Začínají vznikat digitální technické mapy. Na jednom místě tak budou díky evropským dotacím veškerá data o infrastruktuře

Projekty, které počítají se vznikem digitálních technických map (DTM), za víc než 4,1 mld. Kč budou i díky financím z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) realizovat kraje.

  • DTM zásadně pomohou všem občanům včetně projektantů i stavebníků a také městům, obcím i státu.
  • Díky nim budou na jednom místě dostupné digitální údaje o veškeré infrastruktuře na území celé ČR. 

DTM vzniknou díky konsolidaci existujících dat a pořízení značného množství nových dat. V červenci 2023 by DTM měla obsahovat jednotně zpracovaná data o všech druzích dopravní a technické infrastruktury od veřejnoprávních i soukromých vlastníků infrastruktury na území celé ČR. Přispěje to ke zjednodušení a zrychlení přípravy, povolování a umisťování staveb, DTM také pomohou stavebníkům při přípravě investic a zefektivní řadu činností veřejné správy. Následně po uvedení do provozu se data o území budou aktualizovat průběžně vždy při dokončování staveb podle dokumentace skutečného provedení. To bude pro udržení spolehlivosti DTM i po skončení projektu klíčové.

„Ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, kraji, podnikatelským sektorem a řadou vynikajících odborníků v oblasti geoinformatiky Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo program podpory pro tvorbu DTM krajů,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Projekty krajů, Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic představují unikátní a nesmírně ambiciózní počin v digitalizaci prostorových dat, který zásadně posune digitalizaci veřejné správy jako celku. DTM se využijí pro digitalizaci stavebního řízení. Celá řada otevřených dat také přinese zcela nové možnosti i pro sdílení infrastruktury a rozvoj sítí elektronických komunikací.“

Celkový objem plánovaných investic přesahuje 4 miliardy korun

Ministerstvo ve dvou výzvách obdrželo projekty od všech 13 krajů a od tří veřejnoprávních správců dopravní a technické infrastruktury včetně Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Projekty počítají s tím, že se se jednotným způsobem zdigitalizuje základní prostorová situace na 475 000 hektarů území ČR, z toho se 154 000 hektarů zmapuje zcela nově. Zdigitalizuje se tak 60 % všech zastavěných a ostatních ploch v ČR a 80 000 kilometrů dopravní a technické infrastruktury.

Celkový objem plánovaných investic přesahuje 4,1 miliardy Kč. Dotace z operačního programu jsou téměř 3,5 miliardy Kč, ostatní finanční prostředky půjdou z rozpočtu krajů a státu.

„První rozhodnutí o poskytnutí dotace už dostaly dobře připravené projekty Jihočeského a Plzeňského kraje. O dalších projektech se rozhodne v brzké době,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha a dodává: „Velmi si vážíme krajů za vynaložené úsilí a profesionalitu, se kterou k těmto aktivitám přistupují.“

Zdroj: MPO

Data o základní prostorové situaci na území ČR byla dosud roztříštěná, nejednotná, neúplná a nepřesná. V určité podobě je vedly pouze některé kraje a obce. V roce 2023 by jednotné DTM měly pokrývat celé území ČR a měla by se tak zkonsolidovat veškerá existující data krajů, měst, obcí a veřejnoprávních vlastníků infrastruktury. Další velký objem dat vloží do DTM soukromí vlastníci infrastruktury. Údaje tak budou dostupné z jednoho místa.

Marian Piecha k tomu dodává: „Pořizování nových dat v celé ČR je obrovský úkol, který časově i finančně přesáhne limity aktuální výzvy. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravuje další výzvu na rozvoj DTM s alokací 1,4 miliardy Kč. Předpokládá, že ji vyhlásí v roce 2022, projekty by se měly realizovat do roku 2025.“

Cílem připravované výzvy bude zdigitalizovat objekty základní prostorové situace na dalších 139 000 hektarech a dalších 47 000 kilometrů sítí dopravní a technické infrastruktury.  

V souhrnu tak do konce roku 2025 má být zdigitalizováno 75 % objektů všech zastavěných a ostatních ploch a 130 000 kilometrů sítí na celém území ČR. 

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme