Vzájemný obchod České republiky s vybranými čínskými provinciemi v roce 2020

V loňském roce zaznamenala Čína meziroční růst vývozu ve výši 3,6 % a pokles dovozu o 1,1 %. Jak si vedla Česká republika v provinciích jižní a jihozápadní Číny?

Čína se v roce 2020 z důvodu ochrany před šířením pandemie koronaviru uzavřela a pouze velmi opatrně a po čtyřtýdenní karanténě umožňuje zahraničním cestovatelům pobyt v zemi. Své důsledky to přirozeně nese nejen v turistickém průmyslu a navazujících službách, ale i ve sféře obchodu jako takového, a to zejména pro zahraniční firmy. Výraznou komparativní výhodu tak mají firmy, které se již v Číně etablovaly, mají své čínské pobočky, popřípadě své čínské zástupce a reprezentanty.

GK Čcheng-tu pokrývá pět provincií: Sečuán, municipalitu Čchung-čching, Jün-nan, Kuej-čou a autonomní oblast Kuang-si v celkové rozloze 1 375 170 km a s 251 573 000 obyvatel (pro srovnání – EU zaujímá rozlohu 4 233 262 km2a s populací 447 706 000 obyvatel).

Nejsilnější ekonomiku z výše uvedených provincií má Sečuán. V r. 2020 se provincie umístila na 6. místě v celočínském žebříčku HDP. Je také největší a nejlidnatější provincií z oněch zmíněných pěti. Obchod s Českou republikou dosáhnul v r. 2018 obratu 2,41 mld. RMB a stoupal i v r. 2019 a 2020, kdy dosáhl obratu 4,16 mld. RMB. Obchodu jednoznačně dominuje vývoz do ČR, dovoz z ČR dosáhnul v r. 2020 částky 0,92 mld. RMB. Za první čtvrtletí 2021 tento trend posiloval (obrat: 1,24 mld. RMB, z toho dovoz z ČR: 225,7 mil. RMB).

Municipalita Čchung-čching obsadila 17. příčku v národním žebříčku HDP za r. 2020. Celkový obrat obchodu s ČR dosáhnul částky 3,33 mld. RMB v r. 2018, rostl v r. 2019 a do r. 2020 se téměř zdvojnásobil na hodnotu 6,04 mld. RMB. V tomto objemu je dovoz z ČR výrazně slabší, přičemž ještě nedosáhnul hodnoty z r. 2018. Za první čtvrtletí 2021 tento trend posiloval (obrat: 1,79 mld. RMB, z toho dovoz z ČR: 88,3 mil. RMB).

Provincie Jün-nan, ležící na hranicích s Vietnamem a silný producent čaje a kávy, se v r. 2020 umístila hned za Čchung-čchingem v žebříčku HDP. Obrat obchodu s ČR byl řádově nižší, než u dvou provincií uvedených výše a pohyboval se v milionech RMB. V r. 2018 dosáhl hodnoty 65 mil. RMB a po propadu v r. 2019 (60 mil. RMB) se vyšplhal na 64 mil. RMB v r. 2020.

Zajímavá jsou čísla dovozu z ČR, který již v poměru k vývozu nezaostával tak, jako tomu bylo v předchozích dvou případech. 2018 – 15 mil. RMB, 2019 – 44 mil. RMB a v r. 2020 17,4 mil. RMB. Za první čtvrtletí 2021 se však tento trend otočil (obrat:16 mil. RMB, z toho dovoz z ČR: 1 mil. RMB).

Na 19. místě národního žebříčku se nachází Autonomní oblast Kuang-si. Kuang-si je nepoměrně silnějším obchodním partnerem ČR, než Jün-nan, přestože ani v tomto případě se částky nepřehouply na úroveň mld. RMB. Nicméně vzájemná obchodní výměna výrazně posilovala. Obrat obchodu s ČR dosáhl v r. 2018 hodnoty 123 mil. RMB, v. 2019 vyskočil na 284 mil. RMB a v r. 2020 dosáhnul rekordních 854 mil. RMB.

Čísla dovozu z ČR byla výrazně nižší, avšak měla silně rostoucí trend. 2018 – 40 mil. RMB a v r. 2020 160 mil. RMB. První čtvrtletí 2021 však bohužel tuto dynamiku postrádá (obrat: 166 mil. RMB, z toho dovoz z ČR: 10 mil. RMB).

Na 20. místě čínského žebříčku se umístila provincie Kuej-čou. Ta představuje nejslabšího obchodního partnera z těchto pěti provincií a vzájemná obchodní výměna s ČR má výrazně klesající křivku. Obrat obchodu s ČR dosáhl v r. 2018 hodnoty necelých 83 mil. RMB, v r. 2019 klesl na 55 mil. RMB a v r. 2020 se zastavil na 23,6 mil. RMB.

Také čísla dovozu z ČR klesala: 2018 – 1 mil. RMB a v r. 2020 0,4 mil. RMB. První čtvrtletí 2021 potvrzuje stagnaci vzájemné obchodní výměny, avšak výrazné posílení dovozu z ČR (obrat: 5,8 mil. RMB, z toho dovoz z ČR: 1,3 mil. RMB, což je 3,24krát více, než za celý rok 2020!).

Výše uvedená čísla jsou zajímavá a jistě ukazují na trendy v obchodování ČR s jednotlivými provinciemi. Ale jako taková jsou poměrně izolovaná. Zcela jinou perspektivu dostanou při srovnání s čísly vzájemné obchodní výměny ČR a např. Německa, které je naším nejsilnějším obchodním partnerem v EU (a zároveň přibližně srovnatelné rozlohou a počtem obyvatel s provincií Sečuán).

V r. 2019 dosáhla vzájemná obchodní výměna ČR a Německa 2, 43 mld. EUR, což při současném kurzu EUR a RMB představuje částku cca 19 mld. RMB. Celková obchodní výměna zmíněných pěti provincií s ČR činila v r. 2019 8,43 mld. RMB, tedy téměř polovinu obchodní výměny s Německem. Je to číslo, které ukazuje význam jihozápadní Číny pro obchodní výměnu s ČR, byť saldo obchodu je výrazně záporné.

Budoucnost vzájemného obchodu, resp. snižování negativního salda závisí jednoznačně na možnostech cestování a otevření obchodních tras, neboť ne všechny české firmy mají možnost zajistit si služby místního čínského zástupce. Projekt ekonomického clusteru Čcheng-tu – Čchung-čching, který předpokládá obrovské investice do infrastruktury, smart cities a celkového rozvoje dvouměstí však představuje skutečně velkou příležitost i pro české firmy a byla by škoda se nepokusit na tomto rozvoji získat svůj český podíl. 

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Čcheng-tu (Čína). Autor: Roman Musil, obchodní konzul.

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí

Doporučujeme