Za měsíc zkrachujeme, varuje pětina podnikatelů postižených restrikcemi

Pokud budou nadále platit stávající zákazy, pětina živnostníků a podniků, kterým vláda uzavřela provozovny, výrazně omezila jejich výdělečnou činnost nebo jsou závislí na činnosti uzavřených provozů, neudrží své podnikání už déle než jeden měsíc.

Dalších až 40 procent podniků z nejpostiženějších sektorů zřejmě zamíří do insolvence do tří měsíců. Vyplývá to z bleskového šetření, které provedly Hospodářská komora a osm podnikatelských svazů.

Šetření proběhlo mezi živnostníky a podniky, které působí v nejvíce vládními restrikcemi postižených oborech, jako jsou restaurace, bary, vnitřní sportoviště, prádelny, čistírny, eventy nebo obchody.

Z šetření mimo jiné vyplynulo, že většině podnikatelů současné vládní programy pokrývají méně než třetinu jejich mzdových a fixních nákladů. Zbylých 70 procent měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů se snaží zaplatit půjčkami od bank, rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Jde například o nájemné, leasing, energie či pojištění. Řada z nich se zadlužuje u svých dodavatelů, se kterými mají uzavřené dohody o posečkání s platbami.

Desetina postižených na podporu vůbec nedosáhne

Desetina podnikatelů sítem podpor v současnosti zcela propadá, i přestože jsou mimořádnými opatřeními zasaženi. S největšími problémy při pokrytí nákladů se potýkají prádelny a čistírny, u kterých je i největší zastoupení těch, kteří nemají nárok na žádnou kompenzaci.

V souvislosti se záměrem vlády vyplácet podnikatelům kompenzace vypočtené jen přes zaměstnance podnikatelské organizace v nejpostiženějších oborech také zjišťovaly, na jakém parametru by měl být program postaven.

Na 98 procent podnikatelů ohlášený záměr vlády nepovažuje za funkční a spravedlivý. Většina podnikatelů za efektivní podporu označila variantu, kdy stát kompenzuje určité procento z obratu, kterého dosáhli v předkrizové době. Podnikatelé připouští i možnost, že by podpora byla odvozená od poklesu obratu, a to mezi srovnatelným krizovým obdobím a předkrizovým obdobím. Pro tuto možnost se vyjádřila asi pětina účastníků šetření.

Trpí i prádelny, sportovní centra nebo kina

Celkem na bleskovou anketu odpovědělo 1274 respondentů z osmi vybraných v Hospodářské komoře začleněných i spolupracujících společenstev nejvíce postižených dopady vládními preventivními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19. Aktuální data poskytli členové Asociace hotelů a restaurací, České komory fitness, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Potravinářské komory, Asociace prádelen a čistíren, České barmanské asociace, České eventová asociace a Unie filmových distributorů. Na anketu odpovídaly mikro, malé, střední, ale i velké podniky. Šetření probíhalo od 12. února do 16. února.

Současnou pandemickou situací jsou podle výsledků šetření postiženi nejvíce podnikatelé v oblasti cestovního ruchu sídlící v hlavním městě. „Praha kvůli odlivu zahraničních turistů, studentů a častému nastavení home office zažívá velký propad, a to jak v oblasti cestovního ruchu, restaurací, hotelů tak i obchodů s nepotravinářským zbožím. Nejvíce ohroženými jsou přitom mikropodniky s maximálně 10 zaměstnanci,“ upozornil viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Nad propastí balancuje mnoho hoteliérů. „Alarmující se, že každý osmý podnikatel, i když přežil jarní a podzimní vlnu pandemie, je v současnosti na pokraji bankrotu, protože mu zbývají peníze už jen na měsíc. Necelá polovina našich členů je schopna udržet své podnikání jeden až tři měsíce. Proto je nejvyšší čas, aby se vláda rozhodla, zda nechá tyto lidi padnout, nebo určí, za jakých hygienických pravidel můžou otevřít,“ zdůraznil prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Výsledky šetření nepřekvapily vedení České barmanské asociace. „Potvrdilo se, že provozovatelé barů nesedí na uspořených milionech. Naopak, 15 procent z nich buď míří do insolvence, nebo už bylo nuceno podnikání ukončit. Čtvrtina pak současnou situaci vydrží maximálně měsíc. Považujeme to za jednoznačné selhání státu v oblasti kompenzací postihnutým subjektům,“ komentoval výsledky ankety prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský

Krize drtí také sportovní centra. „V sektoru fitness je 89 % respondentů v pozici mikrofirmy, která zaměstnává maximálně 10 zaměstnanců. Realita je, že osob v pracovním poměru je u nás absolutní minimum. Proto je pro sektor fitness a dalších vnitřních sportovišť podpora v podobě kompenzací dle počtu zaměstnanců zcela neefektivní,“ uvedla prezidentka České komory fitness Jana Havrdová. Celý sektor je podle výsledků šetření na samé hranici přežití. „Potřebujeme jasný plán, kdy budeme moci opět začít, byť v omezeném rozsahu, poskytovat svoje služby. Jsme připraveni dodržet velmi přísná pravidla pro bezpečný provoz,“ dodala.

Stávající stav nevyhovuje ani filmovým distributorům, uzavřená kina se podepisují na jejich narůstajících ztrátách každým dnem. „Státní kompenzace většině z nich pokrývají fixní a mzdové náklady jen do 20 či 30 procent. Někteří z našich členů ale nedosáhnou na žádnou pomoc. Podpora přepočtená na počet zaměstnanců má s ohledem na typ našeho podnikání mezi našimi členy zcela minimální podporu,“ řekl tajemník Unie filmových distributorů Jaroslav Pecka.

Mezi postižené obory, o kterých se méně mluví, patří čistírny prádla. „Čísla z ankety nám znovu ukazují, jak málo vláda prádelnám a čistírnám pomáhá. Nový dotační program, který bude pamatovat i na obory jako je náš a na škody vzniklé i v minulém roce, je nezbytností, aby byla zachována kontinuita našich služeb,“ uvedla prezidentka Asociace prádelen a čistíren Jana Puškáčová.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme