Vzniká užitečný program pro usnadnění digitalizace malých a středních firem

Využití nových technologií pro výrobu může přinést mnoho výhod jako třeba vyšší produktivitu nebo usnadnění namáhavé práce. Může ale také znamenat celou řadu komplikací, které mohou ztížit zavádění principů Průmyslu 4.0.

Základem pro implementaci pokročilých technologií do výroby je digitalizace, která umožní zpracování a kvantifikaci veškerých procesů ve firmách až do podoby harmonizace lidské práce i s takovými pokročilými technologiemi jakou je například využití umělé inteligence.

Ilustrační fotografie

Digitální transformace znamená získávání nových dat a jejich k přeměně starých procesů včetně přeorientování i obchodních modelů. Studie jasně ukazují, že firmy s inovativními obchodními modely mají vyšší obrat a ziskovost ve srovnání s obdobnými firmami ze stejného odvětví a regionu. Proto je tento projekt velmi důležitý i pro hospodářský růst a udržitelný rozvoj ČR.

Vývoji metodiky a nástroje na webovém rozhraní pro snadnější a praktičtější digitalizaci malých a středních podniků se věnují specialisté z VUT v Brně, Fakulty podnikatelské, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumného ústavu pro inovace a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Projekt je podpořen prostřednictvím Technické agentury ČR v programu ÉTA částkou téměř 4 mil. Kč a jeho výsledky budou zveřejněny a k dispozici firmám již letos.

„V rámci našeho pojetí vycházíme z premisy, že digitální technologie mění zcela obchodní prostředí, jak ho známe. Aby podniky zůstaly konkurenceschopné, měly by schopny rozpoznat, jak a kdy použít tyto nové technologie, aby uspěly, ale také by měly hledat příležitostí a způsoby, jak přehodnotit své obchodní aktivity – inovovat obchodní modely,“ říká Iveta Šimberová, řešitelka projektu.

Ilustrační fotografie

Vznikající metodika pro hodnocení úrovně digitální zralosti MSP v ČR a platforma rozpoznání příležitostí pro transformace obchodních modelů za softwarové podpory vychází i z nejnovějších poznatků, aspektů digitální transformace a zkušeností partnerů řešitelů v Lotyšsku, Rakousku, Německu a Estonsku a umožní svým uživatelům:

  1. zhodnotit úroveň jejich digitální zralosti
  2. zvýšit inovační aktivitu
  3. generovat udržitelnou tvorbu hodnoty pro zákazníka
  4. aplikovat scénáře implementace digitální transformace do obchodních modelů
  5. zvýšit obchodní výkonnost
  6. akcelerovat proces učení a rozvoj kompetencí v oblasti rozvoje obchodních modelů a digitální transformace
  7. internacionalizovat se.

Metodika je již v pilotním provedení dostupná na webu projektu Digitální podnik, kde je i přístup k testovacímu nástroji, kde se MSP mohou v prvním kroku otestovat a zjistit, jakou mají úroveň digitální zralosti. Pokud mají zájem inovovat své obchodní modely formou digitální transformace, tak mohou kontaktovat řešitelé projektu, kteří s nimi provedou další rozhovory a navrhnou jim řešení formou scénářů nebo odborného poradentství zapojením expertů v jednotlivých vytipovaných oblastech ve spolupráci s aplikačními partnery projektu.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme