Začíná soutěž aplikací nad otevřenými daty

Nadace OSF spouští 1. září 2019 přihlašování do 7. ročníku soutěže Společně otevíráme data, která oceňuje nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. Smyslem soutěže je podpořit vznik nových služeb pro veřejnost a zviditelnit společenský a ekonomický potenciál otevřených dat a open source technologií.

Ocenění získávají aplikace, které přispívají k většímu zapojení veřejnosti do veřejného dění, pomáhají lidem v každodenním životě, vnášejí transparentnost do fungování veřejné správy, kombinují využití otevřených dat a open source nebo upozorňují na významný společenský problém.

Soutěžit mohou zájemci z řad veřejnosti, neziskových organizací, veřejných institucí, studentů i firem. Každý vítěz obdrží 30 000 Kč na další rozvoj aplikace. Soutěží se v 5 kategoriích, v každé z nich vyhrává 1 aplikace. Vyhlášení soutěže proběhne 26. listopadu v Praze.

Radek Hábl, autor oceněného webu Mapa exekucí, uvádí: “Vítězství v soutěži Společně otevíráme data zvedlo našemu projektu kredit a pomohlo nám rozšířit cílovou skupinu lidí, které zajímají informace o tématu jako takovém. Díky tomuto ocenění jsme navíc mohli inspirovat jiné organizace k tomu, aby spustily obdobné projekty.”

Soutěžní kategorie:

  • Transparentnost

pro aplikace využívající digitální stopu činnosti veřejných institucí k veřejné kontrole, případně tuto stopu vizualizují a usnadňují tak přehled o jejich činnosti

  • Participace

pro aplikace podporující zapojení občanů do rozhodování a výkonu veřejné správy a samosprávy

  • Data v každodenním životě

pro aplikace, které usnadňují rozhodování v běžných životních situacích

  • Open source

pro aplikace kombinující využití otevřených dat a open source

  • Solution App

pro aplikace upozorňující na významný společenský problém či přispívající k jeho řešení

Vítěz v každé kategorii obdrží finanční odměnu ve výši 30 000 Korun pro další rozvoj aplikace. O vítězích v každé kategorii rozhodují poroty.

„V loňském roce jsme poprvé oceňovali aplikace v různých kategoriích a letos tomu nebude jinak. Přesvědčili jsme se, že kategorie mají velký potenciál poukázat na témata, která se otevřenými daty dají pokrýt. Loňští vítězové měli navíc něco společného – zpracováním dat zvýšili jejich hodnotu a hlavně svou aplikací přispěli k řešení konkrétního společenského problému. Doufáme, že 7. ročník přinese ještě kvalitnější aplikace, a to jak z funkčního, tak i uživatelského hlediska,“ říká Lenka Kováčová z Nadace OSF.

Do soutěže se zájemci mohou přihlásit až do 31. října 2019.

Harmonogram soutěže: 

1. září 2019 – zahájení soutěže
31. října 2019 – uzavření přihlášek
26. listopadu – vyhlášení výsledků soutěže 

Kompletní pravidla soutěže

Doporučujeme