Zahraniční investice do citlivých oborů stát prověří. Nový zákon představí série webinářů

Zákon o prověřování zahraničních investic, který má státu pomoci lépe chránit klíčové české firmy před nežádoucím převzetím ze strany rizikových zahraničních investorů, vstoupil na začátku února v platnost. Účinnosti nabude 1. května 2021. Opatření cílí zejména podniky působící v oblasti bezpečnosti nebo kritické infrastruktury země.

Aby měl investor jistotu, že jeho investice je z hlediska bezpečnosti neriziková, může Ministerstvo průmyslu a obchodu požádat o časově a administrativně nenáročnou konzultaci. „Zákon státu poskytne potřebný nástroj v obraně před rizikovými investory ze třetích zemí, kteří by mohli ohrozit bezpečnost nebo vnitřní pořádek země,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Zákon je navržen tak, aby investice, které nepředstavují riziko, nebyly zdržovány zbytečnou administrativní zátěží a aby celý mechanismus byl předvídatelný.“

Norma se týká investorů, kteří přicházejí zpoza hranic Evropské unie

Zákon je zaměřen na zahraniční investory, jejichž konečný vlastník pochází ze země mimo EU. Zároveň jde o investice, které představují více než desetiprocentní podíl v české cílové firmě, a to v sektoru důležitém pro bezpečnost, veřejný či vnitřní pořádek České republiky. Pokud tato firma podniká v oblasti výroby vojenského materiálu, vybraného zboží dvojího užití, či patří do kritické nebo kritické informační infrastruktury, bude muset investor požádat o souhlas s kapitálovým vstupem ještě před jeho uskutečněním. Ostatní investice bude možné ze strany státu prověřit, povinnému povolení však podléhat nebudou.

„Jsem velice ráda, že Česká republika získává tolik potřebný mechanismus na ochranu našich bezpečnostních zájmů, který již využívá většina našich spojenců v EU a NATO. Českým firmám a nerizikovým zahraničním investorům tím zaručíme transparentní, bezpečné a otevřené investiční prostředí, které přispěje k dalšímu rozvoji klíčových sektorů naší ekonomiky včetně nastupujících moderních technologií,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Na samotném prověřování bude MPO úzce spolupracovat s ministerstvy vnitra, obrany a zahraničních věcí ČR, Policií ČR, zpravodajskými službami a v případě potřeby pak i s dalšími institucemi jako je ČNB či NÚKIB. „Bezpečnostní informační služba věří, že zákon přispěje ke zmenšení rizik, na která dlouhodobě upozorňujeme ve výročních zprávách. Jedná se zejména o situace, kdy pro některé státy jsou investice cestou, jak ovlivnit jiné země a naplnit tak vlastní bezpečnostní a strategické cíle. Tomu se budeme snažit zabránit,“ říká mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Problematické případy bude muset posoudit vláda

V případě, že v rámci prověřování bude identifikováno bezpečnostní riziko, bude věc předložena k rozhodnutí vládě, která může tuto investici zakázat. Na základě zkušeností ze zahraničí lze očekávat, že k takovému kroku bude docházet zcela výjimečně, neboť již samotná existence prověřovacího mechanismu rizikové investory odradí.

„Přijetí zákona o prověřování zahraničních investic je velmi pozitivní zprávou pro českou národní bezpečnost a Česká republika se díky němu dostává na špici kolektivní snahy Evropské unie o ochranu strategických sektorů a technologií. Zákon nám umožní české strategické sektory a technologie ochránit proti nepřátelským vlivům a zajistit tak jejich bezpečný rozvoj. Velmi prospěšný bude zákon pro strategické společnosti obranného průmyslu, které jsou zásadním pilířem české obranyschopnosti a krizové připravenosti,“ říká náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný.

Praktické dopady zákona představí série webinářů

Naprostá většina zahraničních investorů v ČR žádné riziko nepředstavuje a jejich investice nejsou z bezpečnostního hlediska problematické. Zahraniční investoři budou nadále v české ekonomice vítáni. Pro posílení investiční jistoty je proto v rámci zákona zřízena možnost konzultace. Ve zkrácené lhůtě 45 dní se tak zahraniční investor dozví, zda jeho transakce může být předmětem prověření, či nikoliv. Zřízení mechanismu na prověřování zahraničních investic s ohledem na národní bezpečnost dlouhodobě podporovali i zástupci českých firem, včetně Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

Záruka, že ve vlastnické struktuře nefiguruje rizikový investor, může zároveň českým firmám usnadnit přístup na trhy zemí, které přikládají značný význam integritě dodavatelských řetězců. Takovým trhem jsou například Spojené státy americké. Kromě tradičních výrobců vojenského materiálu to platí i pro startupy či malé firmy, které vyvíjejí unikátní řešení v oblasti bezpečnosti za pomoci nových a nastupujících technologií.

Před vstupem zákona v účinnost uspořádá MPO sérii webinářů o praktických dopadech tohoto zákona na české firmy a zahraniční investory. Bližší informace jsou zveřejňovány na webových stránkách MPO.

Více k problematice naleznete v článku
Zahraniční investice v ČR projdou bezpečnostní prověrkou.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Bezpečnost

Doporučujeme