (Portugalsko). Autor: Ing. Petr Klíma, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Portugalsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Automobilový průmysl

Doporučujeme