Vzdělávací program Můžeš podnikat vede studenty k samostatnosti

Plánem vzdělávacího programu pro studenty středních a vyšších odborných škol Můžeš podnikat pro příští školní rok je navýšit počet zapojených škol a rozšířit působení zejména v regionech.

Výroční setkání programu Můžeš podnikat
Výroční setkání programu Můžeš podnikat | Můžeš podnikat

V tuto chvíli je do programu zapojeno 246 škol po celé České republice, ročně projde semináři téměř 7300 studentů. Komunitu řečníků tvoří 160 úspěšných podnikatelů ze všech oborů i regionů. Vizi dalšího vývoje na pondělním Výročním setkání představila jeho manažerka Tereza Podhorská: „Můžeš podnikat realizujeme ve spolupráci s podnikateli a učiteli, kteří pro své studenty hledají možnosti, jak propojit teorii s praxí. My studentům představujeme příběhy zajímavých a úspěšných podnikatelů, kteří pro ně mohou být inspirací.“

Náplň vzdělávacího programu je jasná. Cílem je, aby všichni studenti v Česku věděli, že mají možnost vzít život do svých rukou, že záleží jen na nich, jak se rozhodnou. „Chceme, aby mladí lidé věděli, že můžou v životě dělat téměř cokoliv bez ohledu na svůj sociální původ, finanční situaci a vzdělání. Chceme, aby si uvědomili, že začít se dá z ničeho a že je možné realizovat v životě své sny, být sebevědomý a šťastný,“ říká Podhorská o programu, který vznikl před 7 lety ve Zlíně.  

Kromě podnikatelů, kteří prostřednictvím seminářů předávají své zkušenosti nastupující generaci, byli na Výroční setkání pozváni i sami studenti a zástupci spolupracujících škol. Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy v Praze, Ing. Radko Sáblík, zapojení školy do programu podporuje a věří, že i díky takovým aktivitám se škola umístila v hodnocení časopisu Forbes mezi osmi nejzajímavějšími středními školami v Česku.

Ilustrační fotografie

Studenti 4. ročníku Gymnázia Přípotoční, Kryštof Kozač a Jakub Slavík, hodnotí program z té druhé strany. Souhlasí s propojením studia s reálným životem a podnikatelské přednášky vnímají jako tu nejlepší motivaci. Doufají, že se do vzdělávacího programu postupně zapojí všechny střední školy a gymnázia v České republice. Se zakladateli programu Můžeš podnikat se shodnou na tom, že propojování studentů a podnikatelů je velmi důležité: „Bylo by skvělé, kdyby studenti mohli chodit k nějakému podnikateli do firmy a škola by to uznala jako praxi,“ dodávají.

Myšlenka programu Můžeš podnikat vznikla 20. dubna 2010 na střeše budovy č. 21 ve Zlíně. Postupně se program rozšiřoval o další podnikatele, kteří měli zájem sdílet své příběhy a dodnes věnují programu čas, energii a mnozí i finance. Díky programu se osobně tisíce studentů potkávají s úspěšnými a lidsky zralými podnikateli a díky jejich příběhům se inspirují k vlastní podnikavosti. Mohou pak lépe porozumět tomu, jaké to je mít možnost svobodně tvořit pro jiné lidi a seberealizovat se.

Více informací naleznete na webu programu Můžeš podnikat.

O programu

Můžeš podnikat je první a jediný program v Česku, který již od roku 2012 systematicky pracuje se studenty formou mezigeneračního sdílení zkušeností. Zcela mimořádný přínos programu spočívá v úzké spolupráci učitelů, studentů a podnikatelů, kteří vedou semináře přímo na středních školách v průběhu standardní výuky. Od roku 2012, kdy program vznikl, prošlo semináři 36 180 studentů. Do programu je k dnešnímu dni zapojeno 246 středních škol a 160 podnikatelů.

Redakčně upravená tisková zpráva programu

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme