Začínají platit nová pravidla pro dozor nad trhem a soulad výrobků s předpisy

Od 16. července se začalo plně uplatňovat nařízení o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy, jehož cílem je zajistit, aby se na vnitřní trh dostaly pouze výrobky, které plně splňují legislativu a požadavky EU týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti.

Nařízení se vztahuje na širokou škálu výrobků, od hraček, přes elektroniku až po automobily. Podniky mohou veškeré informace o požadavcích najít na portálu Your Europe a kontaktních místech pro výrobky. Pravidla také dávají nové pravomoci orgánům dozoru nad trhem, které mohou např. provádět kontroly na místě nebo tajné nákupy zboží. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme