Z vlastního ovoce vyrábí rodinná firma Vitaminátor biošťávy a přesnídávky

Pěstitelé z podhůří Jeseníků dokázali sázkou na vlastní zpracování zachovat produkci i po vstupu České republiky do EU, kdy došlo ke snížení výkupních cen ovoce na společném trhu. Další příležitost vytvořili v oblasti agroturistiky.     

Rodinná firma Vitaminátor založila své podnikání na spojení zemědělské výroby a navazujícího zpracování vypěstovaných plodin do finálních produktů. Její ovocné šťávy, které kromě jablek zahrnují i desítky dalších kombinací, se obejdou bez přídatných látek a konzervantů. K výrobě jednoho litru šťávy spotřebují zhruba 1,7 kilogramů čerstvého ovoce nebo zeleniny

Foto: Vitaminator

Historie Vitaminátoru se začala psát v roce 1921, kdy se předkové současného jednatele společnosti Davida Sošky přistěhovali do obce Sosnová. V této sudetské vesnici se stali prvními českými obyvateli a začali pěstovat ovoce a zemědělské plodiny. Díky své pracovitosti a tisícům hodin stráveným v sadech a na polích si pradědeček současného šéfa společnosti, Filip Soška, mohl v roce 1932 dovolit během pozemkové reformy zakoupit bývalý zámek, který je dodnes zázemím rodiny a je součásti areálu společnosti Vitaminátor.

Ke vzniku současné firmy však vedla ještě dlouhá cesta a řada úskalí. V roce 1938, po obsazení Sudet Německem, byl rodinný majetek z hodiny na hodinu zabaven. Po válce se sice rodině vrátil, ale v březnu roku 1948 bylo hospodářství opět vyvlastněno. Tentokrát komunistickým režimem.

Zpátky do rodinných rukou

V roce 1993 získala rodina majetek zpátky. Do této doby v sadech hospodařily Státní statky Bruntál. Sady proto byly z části zachovalé, o ovocné stromy se pečovalo. Zato mechanizace nebyla skoro žádná, pole byly v ubohém stavu. I přes to se dědeček současného jednatele Slavomír Soška, rozhodl usedlost v Sosnové postupně rekonstruovat.

Foto: Vitaminator

Obnova trvala řadu let, vybudovaly se nové sady, které postupně začaly rodit nové ovoce, převážně jablka. Jenže v roce 2004 se vstupem České republiky do Evropské unie došlo k výraznému poklesu výkupních cen ovoce. A firma řešila, jak složitou situaci zvládnout. „V reakci na významné snížení výkupních cen námi pěstovaného ovoce po vstupu ČR do Evropské unie jsme se vydali cestou zpracování svých výpěstků a patřili tak mezi průkopníky v této oblasti. S pojízdnou moštárnou jsme navštěvovali okolní sadaře, drobné pěstitele i zahrádkáře a umožnili jim jejich ovoce zpracovat. Tím jsme vstoupili do povědomí lidí v našem regionu a poptávka po našich produktech postupně začala růst,“ vysvětluje David Soška, proč se firma tehdy rozhodla zaměřit nejenom na pěstování, ale také na zpracování ovoce.

Vedle tradičních prodejen zdravých potravin začali své produkty dodávat i do škol, zdravotnických zařízení a senior center. Zákazníci si oblíbili také nakupování prostřednictvím e-shopu.

Díky různorodým prodejním kanálům nebyla firma závislá na obchodních řetězcích, jejichž agresivní cenová politika dostává české pěstitele řadu let do obtíží. „Jelikož jsme vždy upřednostňovali kvalitu před výši produkce, neměli jsme potřebu přistupovat na obchodní podmínky velkých řetězců, které pro nás nebyly příliš výhodné. Aktuální trendy v poptávce zákazníků po lokálních a kvalitních produktech však postupně měnily i přístupy některých obchodních řetězců. Dnes proto najdete naše mošty i ovocné přesnídávky v supermarketech Billa a Globus v Moravskoslezském kraji,“ konstatuje David Soška.

Foto: Vitaminator

Od rybízu po jablka

Hlavními plodinami rodinných sadů v Sosnové se staly červený a černý rybíz, švestky a jabloně. Firma přitom na trh dodávala ovoce i hotové šťávy v biokvalitě. „Naše sady se rozprostírají v panenské přírodě podhůří Jeseníků. V místě, kde hospodaříme, většina rodiny rovněž bydlí, a proto rozhodnutí pěstovat ovoce v biokvalitě bez použití herbicidů a jiných chemických přípravků bylo celkem logické. Táta měl k přírodě vždy velmi blízko a její ochranu považoval za svou prioritu. My v tomto duchu pokračujeme a to i přesto, že hospodaření v ekologickém režimu znamená náročnější ruční práci a nižší objemy sklizně. Ale tyto nepříjemnosti výrazně převyšuje vysoká kvalita ovoce, za níž můžeme osobně ručit,“ zdůrazňuje David Soška.

Když v roce 2008 Slavomír Soška zemřel, převzal rodinou společnost jeho syn Tomáš Soška. A ještě v tomtéž roce založil současnou společnost Vitaminátor.

Té se díky spojení pěstování ovoce s jeho zpracováním do finálních výrobků daří hospodaření udržet i v současné době, kdy řada českých pěstitelů svoje sady ruší a likviduje. „Situace v oblasti ekologického zemědělství není příliš růžová. Mnoho zemědělců ruší své sady zejména z důvodu vysokých nákladů na jejich obhospodařování, nedostupnosti sezónních pracovníků, vysoké ceny ekologických hnojiv a nízké výkupní ceny komodit. Takové pěstování se stává nerentabilním, protože ani dotace rozdíl nepokryjí. Naší výhodou je, že vlastní vypěstované ovoce rovnou i zpracováváme a nejsme tak závislí na výkupních cenách ovoce,“ popisuje David Soška recept rodinné firmy na udržení výroby v nejistém oboru.

Sázka na obnovu

Značka Vitaminátor si díky kvalitě svých výrobků postupně našla řadu zákazníků. Přesto firma plánuje svůj rozvoj uvážlivě. „Nějaké překotné rozšiřování sadů neplánujeme. Je pro nás důležité průběžně obnovovat výsadbu a udržovat vysokou kvalitu produkce,“ podotýká David Soška.

V současné době farma, která patří mezi malé zemědělské podniky, hospodaří přibližně na 90 hektarech půdy, z čehož asi 60 hektarů tvoří ovocné sady a na 30 zbylých hektarech pěstuje obiloviny. V roce 2018 rozšířila sortiment o ovocné přesnídávky, o rok dříve spustila projekt Sadařova stezka, který cílí na perspektivní oblast agroturistiky.

Foto: Vitaminator

„Agroturistický projekt Sadařovy stezky vzniknul ve snaze představit dětem zábavnou a interaktivní formou koncept dlouhodobě udržitelného zemědělství a péče o přírodu, tedy témata, která byla pro našeho tátu vždy velmi důležitá. Stezku jsme postupně doplnili o edukační prvky i zábavné lanové centrum. Přestože podíl těchto aktivit na obratu firmy je zanedbatelný, projekt postupně vylepšujeme. Zpětná vazba dětí i jejich rodičů nám potvrzuje, že jdeme správnou cestou. Mnozí z nich se stali našimi pravidelnými zákazníky a často se vracejí nejen na stezku, ale například i na samosběr ovoce,“ popisuje David Soška.

Dokončení Sadařovy stezky v roce 2019 se tehdejší jednatel společnosti Tomáš Soška nedožil. Po jeho náhlém úmrtí firmu převzal jeho syn, současný jednatel David Soška. Firmu se mu nadále daří rozvíjet. V roce 2020 začala s vlastním rozvozem zboží přímo zákazníkům. V roce 2021 společnost vysadila nový ekologický sad jabloní o rozloze přes 4 hektary, kde roste 4200 stromů.

Perspektivu oboru by mohla zlepšit nová zemědělská politika Evropské unie, která klade větší důraz na biopotraviny. „Společenská poptávka po kvalitních potravinách dlouhodobě roste. Původ a kvalita potravin se staly důležitým tématem a nepředpokládáme, že se v nejbližších letech v tomto směru bude cokoliv významně měnit. Samozřejmě vnímáme rizika spojená s poklesem ekonomického růstu a disponibilního příjmu domácností, ale jsme přesvědčeni, že pro řadu zákazníků zůstane kvalita potravin důležitá,“ konstatuje David Soška a pokračuje: „Vývoj zemědělské politiky EU samozřejmě sledujeme velmi pozorně. Věříme, že cesta ekologické produkce je správná, abychom udrželi kvalitu půdy i pro budoucí generace. Je však nezbytné, aby podmínky pro pěstitele byly férové a dlouhodobě udržitelné. 

Rodinná setkání

I na farmu ale nyní dopadají důsledky současné celosvětové krize způsobené válkou na Ukrajině. „Jelikož je nárůst nákladů v souvislosti s rostoucími cenami energií, logistiky i mezd enormní, neustále hledáme nové cesty ke zvýšení efektivity, zavádění nových technologií i prvků chytrého zemědělství. Průběžně obnovujeme sady, abychom při dodržení zásad ekologického pěstování zachovali co nejvyšší výnos,“ doplňuje David Soška. 

Foto: Vitaminator

Jako klíčové považuje také pokračování rodinné tradice v hospodaření. „Jako malá rodinná firma působíme v místě, které začal budovat náš praděda. K rodinnému odkazu se snažíme přistupovat s pokorou a respektem, abychom jej předali dalším generacím. Pravdou je, že hranice mezi prací a osobním životem prakticky neexistuje. Pracovní témata řešíme i na rodinných setkáních a oslavách, protože je to významná část našeho života. K rodinným setkáním však rádi využíváme místa v přírodě, o kterou se staráme,“ popisuje David Soška fungování rodinné firmy.

Právě při těchto příležitostech se probírají i otázky dalšího směřování společnosti. „Často se setkáváme u kávy v pergole nebo u táboráku, kde diskutujeme aktuální záležitosti, plány i strategie. Přínosné jsou podněty i těch členů rodiny, kteří se na každodenním provozu firmy nepodílejí aktivně, protože mají nezbytný odstup a nadhled. To pro dlouhodobý rozvoj považujeme za velmi důležité,“ uzavírá David Soška.

Dalibor Dostál

Společnost Vitaminátor v kostce

Rodinná farma ze Sosnové, která zpracovává svoje výpěstky pod značkou Vitaminátor, navazuje na tradici hospodaření v obci sahající až do roku 1921. V současné době hospodaří přibližně na 60 hektarech ovocných sadů a na 30 hektarech polí s obilovinami. Vypěstované ovoce zpracovává na šťávy nebo přesnídávky v biokvalitě.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme