Vzniká nový Modernizační fond. ČR z něj může získat miliardy na snižování emisí skleníkových plynů

Česká republika bude mít od roku 2021 k dispozici zhruba 120 miliard korun z nového Modernizačního fondu. Ten má zemím EU pomoci na cestě k nízkouhlíkové energetice.Méně emisí skleníkových plynů, více ušetřené energie a více obnovitelných zdrojů. Právě takové výsledky by měl přinést Modernizační fond, který je součástí revidované směrnice EU o systému obchodování s emisemi (ETS).

Fond bude financován z dražeb povolenek v EU, vyhrazena pro něj budou 2 procenta celkového počtu povolenek pro období 2021 – 2030. Peníze z fondu ale budou mít k dispozici pouze ty členské státy, které mají nižší HDP než je 60 procent unijního průměru. Mezi nimi je i Česká republika.

Členské státy s nižším HDP se navíc mohou rozhodnout, že skrze fond budou investovat i další finanční prostředky, které mají díky systému ETS k dispozici. Česká vláda už svou představu má. Do Modernizačního fondu by mohly putovat všechny výnosy z tzv. derogačních povolenek, které firmy získávaly „zdarma“ výměnou za to, že ušetřené peníze investovaly do modernizace infrastruktury, diverzifikace skladby energie nebo čistých technologií.

Do fondu pak podle vládního návrhu poputuje i polovina tzv. solidárních povolenek, které má ČR a další země EU s nižším HDP dispozici jako „bonus“. Celkem tak bude mít fond 200 milionů povolenek v hodnotě zhruba 120 miliard korun.

Podle stávajícího návrhu by zhruba 70 miliard korun mělo jít přednostně na zařízení pro výrobu elektřiny v rámci systému ETS, tedy do elektráren i tepláren. „Podpořit by se měla změna palivové základny z uhlí na čistější palivo, popřípadě rekonstrukce sítí centrálního zásobování teplem a tak dále,“ upřesnil na dotaz redakce EURACTIV.cz mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Peníze půjdou i na zateplování státních budov

Co se týče zvýšení energetické účinnosti, podle ministerstva by mohly finanční prostředky z fondu v budoucnu směřovat i do zateplování budov centrální státní správy. Česká republika se totiž spolu s dalšími zeměmi EU dohodla na tom, že budou nejenom šetřit více energie, ale také půjdou příkladem ostatním majitelům domů.

Modernizační fond by tedy mohl ČR pomoci splnit požadavky stanovené unijní legislativou. Redakci na to upozornil ředitel Šance pro budovy Petr Holub.


„Absorpční kapacita pro investice do vládních budov je pro příští dekádu asi 24 miliard korun,“ uvedl ředitel aliance firem zaměřených na energeticky úsporné stavebnictví. „Modernizační fond je dobrým externím zdrojem financí, který by tuto potřebu mohl pokrýt,“ dodal Holub.

Ministerstvo dále uvedlo, že Modernizační fond by svými prostředky mohl v případě potřeby podpořit i program Nová zelená úsporám. Z něj mohou lidé již nyní čerpat finance na zateplování domů, výměnu oken, modernizaci vytápění a další úsporná opatření.

Příležitost pro obnovitelné zdroje

Modernizační fond je příležitostí také pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE). Myslí si to nejen ministerstvo životního prostředí, ale také Komora obnovitelných zdrojů energie.

Ta však prosazuje, aby bylo čerpání peněz z fondu podmíněné principem soutěže a aukce. Elektrárenské společnosti by si tak mohly sáhnout na peníze z fondu jen tehdy, když nabídnou cenu nižší, případně stejnou, jako bude cena vyplývající se soutěže mezi ostatními provozovateli obnovitelných zdrojů.

„Čerpání prostředků z Modernizačního fondu musí splňovat minimálně shodná kritéria efektivity jako soutěž o podporu,” zdůraznil poradce Komory OZE Martin Bursík.

Poslanci by mohli zákon schválit do konce roku

Finance z Modernizačního fondu bude spravovat Státní fond životního prostředí ČR. Způsob, jakým budou miliardy z emisních povolenek využity, se bude odvíjet od schválené evropské legislativy, ale také od rozhodnutí nového orgánu. Takzvaná Rada modernizačního fondu bude složená ze zástupců ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva financí.

Modernizační fond bude legislativně zakotven v novele zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Tu vláda schválila letos v květnu a nyní ji mají na stole poslanci.


„Zákon zatím v poslanecké sněmovně prošel prvním čtením, na začátku září ho projedná hospodářský výbor a výbor pro životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí očekává, že se zákon podaří v parlamentu schválit do konce roku 2019,“ uvedl Charvát.

Nejen modernizace, ale také inovace

Modernizační fond však není jediným novým zdrojem peněz, ze kterého by mohla ČR v budoucnu čerpat peníze na snižování emisí skleníkových plynů. Další novinkou bude Inovační fond, který ale na rozdíl od Modernizačního bude fungovat centrálně na úrovni Evropské unie.

Inovační fond bude disponovat až 15 miliardami eur, kterými by měl podporovat nové technologie uváděné do plného provozu.

„Jde o technologie a postupy, které mají velký potenciál na snížení emisí skleníkových plynů, jako jsou inovativní OZE, zachytávání a využívání oxidu uhličitého nebo průlomová řešení v průmyslu. První výzvy bude vypisovat Evropská investiční banka již v roce 2020,“ uzavřel Charvát.

Aneta Zachová, EURACTIV.cz

• Oblasti podnikání: Služby | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme