Webové aplikace snižují riziko finančních problémů. Ukazují lidem, zda nedluží státu nebo nemají exekuci

Technologie pomáhají lidem zjistit potřebné informace nebo odeslat na úřady žádost o odpuštění dluhů. Dluhy přitom dostávají do problémů nejen zadlužené domácnosti, ale často zatěžují také firmy, kde pracují. 

Neuhrazené poplatky za popelnici či psa, nedoplatky na sociálním pojištění, pokuty za dopravní přestupky či nedoplatky na daních – to jsou časté dluhy, které stát vymáhá. Ačkoli mají instituce povinnost dlužníka o existenci závazku vyrozumět, ten o něm velmi často neví a dluh tak narůstá i několik let. A může pak skončit exekucí.

Ke konci loňského roku například evidovaly ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí jako dlužnou částku na 22 miliard. V této sumě přitom nejsou zahrnuty miliardové dluhy občanů na zdravotním pojištění.

Snížit riziko exekucí pro ty občany, kteří netuší, že jim u některé z veřejných institucí narůstá dluh, si dává za cíl webová aplikace Nedlužím státu, kde si veřejnost může ověřit existenci případných závazků. 

Pomoc lidem i podnikatelům

Zjistit, zda a kolik lidé dluží státu, je totiž v současné době velmi nepřehledné. Nejen proto se autor myšlenky a zároveň šéf Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl spojil s komunitou expertních dobrovolníků Česko.Digital a společně připravili projekt Nedlužím státu. Navazuje tím na své předchozí aktivity jako Mapa exekucí či Mapa bankrotů, „Chceme lidem usnadnit orientaci při zjišťování možných dluhů vůči státní správě,“ vysvětluje základní pohnutku Hábl s tím, že se nejčastěji jedná o dluhy vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení nebo obcím. Problémy dělají i neuhrazené pokuty za dopravní přestupky.

Daně: Neplatiče a opozdilce čekají přísné postihy. Jak se jim vyhnout?

To, co aplikace uživatelům nabízí, přibližuje dobrovolník Tomáš Walek, koordinátor projektu z Česko.Digital: „Nedlužím státu je určeno všem, kteří chtějí mít jistotu, že nikde nedluží, ale neví, jak to zjistit nebo jak předcházet sankcím, penále, exekucím a frustraci ze zadlužení.“ Web pomůže podle jeho tvůrců nejen fyzickým osobám, ale také podnikatelům, a to získáním potvrzení o bezdlužnosti. Usnadnit práci má také sociálním pracovníkům a dluhovým poradnám při mapování dluhů jejich klientů. „Kdokoli, kdo to potřebuje, může získat přehledný seznam institucí a návod, jak dluh zjistit,” dodává.

Vyplňování formulářů

V první fázi web nabídl přehledně všechny informace na jednom místě, včetně potřebných formulářů. „Funkcionality webu se budou rozšiřovat a vylepšovat v dalších fázích projektu,“ konstatuje Jakub Nešetřil, zakladatel Česko.Digital. V druhé, rozšířené verzi web přinesl automatické vyplňování formulářů na základě zadaných údajů a možnost požádat o splátkový kalendář nebo odpuštění penále. Aplikace postupně směřuje k plné digitalizaci a využití automatizovaného systému.

„Projekt Nedlužím státu je momentálně statická informační a edukativní webová stránka. V této první verzi webu je proces zjišťování dluhu stále ještě manuální. Do budoucna plánujeme tento proces kompletně digitalizovat a uživateli nabídnout možnost, jak si bezdlužnost vůči státním institucím ověřit online. Výsledkem by měla být webová aplikace, kde by se uživatel nejprve autentifikoval pomocí prostředků e-identity, například datových schránek, Bank ID a podobně, a následně by měl být schopen několika málo kliky v reálném čase zjistit, zda a případně kolik dluží jednotlivým státním institucím. Technický koncept řešení momentálně připravujeme, ovšem nejsložitější krok projektu nás stále čeká – přemluvit státní úřady, aby potřebné údaje daly k dispozici formou nějakého veřejného API (Application Programming Interface – rozhraní sloužící k vývoji mobilních a webových aplikací, slouží k rozšíření funkcionality webu a k automatizaci určitých procedur, na které se mohou připojovat webové aplikace třetích stran – pozn. redakce) naše webová aplikace mohla připojit,“ zmiňuje Tomáš Walek. Aktuálně se dluhy vůči státní správě pohybují v řádu desítek miliard korun. Velmi často se však jedná o starší, nevymahatelné pohledávky.

Šance na půjčku

Na webu se objevují také další služby, které jsou zaměřené na finanční situaci domácností. Lidé v Česku mají po vzoru západních zemí možnost zjistit, jak se na jejich finanční kredibilitu a schopnost splácet úvěry dívají samotné banky a poskytovatelé úvěrů. Na jednostránkovém výpisu MůjKredit zjistí počet svých úvěrů, celkovou měsíční splátku, případně také dlužnou částku. Kromě údajů z úvěrových registrů obsahuje také informace o případných exekucích, o záznamu v insolvenčním rejstříku nebo o tom, jestli není předložený občanský průkaz v databázi neplatných či odcizených dokladů.

Výpis obsahuje na jednom listu všechny základní údaje o možných problémech v oblasti financí a dluhů a zároveň je nezávislým potvrzením finanční důvěryhodnosti. Lidé můžou výpis sdílet s poskytovateli nejrůznějších služeb. Například pronajímatelé nemovitostí mohou na jeho základě zhodnotit, jaké podmínky budoucímu nájemníkovi nabídnout, a to včetně výše kauce. Zároveň je to jednoduchý způsob, jak si budoucího nájemníka rychle prověřit.

„Podobný souhrnný výpis funguje už řadu let v zemích na západ od našich hranic. Například ve Švýcarsku nebo v Itálii je běžné, že ho lidé využívají jako potvrzení své finanční bezúhonnosti právě vůči pronajímatelům nemovitostí, poskytovatelům telekomunikačních služeb nebo energetických služeb,“ vysvětluje Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF. Oblíbené jsou podle něj podobné výpisy především v zemích, kde existuje více úvěrových registrů nebo institucí, které evidují nesplacené dluhy či exekuce.

Jedním z cílů služby MůjKredit je ale také ukázat lidem, že se jim vyplatí budovat si v oblasti svých financí dobrou pověst. „MůjKredit rozšiřuje základní princip klasických úvěrových registrů do každodenního života, jak je to běžné v západní Evropě nebo v USA. Lidem s dobrou úvěrovou historií tak umožňuje získat i jiné výhody než jen možnost pořídit si vyšší úvěr s nižší úrokovou sazbou,“ říká Petr Kučera. Zpoplatněný výpis je dostupný na webu kolikmam.cz.

Kontrola exekucí

Placenou službu zaměřenou na prověření exekucí zavedla také společnost Cebia. Dosud byla tato služba dostupná jen obchodním partnerům společnosti Cebia, nově mají všichni zájemci prostřednictvím webové aplikace systému Autotracer zjistit údaje z Centrální evidence exekucí, tedy  z databáze Exekutorské komory ČR.

„Už třicet let pomáháme lidem bojovat proti podvodům, které se dějí na trhu ojetých aut a v této činnosti chceme i nadále pokračovat. Proto jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio služeb pro koncové zákazníky o kontrolu exekucí, díky které mohou mít jistotu, že prodejce vozidla není v exekuci. Pokud by byl, hrozilo by totiž následné zabavení vozidla bez náhrady. Kupující by tedy přišel o peníze i o vozidlo, respektive náhradu škody by mohl požadovat po prodávajícím. Pravděpodobnost, že by získal zpět své peníze, je v takových případech prakticky nulová,“ vysvětluje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Podle něj se takové případy stávají, neboť lidé, na jejichž majetek je vyhlášena exekuce, se často snaží získat finanční prostředky všemi možnými způsoby. Službu lze využít nejen při nákupu ojetého vozidla, ale rovněž při pronájmu nemovitosti a v dalších životních situacích. Kromě přehledu exekucí je možné si zobrazit i detailní informace o každé z nich – tedy na jakou částku je exekuce vedena, typ a popis vymáhané povinnosti a podobně.

Konec honu na děti

Kromě digitálních aplikací by měla ke snížení počtu exekucí přispět také změna legislativy. Stát letos zakázal exekuce dětských dluhů. Respektive omezil vymáhání případného peněžitého dluhu dítěte jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně se ohraničilo také vymáhání smluvních pokut.

Exekuce proti dětem byly přitom v drtivé většině vedeny za pokuty nebo nezaplacené poplatky od podniků a institucí zřízených státem nebo městy. Jako důvod k nařizování dětských exekucí úředníci uváděli zákonnou povinnost chovat se s péčí řádného hospodáře.

Exekucí, úpadkem nebo insolvencí je zatíženo téměř 13 tisíc tuzemských firem

„V praxi mimosoudního inkasa pohledávek velkých korporací se s dětskými dlužníky setkáváme výjimečně, v jednotkách případů na 100 tisíc pohledávek za rok. Jde o dluhy, kde se rodiče schovávají před placením za svoje děti. Firmy ale dbají na dobrou pověst, takže jednáme pouze se zákonným zástupcem, každý případ posuzujeme individuálně a hledáme vhodné řešení. Soukromé firmy jen nerady přistupují k uplatnění pohledávky před soudem a exekuce dětí prakticky nepřichází v úvahu“ vysvětlil Jakub Zetek, provozní ředitel M.B.A. Finance, jak řeší velké společnosti dětské dluhy, u kterých je nízká nominální hodnota, zato vysoké reputační riziko.

Pohledávky radnic za pokuty nebo poplatky také nejsou vysoké, maximálně v řádu tisícovek. Ale právní a soudní výlohy spolu s úroky z prodlení je dokáží mnohonásobně navýšit. Exekuce velké částky mladého člověka pošle do dluhové pasti, ze které se nemusí nikdy dostat. V současnosti je v exekuci zhruba 2800 neplnoletých dětí, proti kterým je vedeno na 3700 řízení.

Exekuce představují zátěž nejen pro dlužníky, ale také pro tuzemské firmy a podnikatele. Kooperace podniků, kde pracují dlužníci, s exekutory je pro firmy administrativně velmi náročná.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme