Vzniká jednotný digitální jazyk pro české stavby

Česká agentura pro standardizaci a Státní fond dopravní infrastruktury uzavřeli Dohodu o spolupráci při zavedení a správě datového standardu staveb. Podepsaná dohoda je zásadním krokem ke vzniku společného digitálního jazyka pro české stavby.

Dohodu podepsali Zdeněk Veselý, generální ředitel České agentury pro standardizaci, a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica. Podepsaná dohoda je zásadním krokem ke vzniku společného digitálního jazyka pro české stavby.

Ilustrační fotografie

K obsahu Datového standardu staveb (DSS) připravovaného Agenturou ČAS totiž přibude také obsah Datového standardu staveb dopravní infrastruktury (DSS DI), který připravuje SFDI. Ten je totiž, coby odborná autorita pověřená ministerstvem dopravy, tvůrcem a správcem obsahu DSS DI a nese za něj plnou odbornou odpovědnost. Další rozvoj DSS DI už bude ale probíhat v databázi Define.

Část datového standardu zahrnující technickou infrastrukturu bude rozvíjet každá ze smluvních stran v tom rozsahu, v jakém se týká buď pozemních, nebo dopravních staveb. Pro české stavaře to znamená, že budou mít k dispozici nejen jeden společný datový standard staveb (DSS), ale budou jej mít také dostupný na jednom místě, přes stejné rozhraní. Bez ohledu na to, jestli půjde o dopravní či pozemní stavbu nebo technickou infrastrukturu.

„Datový standard staveb umožní sdílení informací o stavbě napříč všemi stavařskými profesemi a celým životním cyklem stavby,“ zdůrazňuje Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury a pokračuje: „Jsme velmi rádi, že se námi připravovaný DSS DI propojí s Datovým standardem staveb (DSS) Agentury ČAS a bude dostupný prostřednictvím databáze Define. Pro české stavaře bude jeden společný DSS na jednom místě zásadním zjednodušením.“

Jednotný digitální jazyk pro české stavby | Česká agentura pro standardizaci

Základ pro vzájemné porozumění stavařských profesí

Datový standard staveb (DSS) je společně s mezinárodním klasifikačním systémem CCI základním pilířem pro vzájemné sdílení informací o stavbě napříč profesemi. Každá ze stavařských profesí používá své nástroje a potřebuje i jiný pohled na informace v Informačním modelu stavby (IMS). DSS je společným digitálním jazykem, který právě tohle umožní. Proto je zásadní, aby v Česku vznikl pouze jeden Datový standard staveb (DSS) a bylo tak zajištěno co nejsnazší vzájemné sdílení informací o stavbě po celý její životní cyklus.

„Po loňském začlenění některých částí datového standardu SNIM do DSS je propojení s Datovým standardem staveb dopravní infrastruktury (DSS DI) dalším milníkem na cestě k vytvoření jednotného DSS pro české stavaře,“ vysvětluje Eva Kaiserová, ředitelka odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.

„Velmi důležité je, že Státní fond dopravní infrastruktury bude v rozvoji části datového standardu staveb pro dopravní infrastrukturu pokračovat už v prostředí databáze Define a informační systém DSS tak bude obsahovat všechny klíčové části, jak pozemní a dopravní stavby, tak technickou infrastrukturu obou oborů,“ doplňuje Kaiserová.

Databáze Define od společnosti Cobuilder byla vybrána pro provoz informačního systému DSS na základě zadávacího řízení, které vyústilo uzavřením smlouvy na začátku roku 2022. Tento nástroj umožní přístup k datovým šablonám a dalším datům Datového standardu staveb prostřednictvím bezplatné prohlížečky, ale také přímo ze stavařských aplikací.

Schodiště | Česká agentura pro standardizaci

Jejich výrobci budou totiž moci přístup k DSS integrovat do svých produktů prostřednictvím aplikačního rozhraní. Přístup k Datovému standardu staveb (DSS) bude navíc minimálně v následujících deseti letech bezplatný. Vytvoření informačního systému DSS bude totiž podpořeno z Národního plánu obnovy (NPO) v rámci subkomponenty 1.6.4. Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení.

Redakčně upravená tisková zpráva České agentury pro standardizaci

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme