Začnou firmy odečítat daně za výzkum a vývoj? Vláda je podpořila

Daňové odpočty na výzkum a vývoj zatím české firmy příliš nevyužívají, bojí se postihů ze strany státu. Letos má dojít ke změně.

Daňové zvýhodnění výzkumu a vývoje umožňuje firmám odečítat od daňového základu až 100 procent nákladů na vývojové a inovativní projekty. Jenže podniky, které této podpory využily, častokrát narazily na odlišný výklad finančního úřadu. Výsledek? Namísto úlevy zpětné vyměření daně a penále či úrok z prodlení.

Podle Kristíny Šumichrastové, ředitelky poradenské společnosti Ayming ČR, je to zásadní problém. „Legislativa je dost obecná, takže umožňuje širokou interpretaci. Dnes je řada podniků, kde vám řeknou, že raději nic uspořit nechtějí, než aby riskovaly, že k nim přijde finanční úřad a vyměří jim penále.“

Berňáky nemají lidi

Počet sporných případů v uplynulých letech rostl. A kauzy často končily u soudu. „Jak má kontrolorka z finančního úřadu s ekonomickým vzděláním ve firmě posuzovat, jaký projekt patří do kategorie výzkumu, vývoje či inovace?“ ptá se Šumichrastová.

„Finanční úřady jednoduše nedisponují pracovníky, kteří by po technické stránce uměli oprávněnost odpočtu na výzkum a vývoj posoudit,“ upřesňuje.

A tak zatímco na západ od českých hranic jde už léta o hlavní nástroj financování inovativních projektů, ve střední a východní Evropě firmy využívají spíše dotační programy od státu či EU.

Změna je v dohledu

Ministerstvo financí a zástupci podnikatelů nicméně v červnu dospěli k dohodě, která může přinést změnu. Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, jejíž vyjednávací tým vedl předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček, dohodu schválila. 

Cílem úpravy pravidel je podpořit konkurenceschopnost tuzemských podniků, jež musí investovat do inovací více prostředků, ale především odstranit obavy a nejistotu těch, kteří se báli postihu berňáku. Snahou vlády je zase zabránit zneužívání odpočtů.

„Pokud chceme v budoucnu obstát, třeba zásadně posílit výzkumné a vývojové aktivity podnikatelů. Právě odpočty by se měly stát v budoucnu klíčovým nástrojem podpory inovací, a proto musíme motivovat firmy k jejich využívání,“ říká Havlíček.

Podnikatel bude mít již v době zpracovávání projektu relevantní informace za určité časové období a bude mu předem jasné, zda má s projektem na bonus nárok.

Poplatníci budou finanční správě dopředu zasílat jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost. „Úředníci budou posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od zaslání avíza. Předchozí aktivity nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou moci být důvodem zamítnutí projektu,“ sdělila AMSP ČR v tiskové zprávě.

Pravidla pro zpracovatele a realizátory projektu budou zjednodušena. Stejně tak se připravují společná školení podnikatelů a úředníků finanční správy.

„Nyní potřebujeme uvést navržené legislativní úpravy co nejdříve do praxe a seznámit firmy s novinkami,“ říká ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.

Jakub Procházka

Doporučujeme