Z evropských fondů ČR získala navíc 36,5 miliardy korun

V úterý 18. února jednala na pracovní úrovni Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy. Tématem jednání byl současný stav čerpání prostředků z fondů EU i příprava příštího programového období 2021-2027. Díky získání 36,5 mld. Kč se změní i systém vykazování čerpání.

„Minulý rok byl ve znamení vyhodnocování milníků, k jejichž dosažení přispívaly evropské fondy. Česká republika byla v jejich plnění velmi úspěšná a podařilo se jí tak zajistit celý ‚bonus‘ ve výši 36,5 mld. Kč. Můžeme tak na projekty využít přes 611,7mld. Kč,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová a dodala: „Tyto peníze se na začátku roku přičetly k původní částce. Vzhledem k tomu se tak mění i metodika výpočtu vyčerpaných peněz. Na první pohled se může zdát, že čerpání v procentech jde opačným směrem, tedy že „skočilo“ zpět, ale je to dáno pouze zvýšením celkových prostředků. Čerpání probíhá podle plánu.“

Ke konci ledna bylo za období 2014-2020 přiděleno na projekty 498,3 mld. Kč (81,5 % prostředků), příjemcům proplaceno 282,6 mld. Kč (46,2 %) a zažádáno o proplacení Evropskou komisí 231,6 mld. Kč (38 %). Na vyčerpání všech prostředků má Česká republika lhůtu až do konce roku 2023.

Mimo aktuálního čerpání prostředků z fondů EU byla na programu také příprava programového období 2021-2027. Na evropské úrovni probíhá hledání shody na legislativě k fondům EU i na podobě jejího rozpočtu na příštích 7 let. V lednu Evropská komise také navrhla zřízení nového fondu – Fondu spravedlivé transformace, který může uhelným regionům ČR v příštím období přinést ve formě dotací dalších 14,5 mld. Kč. Stranou nezůstala ani národní úroveň příprav na následující období, konkrétně pak příprava zastřešujícího dokumentu – Dohody o partnerství a operačních programů.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem Vlády ČR v oblasti evropských fondů, který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Financování z EU

Doporučujeme