Webinář o česko-alžírské spolupráce v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin

V pořadí již druhý webinář pořádaný Velvyslanectvím ČR v Alžíru tentokrát přivedl na jednu online platformu zástupce alžírských úřadů, jmenovitě ministerstva dolů, Národní agentury pro důlní práce (ANAM), Výzkumného geologického střediska (ORGM), Alžírské geologické služby (ASGA), státních podniků a vzdělávacích institucí, společně se zástupci 12 českých firem a kolegy z Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Cílem bylo představit alžírské straně rozsáhlý mnohostranný potenciál českých obchodních subjektů, definovat osu česko-alžírské spolupráce ve vzdělávání expertů z oblasti geologie a vyslechnout si plány alžírské strany na rozšiřování těžby a jejich představy o dalších aktivitách ve zpracování nerostných surovin.

Vzhledem k významným zásobám ropy a zemního plynu v regionu je MENA důležitým zdrojem globální hospodářské stability. Alžírsko stále držící 18. největší zásoby ropy a 10. největší zásoby zemního plynu pod tlakem hospodářské a zdravotní krize zaměřuje nově svůj zájem na ostatní významné surovinové zdroje.

Nově vzniklé Ministerstvo dolů (odděleno z původního Ministerstva průmyslu a dolů) pod vedením Mohameda Arkaba nyní připravuje Komplexní geologickou mapu zobrazující surovinový potenciál Alžírska, novou strategii těžby, a s tím související úpravu hornického zákona 14-05.

Zadlužené státní podniky a prozatím nedostatečná síť obchodních společností nevládnou dostatečnou kapacitou pro rozvoj těžby, proto se těžba i přes omezující investiční pravidlo 49/51 (vysv. 49 % pro zahraničního partnera) otevře zahraničním investorům. Oblast těžby a zpracování nerostných surovin v Alžírsku tak představuje novou oborovou příležitost, kde lze uplatnit potenciál českých vývozních firem.

Celodenní webinář proběhl dne 19. listopadu 2020 a v dopolední části dal prostor k prezentacím alžírských kolegů. Alžírská strana prezentovala své záměry v oblasti těžby fosfátů v oblasti Djebilet Onk-Jih a jejich zpracování na hnojiva, snahu o akceleraci těžby železné rudy v Gar Djebilet pro využití v metalurgickém závodě El-Hadjar, záměr těžit a extrahovat baryum v oblasti Draissa, a probíhající stavební práce na závodě, kde se bude zpracovávat bentonit.

Alžírské ministerstvo dolů nyní shání partnera pro těžbu manganu v oblasti Guettara v Bécharu, pro navýšení těžby zlata v oblastech Ammesmessa a Tirek a těžbu wolframu v oblastech Bachir a Nahda, stejně jako pro projekt dolů se zásobami mramoru a onyxu.

Česká strana předvedla svůj potenciál v oblasti těžební techniky (DSP PřerovTechnoexportT Machinery), v oblasti kolejové dopravy (Ferrit s.r.o.), v oblasti zpracovatelských linek (PSP EngineeringRPS Ostrava), v oblasti prospekčních prací s řadou mezinárodních zkušeností  (GET s.r.o.), výrobce elektrotechniky pro důlní prostředí (Zam servis), výrobce sil a ocelových nádrží firmu Kohimex spol., světového výrobce dílů pro dopravníky (Transroll-cz), dceřinou firmu skupiny Třinecké železárny ŽDB Drátovna, výrobce kabelů a lan, a v neposlední řadě i firmu Liaz, která vyvinula a nyní obchoduje bezpilotní helikoptéru s nosností 70 kg vhodnou pro geologický průzkum.

Z navazující diskuze pak vyplynul zájem alžírské strany o digitalizaci stávajících a nových geologických map, o asistenci při vyhledávání nových nerostných ložisek, o výměnu dobré praxe v metodikách a postupech mezi Alžírskou geologickou službou (ASGA) a Českou geologickou službu a vícedenní školení ze strany českých expertů na úrovni Alžírského dělnického institutu (IAM) či na půdě Školy řemesel El Abed.

V případě zájmu o bližší informace a navazující materiály, prosím, kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Alžíru e-mailem commerce_algiers@mzv.cz. Prezentace alžírských firem naleznete na webu MZV ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autorka Mgr. Alena Štojdlová, MBA, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme