Zahraniční firma už může mít ve Vietnamu stoprocentně vlastněnou dceru

Ke zlepšení podmínek pro exportéry a investory přispěje také dohoda o volném obchodu mezi Vietnamem a EU, díky níž odpadnou další bariéry byznysu.Vietnamská socialistická republika je pro Čechy asi nejznámější asijskou zemí. Nejen díky početné komunitě Vietnamců, kteří v ČR žijí, ale také a především jako stále více vyhledávaná turistická destinace.

Geograficky má Vietnam protáhlý tvar od severu k jihu, přičemž poblíž mořského pobřeží nebo přímo na něm leží nejdůležitější ekonomická centra země. Každé město a region má trochu odlišnou charakteristiku.

Hlavní město Hanoj se nachází v severní části země poblíž hranice s Čínou. Od Hanoje východně u pobřeží leží třetí největší město Hai Phong, které je zároveň významným námořním přístavem. Dál podél pobřeží na jih, přibližně v polovině území Vietnamu, je další obchodní centrum. Tím je rovněž významný přístav Danang. V jeho okolí se nalézá spousta továren a také průmyslové zóny, které ještě nejsou zaplněny. Je zde možnost za zvýhodněných podmínek postavit a provozovat firmu.

Jako symbol modernizace Vietnamu vyrostl v Ho Či Minově Městě mrakodrap Landmark 81, 
který je nejvyšší budovou jihovýchodní Asie.

V Ho Či Minově Městě přibývá škol i developerských projektů

Na jihu země se nachází největší vietnamská megapole – Ho Či Minovo Město, dříve známé jako Saigon. Je to nejvýznamnější obchodní centrum celého Vietnamu, které oficiálně čítá skoro devět milionů obyvatel, ovšem neoficiálně se uvádí až kolem 14 milionů lidí. Ekonomiku Ho Či Minova Města tvoří převážně služby, obchod a finančnictví. Najdou se zde obří mrakodrapy i nejvyšší budova v jihovýchodní Asii, kterou je mrakodrap Landmark 81. Ho Či Minovo Město roste raketově, rozvíjí se tu mnoho developerských projektů, převážně bytové jednotky, na něž navazují obchodní centra a samozřejmě infrastruktura a občanská vybavenost. Přibývá zde i mnoho škol, včetně těch mezinárodních.

Plavání plus výuka angličtiny

Vietnam za poslední dekádu prošel mnoha změnami. Hlavní obchodní centra se přetvářejí v zóny, které lákají mnoho zahraničních investorů. Vzrůstá životní úroveň, utváří se velká základna střední třídy a práce přibývá. Lidé se snaží co nejvíce přizpůsobit světovým trendům, stahují se do větších měst, a to nejen za prací, ale hlavně za vzděláním, za které se zde v mezinárodních školách platí zlatem.

Ve Vietnamu je považováno za nutnost naučit se anglicky, movitější rodiče většinou kombinují třeba výuku plavání s anglicky hovořícím instruktorem. Další „nutností“ je vlastnit poslední model mobilního telefonu, být dobře oblečený a především upravený od holiče či kadeřníka. Vystavovat na odiv svoje bohatství se stává ve Vietnamu velmi trendy. Roste poptávka po luxusním zboží a především drahých dárkových předmětech.

Nelze spoléhat jen na pouto s Českou republikou

S Vietnamem Česko váže pevné historické pouto, které stále utužuje současná rozvíjející se a postupně integrující se komunita v ČR. Toto vše ovšem často udržuje Čechy v mylné představě o jisté familiárnosti zdejšího trhu a podnikatelského prostředí, přičemž už několik takto uvažujících českých podnikatelů zažilo nepříjemný střet s realitou.

Už je možné založit ve Vietnamu společnost stoprocentně vlastněnou zahraničním investorem,
a mít tak pod kontrolou veškeré klíčové aspekty, jako jsou správa bankovního účtu,
certifikáty a různá další povolení.

Na druhé straně je ve Vietnamu přítomna významná protiváha úspěšných exportérů, kteří nepodcenili přípravu při vstupu na trh a věnovali čas zmapování místních zvyklostí a poměrů. Moderní Vietnam jde vstříc zahraničním investorům pomocí úpravy místních regulací v podnikatelském prostředí. Například už je možné založit společnost stoprocentně vlastněnou zahraničním investorem, a mít tak pod kontrolou veškeré klíčové aspekty, jako jsou správa bankovního účtu, certifikáty a různá další povolení, klíčová pro stabilní fungování firmy zde ve Vietnamu.

Dohodu o volném obchodu už musí jen ratifikovat Evropský parlament

Nejvíce poptávanou službou, kterou pro české firmy realizuje kancelář CzechTrade, je vyhledání distributorů. Tato služba dává největší smysl při kombinaci s osobní návštěvou ve Vietnamu. Osobní vazby jsou velmi důležité a je potřeba si od začátku budovat trvalý vztah s potenciálním obchodním partnerem.

Nutností pro Vietnamce je vlastnit poslední model mobilního telefonu, být dobře oblečený
a především upravený od holiče či kadeřníka. Vystavovat na odiv bohatství se stává ve Vietnamu velmi trendy.
Roste poptávka po luxusním zboží a drahých dárkových předmětech.

Velká očekávání vyvolala i nedávná ratifikace dohody o volném obchodě (EVFTA) mezi EU a Vietnamem, která čeká jen na závěrečné schválení Evropským parlamentem. Tato dohoda má především pomoci Vietnamu s exportem do EU, ale Evropa z ní samozřejmě bude těžit také, jenom si na to pár let počká.

Nejdůležitějším bodem této dohody je snížení celní zátěže vzájemného obchodu. Aktuální stav lze sledovat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz/Vietnam. Po celém Vietnamu se pořádají konference na toto téma a je potřeba se podrobně seznámit s vývojem celé implementace. Nicméně je to obrovská příležitost pro všechny firmy, které mají co do činění s mezinárodním obchodem. Vietnam je bezmála stomilionový trh s početnou pracovní silou. Ať už česká firma plánuje relokovat výrobu, najít dodavatele, nebo zahájit exportní aktivity, je správný čas zaměřit se právě na Vietnam.

CzechTrade Ho Či Minovo Město
Mgr. Ivan Nikl, vedoucí zahraniční kanceláře

T: +84 862 888 689
M: +84 767 133 953
ivan.nikl@czechtrade.cz
3rd Floor, 4 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
www.czechtradeoffices.com/vi/vn


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Ivan Nikl, ředitel kanceláře CzechTrade, Ho Či Minovo Město.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme