Vzdálenost Austrálie není limitem

… říká velvyslanec Australského společenství pro Českou republiku, Polsko a Litvu Paul Wojciechowski. Austrálie není sice právě za rohem, ale přesto by neměla být mimo zorný úhel českých podnikatelů.Na otázky týkající se investičních příležitostí a podnikatelského prostředí Austrálie odpovídali kromě Jeho Excelence Paula Wojciechowského také Senior Trade and Investment Commissioner pro Velkou Británii, Irsko a region Střední Evropa David Watson, Senior Trade Commissioner pro region Střední Evropa Anthony Weymouth a James Turnbull, člen předsednictva ABIE Czech Republic.

Co dělá z Austrálie zajímavou obchodní příležitost pro české podnikatele? Nemohu sezbavit dojmu, že je to tak trochu „zruky“.
Na jednu stranu máte pravdu, ale v dnešní době je vzdálenost opravdu relativní pojem. Tím hlavním důvodem je skutečnost, že australská ekonomika je už 26 let v růstu. Je to země, která nezažila recesi, která má stabilní podnikatelské prostředí a velmi dobře vzdělanou pracovní sílu. Pro české podnikatele je to ideální prostředí k otestování jejich produktů a služeb před vstupem na asijský trh.

Takže Austrálie je něco jako brána na asijské trhy?
Přesně tak. Austrálie má vybudovanou sérii smluv a bilaterálních obchodních dohod o volném obchodu s Čínou, Japonskem, Jižní Koreou a dalšími zeměmi. Pokud jste zahraniční investor a podnikáte v Austrálii, můžete těchto dohod využít. Existuje mnoho firem, které postupovaly tímto způsobem – tedy vybudovaly svůj byznys v Austrálii a poté expandovaly do Asie. České firmy by tak mohly využít stejné tarifní zvýhodnění, jaké má Austrálie. Například nulové tarify na mléčné výrobky. Čína regulující zahraniční obchod by na firmu se základnou v Austrálii nahlížela jako na australskou entitu a ta by získala veškeré výhody, které tyto dohody o volném obchodu poskytují.

Na fotografii zleva: David Watson, Jeho Excelence Paul Wojciechowski, šéfredaktorka Komora.cz Dagmar Klimovičová, James Turnbull, Anthony Weymouth a Jan Brejcha, Business Development Manager Austrade.
Na fotografii zleva: David Watson, Jeho Excelence Paul Wojciechowski,
šéfredaktorka Komora.cz Dagmar Klimovičová,
James Turnbull, Anthony Weymouth a Jan Brejcha, Business Development Manager Austrade.


Mohla by být naopak Česká republika chápána jako brána do Evropské unie, nebo je to příliš odvážný příměr?
Z pohledu investic bude záležet čistě na rozhodnutí vaší vlády, zda nastaví nějaký systém investičních pobídek. Z našeho pohledu jsou Česká republika, Polsko, Maďarsko a Slovensko země s nejvýhodnějšími podmínkami pro uzavření dohody o volném obchodu. Pokud se bavíme o automobilovém průmyslu, právě ten by byl ovlivněn nejvíce. Dnes jsme v situaci, kdy evropská auta dovážíme se cly, zatímco auta z Japonska nebo Jižní Koreje dovážíme s nulovým tarifem, právě díky dohodám o volném obchodu. Česká republika má zároveň výhodu v tom, že z pohledu zemědělské produkce není klíčovou zemí, která by se zasazovala o nějakou formu protekcionismu. V tom je pozice České republiky unikátní.

Pokud by chtěla do Austrálie expandovat velká společnost typu ŠKODA AUTO, co by musela udělat?
V takovém případě bychom velmi rádi pomohli. Firma, která by usilovala o expanzi do Austrálie, se může obrátit na Austrade a my už ji propojíme s příslušnými agenturami centrální vlády nebo vlád jednotlivých států Australského společenství. Každý australský stát má specifické podmínky pro podporu investic, v tom se trochu lišíme od České republiky, kde máte centrální systém pobídek. Rád bych zdůraznil, že Austrálie je velmi důsledná v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Z tohoto důvodu k nám některé velké mezinárodní firmy, jako například Boeing, umísťují střediska pro globální vědu a výzkum. Vědí totiž, že u nás je jejich duševní vlastnictví a know-how pod přísnou ochranou.

Oblasti s největším přílivem zahraničních investic

  • Integrované zemědělství a výroba potravin pro Asii
  • Fintech – finanční technologie
  • Technologie používané v zemědělství pro zvýšení efektivity výroby
  • Infrastruktura


Jak je to v Austrálii s lidskými zdroji? Česká republika má v dnešní době problém najít zaměstnance převážně do technických oborů.
Máme velmi vzdělanou pracovní sílu napříč všemi obory. Samozřejmě jsou oblasti, kde se i my potýkáme s nedostatkem lidských zdrojů, ale jedná se převážně o pracovníky v oblasti pohostinství nebo medicíny. Není tedy problém sehnat pracovníky do technických oborů, jak to nyní řešíte v České republice. V Austrálii je jinak koncipováno vzdělávání, a tak vznikají vzdělávací programy na základě spolupráce škol s výrobními podniky. Snažíme se propojit aktuální potřeby průmyslu se školstvím, aby studenti byli připraveni na reálnou práci.

Jak moc limitující je vzdálenost Austrálie od Evropy z hlediska získávání investic?
Vzdálenost je spíše výmluva. Evropa je historicky největším investorem v Austrálii. Máme veškerou potřebnou logistiku a infrastrukturu k navázání mezinárodního obchodu. Často je velmi výhodné mít Austrálii jako partnera, protože se překonají problémy časových pásem. Můžete tak mít obchod fungující 24 hodin denně, například v oblasti datových center nebo vývoje. Spojená pracoviště pak zajišťují kontinuální proces. Vzdálenost tím pádem limitující není, naopak se v ní dají nalézt výhody.

„Vývoz českých firem do Austrálie vzrostl za posledních pět let téměř trojnásobně. Největší exportní artikl jsou automobily značky Škoda, ale daří se i firmám zajišťujícím údržbudopravních prostředků, logistiku a samzřejmě se daří i vývozu českých potravin a piva. V poslední době začíná do Austrálie vyvážet i významný výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek firma Linet.,“ okomentoval česko-australské obchodní vztahy Lukáš Martin, ředitel sekce mezinárodních vztahů svazu průmyslu a dopravy ČR.

Do jakých oblastí přichází nejvíce zahraničních investic?
Nejvíce investic ze zahraničí plyne do čtyř klíčových oblastí – do integrovaného zemědělství a výroby potravin pro Asii, kde jsou australské výrobky považovány za velice kvalitní a jak my říkáme „čisté, zelené a bezpečné“. Další velkou oblastí jsou finanční technologie neboli Fintech, kde probíhá intenzivní spolupráce mezi USA, Austrálií a Velkou Británií. Další oblastí jsou technologie používané v zemědělství, které zvyšují efektivitu výroby – např. drony. Poslední oblastí jsou investice do infrastruktury. Austrálie je velmi mladá a velká země. Nároky na infrastrukturu jsou zde zcela jiné než v evropských zemích. V současnosti existují velké příležitosti v rozvoji infrastruktury, především v Severní Austrálii, která je v podstatě nedotčeným místem s ohromným potenciálem.

Austrade

Australian Trade and Investment Commission – Austrade – pracuje s australskými společnostmi s cílem rozvíjet jejich podnikání na mezinárodních trzích a poskytuje koordinovanou vládní pomoc v oblasti propagace, lákání a usnadňování přílivu přímých zahraničních investic do Austrálie.

V případě zájmu o více informací se obraťte na: Jan Brejcha, Austrade Praha, Jan.Brejcha@austrade.gov.au


Převzato z časopisu Komora. Autor článku Dagmar Klimovičová. Foto: Petr Machota.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme