Za kolik peněz se dá normálně žít? Minimální důstojná mzda přesahuje 31 tisíc korun

V debatě o výši mezd, respektive minimální mzdy, často zaniká otázka, kolik peněz je vlastně potřeba k normálnímu životu. Nezávislá expertní platforma vypočítala, že minimální důstojná mzda pro Česko přesahuje 31 tisíc korun hrubého. Pro Prahu je částka ještě o pět tisíc vyšší.

Archiv MF

Současné statistiky o chudobě nezachycují situaci ekonomické nejistoty, kterou zažívá mnoho lidí pracujících na plný úvazek, kteří nedokážou pokrýt všechny běžné výdaje. Tento stav, nazývající se pracující chudoba, má vážné následky pro jedince i společnost.

Na aktuální situaci proto reaguje nástroj tzv. minimální důstojné mzdy, který vychází ze zahraničních konceptů tzv. living wage. Pokouší se vyčíslit, jak vysoký by měl vzhledem k aktuální výši výdajů být příjem, aby je z něj lidé byli schopni pokrýt. „Pro mě znamená důstojná mzda to, že pracující máma samoživitelka může zaplatit svým dětem školu v přírodě a nemusí je vyčleňovat z kolektivu, protože na to nemá. A taky se nerozbrečí, když jí zkolabuje pračka nebo lednička a jde si v klidu koupit novou,“ vysvětluje odborářka Alena Paukrtová, která se na tvorbě nástroje podílela.

Minimální důstojná mzda
Odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.

Nástroj více než tři roky vyvíjela nezávislá platforma expertů a expertek z veřejných a vědeckých institucí, odborů a neziskových organizací. Počítá se standardními výdaji v osmi kategoriích: bydlení, stravování, oblečení a obuv, doprava, telekomunikace, zdraví a hygiena, volný čas a vzdělávání a úspory. Kde to bylo možné, vychází propočet z dostupných dat, oficiálních metodik či expertních doporučení.

Minimální důstojná mzda pro Českou republiku za rok 2019 činí 31 463 korun hrubého, respektive 36 850 korun hrubého pro Prahu. Příjem v takové výši zajišťuje jednotlivcům pracujícím na plný úvazek, že mohou při stávajících cenách pokrýt výdaje za všechny běžné věci nutné ke skromnému, ale důstojnému životu.

„Z povahy věci je zřejmé, že o detailech jednotlivých položek lze vést debatu, to ale nezpochybňuje potřebu nástroje jako takového“, komentuje výpočet členka platformy, politoložka Kateřina Smejkalová. „Je také nepravděpodobné, že by taková debata mohla nakonec dospět k významně nižší částce,“ dodává.

Platforma sumu určila jako příjem jednoho dospělého, který se stará o jednu další osobu – dítě nebo například nemohoucího rodiče. S rostoucím počtem členů domácnosti klesá suma potřebná pro důstojné vyžití. Nejvíce je to patrné na úsporách na bydlení a také v nákladech na jídlo, upozornil statistik Dalibor Holý s tím, že život tzv. singles, tedy lidí žijících o samotě, je nejdražší.

Pracující chudobou jsou nejvíce ohroženy profese s nízkou kvalifikací, ale také ženy, nižší úředníci, lidé pracující v kultuře, sociálních službách i část pedagogů. Výpočet minimální důstojné mzdy ocenila i Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). „Pro nás je to zrcadlo, které můžeme nastavit nejen zaměstnavatelům, ale také v rámci tripartity i vládě a státnímu sektoru,“ řekl Dušan Martínek z ČMKOS.

Průměrná mzda v Česku roste nepřetržitě od roku 2014. Ve třetím čtvrtletí se meziročně zvýšila o 6,9 procenta na 33 697 korun. Dvě třetiny zaměstnanců ale na průměrnou mzdu nedosáhne. Ve stejné období medián, který představuje mzdu přesně uprostřed rozdělení hodnot mezd, vzrostl na 29 549 korun.

Minimální mzda dosahuje méně než poloviny vypočítané důstojné mzdy. Od ledna se minimální mzda zvýší o 1250 korun na 14 600 korun. Vláda schválila nařízení poté, co tripartita nenašla shodu. Odbory růst přivítaly, vláda ho označila za dobrý kompromis, podle zaměstnavatelů ale růst neodpovídá realitě a zejména pro malé firmy může být nebezpečný. Minimální mzdu v Česku pobírá asi 150 tisíc lidí. Po Novém roce bude v sousedním Polsku a na Slovensku vyšší minimální mzda než u nás.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: Adam Krupa

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme