Zahraniční obchod: Dubnové výsledky ovlivnila omezení z minulého roku

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, což byl meziročně o 43,6 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o 44,4 mld. Kč, a to hlavně díky přírůstku jejich vývozu o 79,8 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,8 mld. Kč a s textiliemi o 3,0 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit bilance se základními kovy o 5,6 mld. Kč, ropou a zemním plynem o 4,8 mld. Kč (vlivem vyšších cen na světových trzích a růstu dovezeného množství) a chemickými látkami a přípravky o 4,2 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 78,3 % na 348,2 mld. Kč a dovoz o 49,8 % na 328,8 mld. Kč. Výsledky byly ovlivněny nízkou srovnávací základnou dubna 2020, kdy byla v platnosti restriktivní opatření proti koronaviru. Duben 2021 měl stejný počet pracovních dní jako duben 2020.

Vysoký meziroční přírůstek bilance zahraničního obchodu je dán především nízkou srovnávací základnou, neboť duben loňského roku byl pandemií zasažen nejvíce ze všech měsíců jejího trvání. V porovnání s „předpandemickým“ dubnem roku 2019 obchodní bilance vzrostla o 3,5mld. Kč. S tím jak roste proočkovanost populace v klíčových exportních destinacích, se snižuje riziko zasažení českého exportu ze strany koronavirové pandemie. Čeští exportéři se ale musí nyní potýkat s novým problémem, a sice s globálním nedostatkem surovin a dílů, jejichž dodávky se zpožďují a cena roste. Nicméně předpokládáme, že zahraniční obchod zůstane jedním z tahounů české ekonomiky i v druhé polovině letošního roku.

Jiří Pour, UniCredit

V lednu až dubnu 2021 dosáhl přebytek obchodní bilance 83,1 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 70,2 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 22,9 % a dovoz o 16,6 %.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 8,1 % a dovoz o 5,3 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 5,3 %) a dovozu (o 4,8 %).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU273) skončila v dubnu přebytkem 68,8 mld. Kč, který meziročně vzrostl o 42,3 mld. Kč. Největší přírůstek aktiva byl zaznamenán v obchodě s Německem o 14,0 mld. Kč, Francií o 6,9 mld. Kč a Slovenskem o 5,2 mld. Kč.

V dalších měsících nadále počítáme s tím, že na celkovém trendu se nic zásadního nezmění. Problémy však mohou přijít. Pokud budou přetrvávat potíže se vstupy a dodávkami základních materiálů, potažmo jejich ceny, nutně to ovlivní cenu pro koncového zákazníka, a především to může znamenat omezení produkce, tedy vývozu i dovozu.

Tomáš Volf, Citfin

V dubnu tvořil podíl vývozu do států eurozóny na celkovém vývozu České republiky 65,4 %, podíl dovozu ze států eurozóny do České republiky byl 49,2 %. Meziročně vzrostl vývoz do eurozóny o 79,4 % (100,8 mld. Kč) na 227,8 mld. Kč, dovoz z eurozóny se zvýšil o 61,4 % (61,6 mld. Kč) a dosáhl 161,9 mld. Kč. V dubnu 2021 koruna meziročně posílila vůči euru v průměru o 5,2 %.

Schodek zahraničního obchodu se zbožím se státy mimo EU27 se meziročně zmenšil o 2,1 mld. Kč na 47,5 mld. Kč. Vzrostl zejména přebytek obchodu se Spojeným královstvím o 4,7 mld. Kč. Deficit se naopak zvětšil v obchodě s Japonskem o 2,8 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Kazachstánem o 2,0 mld. Kč.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme