Začíná série webinářů o inovacích

Jak zavést inovační management a nastartovat inovace ve veřejné správě a jak mohou nové technologie pomoci zefektivnit chod organizace. To patří k tématům série webinářů, kterou nabídne Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem vnitra (MV). Mají za cíl inspirovat samosprávy a státní správu k inovativnímu myšlení a projektům. První akce se koná v úterý 29. září 2020.

„V souladu s Inovační strategií ČR chceme posunout naši zemi mezi přední technologicky orientované světové ekonomiky,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Bez inovací to nepůjde, proto pořádáme webináře, na kterých chceme veřejné správě ukázat, proč a jak se vydat právě touto cestou.“

První budou na řadě roboti

První webinář na téma automatizace a robotizace procesů se uskuteční 29. září od 13:00 hodin přes rozhraní Microsoft Teams. Účast přislíbili vedoucí oddělení CIIRC ČVUT Petr Kadera, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza, ředitel společnosti Techstra Lukáš Řeha či Filip Adámek z Inovační kanceláře ICT České pošty. Bude možné připojit se bez registrace.

Další webináře budou následovat každý měsíc, a to až do 16. února 2021. Zazní na nich nejzajímavější inovativní témata. „V posledních měsících se mimo jiné i v reakci na pandemii nového typu koronaviru ukázalo, jak důležité je ve veřejné správě umět pružně reagovat na nenadálé situace. K tomu může pomoci správně nastavený inovační management, stejně jako nové technologie. Věřím, že webináře zaměřené na inovace budou zejména pro samosprávy velmi přínosné,“ říká ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra David Sláma.

Od státu k průmyslu

Témata jako automatizace procesů nebo inovační management jsou pro dnešní dobu doslova klíčová. Koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík k tomu říká: „Jedním z cílů Inovační strategie je podpora kreativity, nových způsobů myšlení a podnikání, ale hlavně zavádění nových principů spolupráce napříč státním aparátem a průmyslovými obory. Přispět k tomu chceme právě i skrze webináře.“

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme