Z projektu Expanze se již realizovaly podnikatelské záměry za 3 miliardy korun

Bezúročné úvěry z programu Expanze usnadnily rozvoj už 211 malým a středním českým podnikatelům. Ve spolupráci s komerčními finančními institucemi jim je poskytla Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).Projekt Expanze, ilustrační foto. Zdroj: ČMZRBZa sedmnáct měsíců, co program Expanze běží, uzavřela ČMZRB s českými podnikateli obchody v objemu přes 1,3 miliardy korun. To znamená, že jim usnadnila ve spolupráci s komerčními bankami a leasingovými společnostmi zrealizovat jejich podnikatelské záměry v hodnotě přes 3 miliardy korun.

Nejčastěji se jednalo o pořízení nových strojů, technologií, zařízení nebo o rozšíření výrobních a skladovacích prostor. Díky tomu příslušní podnikatelé mohli např. rozšířit portfolio vyráběných produktů, zvýšit jejich kvalitu, navýšit kapacitu výroby a posunout se o krok dál. A to vše za velmi příznivých finančních podmínek.

Usnadnění rozvoje firmy Feromagnet

Jednou z takovýchto firem je i jediný výrobce permanentních feritových magnetů ve střední Evropě společnost Feromagnet. Ta vznikla před osmi lety, když navázala na dlouholetou tradici firmy Pramet. V její divizi ve Světlé Hoře na Bruntálsku, která se zaměřovala právě na výrobu magnetů, pracoval od roku 1994 i Alois Lakomý. Po řadě majetkových změn firma ukončila svou činnost a právě pan Lakomý se svým otcem a bratry se rozhodli, že budou v oboru pokračovat.

„Věděli jsme, že potenciál tady je. Šlo o jediného výrobce magnetů ve střední Evropě a my jsme měli potřebné know-how. Bylo nám líto v tom nepokračovat,“ říká Alois Lakomý, spolumajitel firmy Feromagnet.

Tehdy se psal rok 2011. Otec a bratři Lakomí pořídili objekt vhodný pro výrobu ve Světlé Hoře, nakoupili do něj několik lisů a pec a zahájili výrobu magnetů tzv. suchou metodou. Podnikání se rozjelo. Bylo však úzce profilované. „Chtěli jsme začít vyrábět samotnou surovinu a přistoupit je technologicky náročnější. Avšak areál ve Světlé Hoře byl na tento účel malý,“ přibližuje další kroky v rozvoji podnikání Alois Lakomý.

Asi po pěti letech podnikání se rodina Lakomých dostala do styku s panem Kleinem, majitelem firmy Karla, který jí umožnil využívat rozsáhlý areál v nedalekém Bruntále. Nejprve se domluvili na pronájmu prostor, aby zjistili, zda je pro jejich výrobu vhodný. Následně společnými silami (Leopold Klein v prosinci 2016 vstoupil do společnosti a drží 24% podíl) vytvořili projekt na vybudování výroby feritových magnetů ve střední Evropě. Jeho součástí bylo i odkoupení do té doby pronajaté nemovitosti a pořízení chybějící technologie na výrobu feritového prášku.

„Protože šlo o finančně náročnou investici, začali jsme hledat partnera, který by nám s jejím financováním pomohl. Na doporučení pana Kleina jsme se setkali s panem Kelerem, ředitelem pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky v Ostravě, jenž nám pomohl tento problém vyřešit,“ prozrazuje Alois Lakomý. Tehdy ČMZRB poskytla firmě Feromagnet záruku k úvěru od České spořitelny, kterým byl projekt zafinancován.

Expanze nabídla nejlepší podmínky

Druhou zkušenost s ČMZRB uskutečnili bratři Lakomí v letošním roce. Po zabydlení se v nových prostorách a spuštění produkce feritového prášku došlo na druhou část projektu, a to rozšíření výroby magnetů tzv. mokrou metodou. „V současné době je naším hlavním odběratelem automobilový průmysl, dodáváme např. izotropní magnety do převodovek vozů Škody Auto. Pokud budeme vyrábět magnety i mokrou metodou, budou mít naše produkty širší uplatnění – například ve stejnosměrných motorcích, reproduktorech, snímačích a v automobilovém průmyslu do stěračů, oken,“ říká Alois Lakomý.

Projekt Expanze, ilustrační foto. Zdroj: ČMZRBFirma proto v letošním roce přistoupila k nákupu dalších technologií, jež jí výrobu magnetů tzv. mokrou metodou umožní. Následně pak bude investovat také do dalšího rozšíření výrobních prostor areálu v Bruntále, bez něhož se realizace tohoto projektu neobejde. „Náš další rozvoj financujeme opět ve spolupráci s ČMZRB. Její program Expanze nám totiž pro realizovaný projekt nabízí nejlepší podmínky,“ vysvětluje důvody zvoleného financování Alois Lakomý, spolumajitel firmy Feromagnet. Spolufinancující komerční bankou je pak i u tohoto projektu Česká spořitelna.

Společnost výrobu magnetů mokrou metodou plánuje v plném rozsahu spustit do dvou až tří let. „Tento projekt je pro nás důležitý z několika důvodů. Jedním je ten, že budeme moci rozšířit zákaznické portfolio a v souvislosti s tím dojde k růstu tržeb. Vedle toho se nám otevřou dveře k tomu, abychom se v budoucnu mohli stát největším výrobcem magnetů v Evropě,“ prozrazuje Alois Lakomý.

Úvěr bez úroku

A jaké výhody program Expanze podnikatelům přináší? Tou nejdůležitější je bezúročnost. Úvěr z tohoto programu je poskytován ve výši 1 až 45 milionů Kč a je určen k financování investičních záměrů malých a středních podnikatelů, kteří je realizují na území ČR mimo region hlavního města Prahy. Lze jím financovat nové technologie, stroje a zařízení různého druhu (např. obráběcí stroje, soustruhy, montážní linky, chladicí zařízení, skladovací boxy, řezací technologie nebo vysokozdvižné vozíky), vedle toho také pořízení či rekonstrukci nemovitosti, to znamená například výstavbu výrobní haly, sídla společnosti, skladovacích prostor apod. A samozřejmě ho lze využít na nákup dlouhodobého nehmotného majetku.

Protože jde o státní program podpory (ČMZRB jej spravuje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu), který je financován ze strukturálních fondů EU, je vyžadováno spolufinancování úvěru komerční bankou nebo leasingovou společností. ČMZRB však k tomuto úvěru poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 milionu korun. Kromě nulové úrokové sazby nabízí program Expanze ještě sedmiletou splatnost úvěru (u nemovitostí až desetiletou splatnost) a možnost odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.

Firma zvýhodněný úvěr od ČMZRB tedy může fakticky začít splácet až v okamžiku, kdy splatí úvěr od komerční banky a realizovaný projekt začne vydělávat. Právě takovéto efektivní rozložení splátek jistiny v čase může mít pozitivní dopad na její cash flow.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Valerie Saara, foto: ČMZRB.

• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme