Začínající podnikatelé pod drobnohledem

Průzkum Global Enterpreneurship Monitoru (GEM) přinesl o podnikání v Česku řadu zajímavých zjištění. Například hlavním sektorem, ve kterém se zakládají nové firmy, jsou služby pro koncové uživatele. Do nových podnikatelských aktivit je zapojeno celkem 7,33 % dospělé populace ve věku 18-64 let. Tím se v mezinárodním srovnání Česká republika ocitá na nelichotivé pozici: na 50. místě z 67 zkoumaných zemí.Kolik lidí v České republice podniká? 537 tisíc. To je jedno ze zjištění mezinárodního výzkumu Global Enterpreneurship Monitoru (GEM), který provádí tým z Vysoké školy ekonomické zaštítěný Ministerstvem průmyslu a obchodu a Technologickou agenturu ČR. Díky specifické formulaci otázek se podařilo v datech oddělit skutečné podnikatele od zaměstnanců na švarc systému. Autoři proto zprávu navrhují jako alternativní zdroj dat k těm dosud dostupným.

Studie vychází z informací od 5009 respondentů, kterým bylo položeno na dvě stě otázek. Sto mezinárodních a na druhou stovku měl vliv lokální tým. Obšírný průzkum analyzuje jak zaběhnuté firmy, tak i ty nově zakládané. A právě na data o rodících se byznysech dávají autoři hlavní důraz. Jsou to cenné informace o konkurenceschopnosti naší země. Nové podnikatelské aktivity v průzkumu definují škálou od jedinců činící kroky k rozjetí podnikání až po firmy fungující méně než tři a půl roku.

Hlavním sektorem, ve kterém se zakládají nové firmy, jsou služby pro koncové uživatele. Jako typický příklad je v analýze uvedeno kadeřnictví, kosmetické služby či e-shop. Naopak se snižuje podíl průmyslu a stavebnictví. Do nových podnikatelských aktivit je zapojeno podle GEM celkem 7,33 % dospělé populace ve věku 18-64 let. Tím se v mezinárodním srovnání Česká republika ocitá na nelichotivé pozici: na 50. místě z 67 zkoumaných zemí.

Podnikání přestává být alternativou k zaměstnání

byznysDalší zprávu vyplývající z analýzy je, že stále méně nezaměstnaných zkouší rozjet vlastní podnikání, aby se uživili. Česká republika se průzkumu GEM účastnila v roce 2006, v roce 2011 a v roce 2013. V roce 2006 zkoušelo podnikat 19 % nezaměstnaných, v roce 2011 už jen 9 % a v loňském roce se k tomuto kroku odhodlala už jen tři procenta lidí bez práce.

Naopak roste počet studentů, kteří dávají vlastnímu podnikání před hledáním práce. V roce 2006 se o podnikání pokoušelo 4,2 % studentů, v loňském roce už 8,1 %.

S menším zapojením nezaměstnaných do nových podnikatelských aktivit se změnila také primární motivace k podnikání. Hlavním důvodem je aktuálně „příležitost“ na trhu, pro kterou se vyslovilo 22,7 procent, což je 3,3krát více než druhá nejsilnější motivace: podnikat z nutnosti.

„Motivace se ale liší u různých věkových skupin i pohlaví,“ upozorňuje Martin Lukeš, pedagog z VŠE a hlavní autor analýzy. Například u žen ve středním věku daleko více převyšuje jako motivace „nutnost“ před „příležitostí“. Zajímavostí a českou abnormalitou je, že do podnikání se pouští 2,6krát častěji muži než ženy, což je druhý největší rozdíl mezi pohlavími v rámci sledovaných zemí.

Peníze? Nejsou hlavní problém

Jako hlavní problém začínajících podnikatelů uvedli respondenti nedostatek zakázek (22 %), na druhém místě skončila velká konkurence (15 %). Zaběhnuté podnikání ovšem trápí jiný problém, jak získat spolehlivé zaměstnance (16 %). Průzkum odhalil zlepšení ve vnímání byznys andělů, těch na našem území přibývá. Nejčastěji ale peníze na byznys investují příbuzní a blízcí. Úvěry od finančních institucí jsou přitom podle průzkumu také dostupnější.

Petr Očko, ředitel sekce evropských fondů na Ministerstvu průmyslu a obchodu, k analýze řekl, že bude hrát roli při stanovení nových dotačních parametrů pro období 2014 až 2020. Vyzdvihl zejména to, že podle GEM by firmy spíše preferovaly podporu v podobě tréninků a školení (59 %) než dotace (54 %). Na třetí místo se dostalo poradenství (50 %) a v závěsu jsou záruky státu při úvěru (48 %).

• Témata: Analýzy a statistiky
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme