Začali se studnami. Dnes Hutira dodává vodárny i řešení v kontejneru

V kompaktním provedení umějí v brněnské společnosti vyrobit například regulační stanici plynu nebo pivovar. S rostoucím nedostatkem vody je stále větší zájem o úpravny, které dokážou využít také povrchové toky a šetří podzemní vodu.Foto: HutiraTéměř třicetiletou tradici má za sebou brněnská společnost Hutira. Po celou dobu se pohybuje kolem vody, i když zaměření firmy se postupně měnilo a rozšiřovalo. Rodinnou firmu založil v roce 1990 jednatel společnosti Ivo Hutira spolu se svým otcem. Podnikat začali jako živnostníci. „Začínali jsme od píky, neměli jsme žádný privatizační projekt ani finančního investora v zádech,“ popisuje start rodinné firmy Radek Kundrata, ředitel společnosti Hutira – Brno. Počátky sahaly do kamenolomu v Omicích. Měli vymyšleno, že budou provádět báňskou činnost a dělat takzvanou ‚studnařinu‘. Kopali studny a lidem hledali vodu.

Velmi brzy se firma chopila další příležitosti. V roce 1991 začala s výstavbou plynovodů a plynových kotelen. „V této oblasti tehdy panoval boom, obce a města se plynofikovala ve velkém a po tomto oboru byla velká poptávka,“ říká Radek Kundrata.

„Plynařina“ se tak pro ně stala vedle kamenolomu dalším klíčovým oborem. Společnost kromě toho zřídila také obchodní úsek a začala s distribucí regulátorů a regulační techniky významných světových značek. K obchodu se postupně přidala také výroba regulačních stanic a dalších zařízení pro plynárenství.

Návrat k vodě

Pod současným názvem pak byla společnost založena v roce 1997. Nové příležitosti na čas odsunuly do pozadí oblast vodárenství. „Hledali jsme nové nebo spíše staronové obory a jedním z nich je voda, ke které jsme se před několika lety opět vrátili s vědomím, že efektivní využití vodních zdrojů bude stále víc a víc aktuální. Proto byla založena i naše dceřiná společnost Hutira Vision, která se zabývá výrobou úpraven vody,“ pokračuje Radek Kundrata.

O tom, jak roste význam vodárenství, svědčí podle odborníků také ceny pitné vody, které již dvě desetiletí nezadržitelně rostou. Zatímco před dvaceti lety byla cena za metr krychlový 60 haléřů, dnes se průměrná cena za stejný objem pohybuje kolem 40 korun. Což znamená dramatický nárůst o 6500 procent. Technologie Hutira CCW přitom dokáže vodu upravit již s náklady kolem 6 korun za metr krychlový. Navíc dává tuzemským obcím perspektivu, že dokážou upravit i povrchovou vodu, tedy vodu, která by jinak z Česka odtekla. A nepotřebují nutně upravovat podzemní vodu, která se v dnešní době stává „národním bohatstvím“.

Úpravny vody tak nachází v Česku řadu příležitostí i přesto, že v zemi je vodárenská infrastruktura na velmi vysoké úrovni. „Dostatek vody pro naše každodenní potřeby bere většina obyvatel jako samozřejmost. Dovolím si říci, že žijeme ve vodním blahobytu, respektive si to mnoho lidí myslí. Bohužel se v posledních letech situace zhoršuje a stále častěji se můžeme setkat s lokalitami, kde začínají mít se zajištěním vody problém. Není výjimkou to, že starosta musí do svého vodojemu vodu dovážet každý den cisternami, což je obrovsky nákladné,“ upozorňuje Petr Hajný, výkonný ředitel společnosti Hutira – Vision.

Rychle a jednoduše

Foto: HutiraPrávě v obcích, které jsou závislé na vlastním zdroji vody, se uplatňují technologie vyvíjené v brněnské společnosti. „Koncept našich úpraven umožňuje především rychlost a jednoduchost instalace bez náročných stavebních úprav a s tím souvisí také nízké investiční náklady ve srovnání s konvenčními metodami. Naše technologie umožňují využití širokého spektra vodních zdrojů. Snažíme se starostům pomáhat již od okamžiku zajištění vhodného zdroje vody, pokud ten stávající již kapacitně nestačí. Jsme schopni zajistit i vyřízení veškerých povolení a potřebných formalit,“ zmiňuje Petr Hajný. Kromě servisu firma zajišťuje také financování a dlouhodobou správy úpravny, kdy na sebe přebírá odpovědnost za její provoz.

Obcím, a potažmo i státnímu rozpočtu, šetří úpravny ze společnosti Hutira významné prostředky. Je například výrazně úspornější než připojení k vodovodu. „Napojení na páteřní vodovodní síť je většinou velmi nákladná záležitost. Ale spíše než hledisko finanční, je zde důležité hledisko časové. Pokud se starosta dostane do situace, že současný zdroj je nevyhovující nebo již kapacitně nestačí, musí jednat co nejrychleji a realizace projektu připojení na páteřní síť je přinejmenším otázka několika let a většinou ani není v možnostech obce takový projekt řešit samostatně – jde tu už o součinnost více institucí,“ podotýká Petr Hajný.

Zdůrazňuje ale, že firma rozhodně neodrazuje starosty od toho, aby se na vodovodní síť napojovali, a už vůbec je nenabádá k tomu, aby se případně od páteřní sítě odpojovali. „To je samozřejmě nesmysl. Naše úpravny mohou zajišťovat vodu v období, kdy se takový projekt buduje nebo mohou sloužit jako posilovací zdroj vody. Nechceme tedy být konkurentem vodárenských společností, ale naopak se s nimi snažíme často jednat a myslíme si, že naše řešení je využitelné i pro ně – právě v lokalitách, kde mohou mít problém s plynulým zajištěním dodávek vody,“ zdůrazňuje Petr Hajný.

Všechno v kontejneru

Kvůli flexibilitě vyvinula Hutira také „kontejnerovou verzi“ svých úpraven. Slouží nejenom jako mobilní verze úpravny, ale také pro dlouhodobou úpravu jednoho zdroje. „Kromě kontejnerového provedení vyrábíme i úpravnu na přívěsném automobilovém vozíku, což mobilitu úpravny zásadně rozšiřuje. Využití mobilních úpraven je především v krizových situacích, kdy jsou přerušeny dodávky pitné vody ze sítě a je třeba rychle dostat pitnou vodu k lidem. Naše úpravny pak můžete přivézt například k řece, která protéká téměř každým městem v České republice a vyrobit vodu v místě, kde je to potřeba. Zásadně tak eliminujete logistické náklady na dovoz a distribuci vody v cisternách,“ popisuje Petr Hajný.

Také proto firma intenzivně jedná se státní správou na různých úrovních a spolupracuje na cvičeních krizových situací. „Máme velmi dobré ohlasy a výsledky. Také naše řešení konzultujeme a prezentujeme v armádě, kde má jednoznačně svoje využití. Aktuálně je náš prezentační kontejner zapůjčen lokální vodárenské společnosti v Čechách, která provádí rekonstrukci jedné ze svých úpraven a potřebovala zajistit dodávky pitné vody i při této odstávce,“ doplňuje Petr Hajný.

Kontejnerových řešení nabízí Hutira více. Zpočátku se jednalo především o řešení pro vzdálené destinace. Mezi první patřily v roce 2008 kontejnerové kotelny do Pákistánu, kam firma dodávala kompletní plynové části pro dvě paroplynové elektrárny. Dalším významným kontejnerovým řešením byla Regulační stanice plynu do Ghany, která byla v roce 2013 první zakázkou podniku na africkém kontinentu. Kompaktní zařízení umožnilo instalaci kompletního zařízení pro filtraci, měření, regulaci tlaku plynu, veškerých bezpečnostních prvků i zařízení na vyhodnocování parametrů zemního plynu.

V loňském roce pak společnost díky spolupráci s firmou Well service rozšířila výrobu také o kontejnerové pivovary Smart Brewery.

Šachty pro chytré vodoměry

Foto: HutiraHutira se na trhu prosadila také s další inovací. Dodává kompaktní vodoměrné šachty. Jejich výhodou je malá velikost, s tím souvisí zjednodušení instalačních prací i všech souvisejících činností, počínaje menší nutnou velikostí výkopu, menšími prostorovými nároky na skladování a transport. Do těchto šachet není nutné vstupovat, veškeré úkony včetně odečtů či výměn vodoměrů a ovládání uzávěrů se provádí z úrovně terénu. Obsluha tedy nemusí lézt „do podzemí“, tak jak u klasické velké vodoměrné šachty. Další výhody těchto šachet vyniknou v souvislosti s používáním nových technologií u vodoměrů, především Smart vodoměrů pro dálkové odečty. Díky vyšší instalované výšce i kompozitové konstrukci je dosah radiového signálu v kompaktních šachtách podstatné větší než u klasické velké vodoměrné šachty.

Firma je zaměřená především na dodávky pro další podniky. Mezi její typické zákazníky patří obchodní nebo realizační podniky z oboru vodárenství nebo plynárenství. Má přibližně 250 stálých smluvních partnerů. U některých typů zakázek se ale zaměřuje i přímo na konkrétní koncové uživatele.

V mateřské společnosti Hutira Brno v současnosti pracuje 63 zaměstnanců a její obrat se pohybuje kolem 150 milionů korun. Se zahrnutím všech dceřiných firem a poboček se obrat pohybuje kolem 300 milionů korun při 110 zaměstnancích.

Dalibor Dostál

Společnost Hutira v kostce

Firma Hutira – Brno byla založena v roce 1997 a svojí činností navázala na aktivity firmy Ivo, jejíž vznik se datuje na květen roku 1990. Působení na trhu s technologiemi pro plynárenství si vyžádalo další rozšíření obchodních aktivit o distribuci plastových skříní pro regulační a měřící stanice od významných zahraničních společností, která byla pozděšji rozšířena také o distribuci malých vodoměrných šachet. Od roku 2015 je společnost výrobcem úpraven vody Hutira CCW, založených na unikátní patentované technologii. Úpravny jsou nabízeny v klasickém i kontejnerovém provedení.

 

Doporučujeme