Za loňský rok ubylo v Česku živnostníků. Koncem roku se projevila krize

V Česku po dlouhé době ubývá podnikatelů. V roce 2022 začalo v Česku podnikat na živnostenský list celkem 77 016 lidí, o 10 604 více než o rok dříve. Zároveň ale s byznysem skončilo 78 357 OSVČ, o 36 tisíc více než v roce 2021.

To znamená, že za rok 2022 ubylo 1 341 živnostníků, zatímco v předchozích letech se jejich počet zvyšoval. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau. 

Ilustrační obrázek

Na konci roku se naplno projevila krize spojená s vysokými cenami energií a dalších vstupů. „Paradoxem této situace je, že celkový počet živnostníků se sice snížil, ale zároveň začalo v loňském roce podnikat 77 tisíc lidí, což je nejvíce od roku 2011. Úbytek je tak dán počtem podnikatelů, kteří se rozhodli s podnikáním skončit,“ potvrzuje analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

Právě živnostníci, kteří na rozdíl od firem ručí za podnikání celým svým majetkem, v případě problémů raději sami skončí, než by riskovali bankrot. 

Měsícem, který nejvíce zahýbal počty živnostníků, byl prosinec. V jeho průběhu začalo podnikat 4 675 lidí, což ve srovnání se stejným obdobím v předchozích letech spíše nadprůměr, ale zároveň se 16 715 podnikatelů rozhodlo své podnikání ukončit, což je zhruba čtyřikrát více než v prosinci 2021.

Větší obavy mají ženy

Pokud od nových podnikatelů odečteme ty, kteří podnikání opustili, zjistíme, že v průběhu prosince Česká republika přišla o 12 tisíc živnostníků. Počet žen, které se rozhodly s podnikáním skončit, se meziročně zvedl o 120 procent, v případě mužů to bylo „jen“ 69 %. V předchozích letech se počet žen podnikatelek zvyšoval rychleji než počet mužů, v loňském roce byl růst v obou případech zhruba stejný. 

Loni vzniklo rekordních 112 000 podnikatelských subjektů, výrazně víc jich ale zaniká

K výraznému nárůstu ukončených živností ale začalo docházet již v říjnu. „Do září se počet zániků za měsíc pohyboval okolo 4,5 tisíce, v říjnu to bylo již 7,8 tisíce, v listopadu 11 tisíc a sérii zatím završuje prosinec s 16 tisíci zániky. Mnozí živnostníci patrně vyčerpali všechny své rezervy, a přestože se ekonomická situace již nezhoršuje, volí raději konec podnikání. Řada z nich má podnikání jako vedlejší činnost, takže by to nemělo mít vliv na počet nezaměstnaných,“ doplnila Věra Kameníčková. 

Živnostníků nejrychleji ubývalo na Liberecku 

Ve většině krajů začalo podnikat zhruba stejně živnostníků, jako jich byznys ukončilo, a jejich celkový počet se tak nezměnil. Výrazněji podnikatelů ubylo pouze v jednom kraji, a to na Liberecku, kde na 10 zaniklých živností připadlo pouze pět nových.

Stagnace či úbytek počtu živnostníků ve všech krajích je následkem toho, že roste počet ukončených živností, nikoliv sníženým zájmem o zahájení podnikání.

Počet nových živnostníků se v roce 2022 oproti předchozímu roku zvýšil ve všech krajích, nejvíce pak v Praze a Karlovarském kraji (shodně +23 %). Zároveň však výrazně přibylo zániků, a to také ve všech krajích. Celorepublikově se počet fyzických osob, které ukončily podnikání, zvýšil meziročně o 86 %, nejvíce v Olomouckém a Moravskoslezském kraji (shodně +126 %).

Nedaří se zejména obchodu 

Úbytek podnikatelů zaznamenalo zejména odvětví obchodu, kde za loňský rok na 10 zániků živností připadly pouze 3 vzniky. Živnostníků ubylo také v odvětví ubytování a stravování, výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a v odvětví nakládání s nemovitostmi.  

Mezi odvětvími jsou znatelné větší rozdíly než mezi kraji, takže ačkoli v některých odvětvích živnostníků výrazně ubylo, například v segmentu informačních a komunikačních činností připadlo 23 nových živností na 10 zaniklých. Poměrem 19:10 se může pyšnit doprava a skladování.

Téměř ve všech odvětvích se loni meziročně počet nových živnostníků zvyšoval, výjimkou je odvětví nakládání s nemovitostmi, kde počet nových podnikatelů klesl o 8 procent, a odvětví zemědělství a lesnictví, kde podnikání zahájilo o 2 procenta méně lidí než v předešlém roce. K největšímu růstu počtu nových podnikatelů došlo naopak ve stavebnictví (+37 %).

Redakčně upravená tisková zpráva CRIF

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme