Zahraniční mise fungují, pochvalují si podnikatelé

V roce 2014 vyjeli zástupci firem na dvě desítky zahraničních cest, nejčastěji s hlavou státu, jednou samostatně a jednou s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. Zájem firem je obrovský, často nestačí kapacita letadla.S velkým zájmem firem o zahraniční mise podnikatelů se setkává Svaz průmyslu a dopravy i Hospodářská komora. Celkem se loni uskutečnily dvě desítky cest s cílem podpořit český export.

„V pojetí Svazu průmyslu a dopravy jsou podnikatelské mise moderním prostředkem podpory exportu, jejich konkrétní náplň navíc postupně přizpůsobujeme měnícím se požadavkům, navštívenému teritoriu a složení konkrétní delegace,“ říká Pavel Fára, zástupce ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR pro sekci mezinárodních vztahů.

„Filozofie je následující: Oficiální delegace poskytne jistou platformu, která má velký vliv zvláště v zemích, kde hraje v ekonomice významnou roli stát. A svaz a naši partneři, mezi které patří různé komory, svazy, spolky, ale i s pomocí CzechTrade, ambasád a podobně vyhledávají na základě informací od účastníků potenciální partnery k jednání,“ vysvětluje.

„Podnikatelské mise jsou dle zpětné vazby od českých firem efektivním nástrojem především k navázání kontaktů se zahraničními partnery a získání autentické zkušenosti s daným trhem,“ doplňuje mluvčí Hospodářské komory Karolína Kyselová.

„Podnikatelské mise doprovázející ústavní činitele mají kromě těchto základních přínosů i další přidanou hodnotu, tedy možnost zmínit projekt konkrétní firmy při jednání českého premiéra, ministra či dalšího představitele ČR s jeho protějškem a lobbovat za takový projekt v celosvětové konkurenci. To je zcela legitimní postup uplatňovaný většinou zemí EU,“ dodává.

Každou delegaci tvoří několik skupin s odlišnými zájmy. Část už má rozjednané obchody a podepisuje kontrakty anebo memoranda o budoucích kontraktech. „V mnoha zemích, jako je Čína, Rusko, Kazachstán či Vietnam, má ceremonie podpisu za účasti prezidenta nebo ministra velký význam, vzroste tak vážnost partnera před jeho protějškem. Není to tedy přežitek. Navíc tam, kde jde o obchod s dotyčným státem, je vliv oficiální návštěvy často velmi významný,“ dodává Pavel Fára.

V zemích, jako je USA, Finsko nebo Austrálie je význam státnických návštěv sice menší, nicméně i tam může návštěva vysokých činitelů sehrát důležitou roli při budování „značky“ Česká republika.

Hlava státu láká v menších zemích

Podle Pavla Fáry je především v menších zemích jako je Slovinsko nebo státy Pobaltí návštěva prezidenta natolik mediálně zajímavá, že díky tomu přijde na fóra mnohem více podnikatelů, než na prosté komerční setkání. „Tím se zajistí, že i další část podnikatelů, která chce informace o novém teritoriu nebo hledá další zákazníky a prohlubuje prvotní kontakty, získá z celé mise více. Potká prostě více potenciálních obchodních partnerů. Cílem je synergie a program, který uspokojí maximální možný počet firem s různou úrovní zájmů v dané zemi,“ podotýká Pavel Fára.

Podnikatelské mise podle něj rozhodně nejsou cesty „spolku vyvolených“. Svaz průmyslu vždy lobbuje za co největší počet účastníků a míst ve speciálu. Mnohdy organizuje ještě další skupinu letící linkovým letadlem. Všichni účastníci, a nejde vždy jen o členy svazu, mají k dispozici stejný servis bez ohledu na to, zda jde o podniky s několika tisíci nebo několika desítkami zaměstnanců.

Jak se přihlásit na zahraniční misi SPČR

  • Firma zašle přihlášku, uhradí náklady spojené s účastí a dodá o sobě co nejvýstižnější profil.
  • SPČR zajistí vše potřebné, včetně víz atd. Jedná se o akce na klíč. Účastníkovi doslova stačí jen sbalit osobní věci, pas a peníze na své soukromé výdaje mimo program.
  • V první fázi je zásadní poskytnout co nejlepší profil, a to co nejdříve, pokud možno do uzávěrky. V případě pozdních přihlášek je sice ještě někdy možné účast zajistit, avšak nemusí se stihnout zápis do katalogu mise, partneři nemají tolik času pracovat s profilem a najít kontakty k jednání atd. Omezuje to zisk firmy z účasti na misi.
  • Pokud má firma už jasnou představu s kým (nebo alespoň s jakým druhem firem) by se chtěla potkat, je velmi důležité uvádět toto do profilu.
  • Samozřejmostí je vysílat jazykově vybaveného pracovníka
  • Vybavit se prezentačními materiály, pokud možno v  jazyce navštívené země. Např. lze hovořit s Číňanem anglicky, ale čínsky psaný katalog pomůže otevřít dveře a vyhnout se nedorozumění
  • Obecně je dobré si předem co nejlépe ujasnit proč na misi jedu, případně si i předem domluvit sám schůzky mimo program mise (pokud již takové kontakty mám), a tím maximalizovat přínos cesty.
  • Pečlivě studovat pokyny a podklady, které účastníkům zasílá SPČR. Tím se zabrání nedorozuměním a potenciálním problémům

Kazachstán zabodoval

Podnikatelská mise v Sasku Loňských sedmi misí pořádaných SPČR do deseti zemí se zúčastnilo 320 firem. Největší zájem byl o cestu Miloše Zemana do Kazachstánu a Tadžikistánu, které se zúčastnilo 85 podniků. Bylo proto nutné vypravit kromě speciálu ještě další skupinu běžným linkovým letem. Za ní se umístila výprava do Srbska a Slovinska za přítomnosti 64 podniků. Mezi další země patřily Rumunsko, Moldávie, Vietnam, Korea, Francie a Čína.

Hospodářská komora organizovala či spoluorganizovala celkem 12 podnikatelských misí do Indie, Tanzanie, Číny, Íránu, Japonska a dalších zemí, kterých se zúčastnilo přes 200 podnikatelů. Průměrný počet firemních účastníků se pohybuje kolem dvaceti, výjimkou však nebývá ani 40 až 45 podnikatelů.

Velikost mise však není vždy měřítkem jejího úspěchu. „Specializovaných misí, například do Koreje, kde jde o konkrétní jeden, dva obory, a v doprovodu nejsou ústavní činitelé, se obvykle účastní menší počet zájemců a je to často i cílem. Jde totiž o trochu jiný druh přípravy jednání a programu,“ vysvětluje Pavel Fára. Celková čísla o tom, jaký objem kontraktů české firmy díky misím uzavřely, nejsou známa. Ne všechny firmy tyto informace uvádějí, údaje často podléhají obchodnímu tajemství.

„Navíc objem není v prvotní fázi to hlavní. Jde o navázání spolupráce, která se pak obvykle dále prohlubuje. Nicméně u velkých misí a klíčových teritorií se alespoň řádově informace zjišťují. Například v případě Číny jsou to stovky milionů eur, u Kazachstánu a Tadžikistánu až 450 milionů amerických dolarů,“ vyčísluje Pavel Fára. V roce 2013 se uskutečnilo dvanáct podnikatelských misí, v roce 2012 byl jejich počet podobný jako letos.

Koncem června se chystá například Mexiko. Letos organizoval SPČR v únoru misi s prezidentem republiky do Jordánska a Spojených arabských emirátů, v březnu s ministrem průmyslu do Azerbajdžánu a na září připravuje další navštěvu Azerbajdžánu, opět s prezidentem republiky.

Opakování návštěvy je úmyslné a má prohloubit vztahy navázané počátkem roku. Ve třetím čtvrtletí mají podnikatelé letět například s Bohuslavem Sobotkou do Číny.

O ceně rozhoduje vzdálenost i délka pobytu

Termíny některých misí jsou zatím pracovní a nebyly ještě potvrzeny. Na tyto mise se mohou podnikatelé předběžně hlásit, nabídku a závaznou přihlášku k jednotlivým misím SPČR teprve zveřejní a rozešle, až bude jejich příprava zahájena.

„Obvykle to bývá dva až dva a půl měsíce před akcí, ale v případě potřeby dokážeme jednat i mnohem rychleji. Pokud někdo projeví zájem předběžně, dáme ho na seznam a pak obešleme, spolu s dalšími, závaznou nabídkou,“ uzavírá Pavel Fára.

Hospodářská komora uskutečnila v lednu a v únoru doprovodné podnikatelské mise do Turecka s předsedou Poslanecké sněmovny a do Indie a Nepálu s ministrem průmyslu a obchodu. S ním zamířila také do zemí Perského zálivu. Komora uskutečnila také vlastní podnikatelskou misi do Pákistánu. Rovněž na všechny mise komory se podnikatelké mohou přihlásit, a to na základě vyplnění přihlášky a firemního profilu na webu Hospodářské komory.

Cena účastnického poplatku pro firmy se u podnikatelských misí liší podle vzdálenosti, délky pobytu i cenové hladiny na místním trhu. Zahrnuje totiž leteckou přepravu i ubytování. Například poplatek za misi do Pakistánu stál firmu 14 900 korun, dubnová cesta s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou do Slovinska stála 17 400 korun. Výše poplatku za misi do Turecka byla 27 370 korun, cesta s předsedou Senátu Milanem Štěchem do Maroka stála 47 850 korun.

Podnikatelé si účast na misích chválí. Společnost MSA se například účastnila cesty Miloše Zemana do Francie. „Jako jediní výrobci armatur jsme se na misi setkali se zástupci významných francouzských a afrických firem z oblasti petrochemie a plynárenství,“ popisuje účast na misi obchodní ředitel MSA Roman Baláž a dodává: „Zároveň jsme se setkali s velvyslanci a obchodními rady z Afriky. Ti projevili mimořádný zájem o naši společnost a možnost budoucích dodávek naší produkce na africký trh.“

Díky misi vznikla nová pobočka

„Smysl tyto mise určitě mají. Blízkost vysokého politického představitele otvírá spoustu dveří. Mohu potvrdit z naší dřívější mise s předsedou senátu panem Štěchem do Pittsburghu v USA, jejímž pokračováním je po jednom a půl roce existující a fungující pobočka naší firmy v této lokalitě,“ vysvětluje Petr Samek, místopředseda představenstva společnosti CNS. Tato firma z Mělníka se zaměřuje na vývoj software na zakázku  a prodej a servis výpočetní techniky.

Společnost se účastnila také mise do Koreje. „Jednotliví účastníci ze všech tří skupin byli tak úspěšní, jak měli dopředu připravené partnery pro jednání. Kdo toto nechal až na Koreu, myslím, že moc úspěšný nebyl,“ dodává Petr Samek.

I když konkrétní zakázka zatím pro firmu z Koreje nevyplynula, na to je podle Petra Samka zatím příliš krátký čas, misi pokládá za užitečnou. „Potvrdily se mi velké rozdíly mezi evropským a asijským vnímáním světa, a to samozřejmě pozitivní i negativní. Tato zjištění jsou sama o sobě obohacující,“ poznamenává Petr Samek.

Přijetí celé skupiny bylo podle něj velmi vstřícné, obecné povědomí o delegaci i České republice bylo vysoké, a to i mezi běžnými lidmi „na ulici“.

Dalibor Dostál

Doporučujeme