Zahraniční obchod je znovu v přebytku. Pomáhá vývoz aut a levnější dovoz plynu a ropy

V únoru skončila bilance českého zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 14,3 miliardy korun, což byl meziročně o 21,2 miliardy korun lepší výsledek než loni.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 17,5 mld. Kč (vývoz stoupl o 21,8 mld. Kč). Kladné saldo obchodu se stroji a zařízeními vzrostlo o 2,4 mld. Kč, zmenšil se schodek obchodu s chemickými látkami a přípravky o 2,3 mld. Kč a ropou a zemním plynem o 2,2 mld. Kč.

Vývoz vzrostl v únoru meziročně o desetinu.


Přeshraniční obchod bude letos tahounem HDP

Naopak nepříznivý vliv měl zejména větší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,6 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance zemědělských produktů o 1,1 mld. Kč. „V únoru si obchodní bilance zachovala příznivý vývoj díky meziročnímu růstu vývozu motorových vozidel, a to i přes odstávky výroby v některých automobilkách. Ke kladnému výsledku přispěla také meziročně nižší hodnota dovozu u většiny komodit označovaných jako fosilní paliva,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

„V případě ropy a plynu šlo v meziročním srovnání o první kladný příspěvek po téměř dvou letech. Plynu se dovezlo meziročně zhruba o 15,3 % méně při jednotkové ceně vyšší „jen“ o 3,2 % díky vysoké srovnávací základně loňského roku. Ropy a souvisejících produktů se dovezlo o 5,2 % více při jednotkové ceně nižší o 16,6 %,“ podotýká ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. „Nadále očekáváme, že obchodní bilance bude v letošním roce tahounem růstu HDP, a to z důvodu nižších importů v souvislosti s omezením spotřeby a rozpouštěním zásob, a dále díky určitému oživení zahraniční poptávky po autech,“ dodává Pour.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v únoru meziročně zlepšila o 22,8 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 1,7 mld. Kč.

Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Za první dva měsíce roku je přebytek víc než 23 miliard korun

Meziročně vzrostl vývoz o 9,9 % na 358 mld. Kč a dovoz o 3,3 % na 343,7 mld. Kč. V lednu až únoru dosáhl přebytek obchodní bilance 23,5 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 23 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 11 % a dovoz o 7,5 %.

Podle hlavního analytika společnosti Citfin Tomáše Volfa má na zahraniční obchod důležitý vliv silná koruna, která je zejména důsledkem vyšších úrokových sazeb držených Českou národní bankou. „ČNB ještě možná neřekla se sazbami poslední slovo. Pokud inflace nebude zpomalovat dost rychle, pak čeští centrální bankéři mohou přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb. I když tato varianta není příliš pravděpodobná, na posledním zasedání ji guvernér Michl připustil. To by znamenalo další posílení koruny,“ připomíná Volf. „Pokud vývozce inkasuje cizí měnu za své exportované zboží, musí ji směnit do korun a v případě silné domácí měny dostane méně. Proto silná koruna může podlamovat nohy exportu. To se však zatím neděje a jedním z faktorů proč se českým vývozcům a dovozcům daří je, že se firmy naučily pracovat dobře s kurzovým rizikem a zajišťovat se proti nechtěnému pohybu kurzu koruny,“ dodává Volf.

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Vliv koruny vnímá i generální ředitel proexportní agentury CzechTrade Radomil Doležal. „Statistika zahraničního obchodu ukazuje, že kratší měsíc únor nového roku byl k výsledkům exportu příznivý. Avšak exportérům v současné době neprospívají ceny vstupů a vyšší kurz koruny,“ uvádí Doležal. Ten připomíná, že pro české vývozce se otevírají nové příležitosti. „Českému exportu se opět začíná otvírat Ukrajina. Podpora obnovy Ukrajiny patří mezi naše priority a spolupráci s ukrajinskými partnery nadále posilujeme. Na podporu obchodu jsme konkrétně ve Lvově uspořádali podnikatelskou misi českých firem vyrábějících důlní zařízení, zároveň na příští týden připravujeme pro české exportéry online seminář k aktuálním příležitostem na Ukrajině a s ukrajinskou obchodní platformou Nazovni jsme podepsali memorandum o spolupráci,“ říká Radomil Doležal a dodává: „Nově se českým exportérům zpřístupnily možnosti také v Texasu, kde jsme v Austinu otevřeli zahraniční kancelář a stále rychleji se blížíme k tomu, abychom byli schopni poskytovat českým firmám servis v metropolích po celém světě.“

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme