Z vývozců se stali i výrobci. Zemědělské stroje firmy Bednar FMT dobývají svět

Na export směřuje 80 procent produkce společnosti. Budoucnost podnik vidí v šetrnější péči o půdu. Principy takzvaného precizního zemědělství budou klíčovým přístupem, který pomůže k zadržování vody v krajině.  

Zemědělské stroje jsou v Česku tradičním strojírenským produktem. | Foto: Bednar FMT

Když v roce 1997 zakládal Ladislav Bednář společnost Strom Export zaměřenou na vývoz kvalitních českých zemědělských strojů do zahraničí, ještě netušil, že po několika letech pro ně vytvoří novou konkurenci. Během velmi krátké doby se totiž projevila nutnost pružně promítat poznatky z praktického provozu strojů na různých trzích a připomínky uživatelů do jejich konstrukčního řešení.

Odtud to byl již jen krok k založení oddělení vývoje, k výrobě zemědělských strojů vlastní konstrukce a k postupné přeměně společnosti na současný podnik Bednar FMT. „Bylo to dobré rozhodnutí. Bez vlastní výroby by dnes firma nemohla existovat. Přes veškeré obtíže, které nám její rozběhnutí a postupná expanze přinášelo a přináší je dnes jasnou, neodmyslitelnou součástí našeho podnikání,“ vysvětluje Ladislav Bednář, zakladatel společnosti Bednar FMT.

Sám má přitom k oboru velký vztah. „Celý život se v oblasti zemědělství pohybuji a pocházím z tradiční zemědělské rodiny, kde se láska k oboru předává již mnoho pokolení,“ zmiňuje Ladislav Bednář.

Vstup na konzervativní trh

Vstupem mezi výrobce se společnost dostala do velmi náročného prostředí. „Trh postupně krystalizuje a je na něm obrovská konkurence. Naše cesta je obtížná, ale jediná množná. Stáváme se postupně a v celosvětovém měřítku jedním z čelních výrobců závěsné zemědělské techniky,“ pokračuje Ladislav Bednář. Proniknout na tento trh přitom vůbec nebylo jednoduché. „Zemědělci jsou nesmírně konzervativní a neradi mění ověřené postupy a s tím související značky techniky. Když začínáte, nikdo vás nezná a logicky je to všechno složité,“ konstatuje zakladatel společnosti.

Základ rodinné firmy – otec Ladislav Bednář (uprostřed) a synové Vojtěch (vlevo) a Jan. | Foto: Bednar FMT

Právě to se ale firma snaží přeměnit ve svojí konkurenční výhodu. „Jsme mladou a dynamickou společností a snažíme se stále přicházet s novými, progresivními řešeními. Pružně reagujeme na klimatickou změnu a měnící se vnější podmínky. Velkou výhodou je nesporně i struktura zemědělství v České republice, odkud pocházíme. Umíme totiž velké zemědělství a na domácím trhu jsme v dennodenním styku s jedněmi z nejlepších světových farmářů,“ oceňuje Ladislav Bednář.

Proti světovým gigantům

Typickým zákazníkem společnosti jsou zemědělci, kteří provozují rostlinnou výrobu. Firma vyrábí pracovní stroje na zpracování půdy, setí, hnojení a management rostlinných zbytků včetně plošných mulčovačů. Dominantní konkurenci pro českou společnost představují především západoevropští výrobci techniky s dlouhou historií a tradicí. „Naštěstí si někteří jsou svojí pozicí až příliš jistí a nějaký životní prostor nám nechávají,“ usmívá se Ladislav Bednář.

Foto: Bednar FMT
Sídlo společnosti Bednar FMT.

V roce 2019 firma poprvé překročila hranici 250 zaměstnanců. Ve stejném roce obrat podniku poprvé překonal hranici 2 miliard korun. Podnik exportuje své produkty do 35 zemí v Evropě, Asii, Austrálii, Severní i Jižní Americe a Africe. Podíl exportu na tržbách činí více než 80 procent. I když podíl jednotlivých zemí se meziročně mění, mezi první pětkou obvykle nechybí Slovensko, Polsko, Rumunsko, Rusko a Francie. 

Zatímco řada firem se ve svém oboru odvolává na dobrou tradici odvětví z éry Československa, u zemědělských strojů nešlo o univerzální pravidlo, které by otevíralo dveře na všech trzích. „Jsou země, kde to argument byl a v omezené míře i stále je. Na západě to (ale) příliš nefungovalo,“ porovnává Ladislav Bednář.

Klíč k záchraně planety

V době, kdy některé obory sčítají po koronavirové krizi těžké ztráty, zemědělství nepatří k nejvíce postiženým odvětvím. Přesto se podle šéfa společnosti Bednar FMT nedá říci, že dopady na obor nebudou žádné. „Výroba potravin samozřejmě patří k  několika málo stabilním oborům. Na druhou stranu o nákupu techniky rozhodují lidé a ti jsou současnou situací ovlivněni. Jak moc se to promítne do poptávky, uvidíme. Každý trh je ovlivněn různě, ale obecně lze říci, že období, kdy se lidé nemůžou potkávat anebo se něčeho obávají, obchodu neprospívají,“ podotýká Ladislav Bednář.

Výroba zemědělských strojů v Bednar FMT. | Foto: Bednar FMT

Kromě zvládnutí aktuální situace leží před výrobci zemědělské techniky i výzvy dlouhodobé. Jednou z klíčových oblastí pro zmírnění sucha a klimatických změn je zlepšení péče o půdu. Vědci upozorňují, že je potřeba nasazovat lehčí stroje, které neudusávají půdu. Ta pak může lépe vsakovat vodu. S tím souvisí i používání menšího množství chemie nebo větší množství organických látek v půdě. „Jednoznačně se na tuto oblast orientujeme. Vyvíjíme takové stroje a technologické postupy, které při správném nasazení zlepšují půdní strukturu a pracují s principem trvalé udržitelnosti hospodaření,“ zdůrazňuje Ladislav Bednář.

Právě výrobci zemědělských strojů tak drží v ruce jeden z nejdůležitějších klíčů k záchraně planety. „Budoucnost spočívá v kvalitní péči o půdu, jejím pásovém zpracování s přesným hnojením do kořenových zón a cílené péči o rostliny v různých fázích jejich vývoje. Stále více a více se budeme na farmách potkávat s mladší generací, a to sebou přinese postupné uplatnění principů precizního zemědělství,“ uzavírá Ladislav Bednář.

Dalibor Dostál

Společnost Bednar FMT v kostce

Společnost Bednar FMT je výrobce zemědělské techniky specializující se na stroje pro zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. V současnosti společnost zaměstnává více než 250 pracovníků a exportuje své produkty do 35 zemí v Evropě, Asii, Austrálii, Severní i Jižní Americe a Africe. Společnost získala řadu ocenění, byla například v roce 2017 prvním českým vystavovatelem, který si odnesl medaili z největšího světového veletrhu zemědělské techniky Agritechnika v německém Hannoveru. V rámci 22. ročníku soutěže Exportní cena DHL v roce 2019 firma obsadila třetí příčku v kategorii Středně velká společnost.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme