Z Česka se stává lídr v oboru podnikových služeb

Obor podnikových služeb i letos zaznamenává dvojciferný meziroční růst. Vyplývá to z nejnovější studie asociace ABSL, která trendy v této oblasti sleduje.

Moderní sektor, který ČR propojuje se světem a do země přináší kvalifikovanou práci, představuje jednu z nejrychleji rostoucích oblastí české ekonomiky. Česko se i díky tomu stává zemí inovací, vyspělých služeb s vysokou přidanou hodnotou a profesí nejméně ohrožených výkyvy ekonomiky.

„Podnikové služby patří k nejrychleji rostoucím odvětvím v České republice. Z nuly na 120 tisíc zaměstnanců vyrostly během pouhých 15 let své existence. V roce 2019 rostly dvanáctiprocentním tempem a pro rok letošní se očekává alespoň devítiprocentní růst,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL, a dodává: „Letošní průzkum ukázal jeden velmi pozitivní trend, a tím je přesun od jednoduchých činností k těm kvalifikovanějším. Zjednodušeně můžeme říct, že už opravdu nejsme montovnou Evropy, ale stáváme se mozkem světového byznysu. S trochou nadsázky můžeme dokonce říct, že ČR se stává zemí podnikových služeb, podobně, jako je Švýcarsko zemí hodinek či Německo zemí aut. Výrazný je nejen počet kvalifikovaných míst, které obor nabízí, ale i jeho příspěvek českému HDP, který je nyní plných šest procent.“

Faktury nebo objednávky často řeší robot

Podnikovým službám se daří i v dalších zemích střední Evropy, ovšem Česká republika má ve srovnání s dalšími zeměmi regionu hned několik prvenství. V porovnání s ostatními oblíbenými destinacemi pro provoz center podnikových služeb, jako je Polsko, Rumunsko, Maďarsko či Slovensko, například poskytují česká centra nejširší záběr a nejvyšší míru odbornosti služeb. Velmi dobře to ilustruje žebříček služeb, které zaznamenaly v uplynulém roce nejvyšší nárůst – patří mezi ně datová analýza, digitální transformace obchodních procesů, strategický nákup a celá řada IT aktivit, ať už jde o automatizaci, robotizaci či vývoj a údržbu počítačových systémů. Klesá naopak podíl transakčních služeb jako je zpracování faktur, reporting či vyřizování objednávek – tento typ procesů se ve velké míře automatizuje pomocí softwarových robotů, nebo se přesouvá do jiných zemí.

Nejvyšší mzdy v regionu

Česká republika také nabízí nejvyšší mzdy v regionu, což vyplývá z dat Grafton Recruitment. Tato skutečnost nezanedbatelnou měrou napomáhá úspěšné akvizici zahraničních talentů. Na druhé straně to ovšem může vyvolat otázku, zda naše země nebude do budoucna pro investory příliš drahá a zda i nadále pro firmy zůstaneme atraktivní lokalitou. „Tyto obavy se nepotvrdily. Růst sektoru je jasným důkazem, že investoři si dnes nevybírají Českou republiku kvůli nízkým nákladům, důvodem je kvalifikace a know-how zdejší pracovní síly,“ říká Jonathan Appleton.

Českým centrům podnikových služeb se velmi dobře daří přitáhnout experty z celého světa, o čemž svědčí další prvenství České republiky mezi státy střední Evropy – v českých podnikových službách je největší podíl zahraničních pracovníků, plných 43 procent. Česká republika se také může pochlubit nejvyšší hustotou zaměstnanců podnikových služeb. V celé ČR přesahuje dvě procenta, ve větších městech je však ještě vyšší, například v Brně téměř devět procent.

Roboti místo pěti tisíc zaměstnanců

Hlavním motorem rozvoje center podnikových služeb jsou moderní technologie, z nichž nejdůležitější je robotická automatizace. Již plných 82 procent center některou z metod automatizace využívá, nejčastěji jde o RPA (robotic process automation) či OCR (optical character recognition) technologie, technologie umělé inteligence a chatboty. Softwaroví roboti dnes již zastávají práci pěti tisíc zaměstnanců na plný úvazek.

Vydávání víz brzdí příliv pracovníků

Centra podnikových služeb jsou významným střediskem diverzity. Již 43 procent všech zaměstnanců oboru tvoří cizinci, což celkem reprezentuje více než 48 tisíc lidí. Své zaměstnance aktivně hledá v zahraničí 84 procent center.

Nelze ovšem přehlížet problémy – plných 82 procent center podnikových služeb považuje potíže spojené s vydáváním víz za významnou překážku zaměstnávání zahraničních pracovníků. Dalších 44 procent respondentů průzkumu pak navíc uvádí problémy v komunikaci se státní správou

Redakčně upravená tisková zpráva asociace ABSL

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme